Karty podarunkowe z ZFŚS
Zespół SmartLunch

Karty podarunkowe z ZFŚS

Karty podarunkowe dla pracowników są doskonałym pomysłem z okazji Mikołajek lub świąt. Są neutralne, zasilane odpowiednią kwotą trafiają w indywidualne potrzeby. Mogą być finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Wręczanie kart podarunkowych pracownikom to istotny element kultury organizacyjnej firmy. Jest wyrazem dbania o dobrostan i komfort podwładnych poprzez zwiększanie ich zadowolenia oraz poczucia bezpieczeństwa.

Oferowanie okolicznościowych kart podarunkowych może być dobrym benefitem budującym pozytywny wizerunek pracodawcy, motywującym pracownika. Dlatego coraz więcej firm decyduje się na zakup kart podarunkowych dla swoich pracowników.

Karta podarunkowa zamiast prezentu lub nagrody

Stanowi świetną alternatywę dla typowych paczek i podarunków rzeczowych, które nie zawsze podobają się obdarowywanym. Główną zaletą takiej formy prezentu jest to, że użytkownik samodzielnie decyduje, na co chce przeznaczyć dostępne środki. Dzięki temu bon nie trafia na dno szuflady i sprawia więcej radości obdarowanemu.

Karta podarunkowa jest zasilona na określoną kwotę i umożliwia realizację płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych.

Bardzo dobre narzędzie motywacji wykorzystywane przy okazji świąt

Karty podarunkowe cechują się neutralnym charakterem, dzięki czemu sprawdzą się jako upominek dla wszystkich pracowników firmy w różnych sytuacjach i okolicznościach.

To sposób na okazanie zainteresowania potrzebami pracowników, lecz także bardzo dobre narzędzie motywacji.

Warto zaproponować ją podwładnym przy różnych okazjach. Popularnym rozwiązaniem jest wręczanie jej na różne święta – Wielkanoc, Boże Narodzenie, Mikołajki czy wydarzenia branżowe. Stanowi wówczas świetną alternatywę dla paczek świątecznych lub bonów zakupowych.

Karta przedpłacona - można ją sfinansować z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - ZFŚS

Świadczenia takie jak karta podarunkowa (karta przedpłacona) mogą być finansowe z ZFŚS lub ze środków obrotowych organizacji.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zajmuje się finansowaniem działalności socjalnej. To środki finansowe gromadzone przez pracodawcę na osobnym rachunku bankowym w celu wykorzystania ich na wsparcie socjalne uprawnionych do tego pracowników.

ZFŚS zajmuje się finansowaniem działalności socjalnej

Zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku ZFŚS określa ustawa z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Trzeba zaznaczyć, że ustawa szeroko definiuje działalność socjalną, uznając, że jest nią udzielanie pomocy materialnej, rzeczowej lub finansowej.

Zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców m.in. na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Z ZFŚS można także finansować posiłki dla pracowników.

Dlatego trzeba pamiętać, aby przyznając pracownikom świadczenia z ZFŚS, uwzględnić sytuację życiową, rodzinną i materialną osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS. Stanowi o tym art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS.

Można korzystać ze zwolnienia podatkowego pod warunkiem przestrzegania limitu

Z powołanych przepisów wynika, że pracodawca może przeznaczać środki z ZFŚS na finansowanie różnych świadczeń, a więc m.in. na zakup kart płatniczych zasilanych środkami pieniężnymi z ZFŚS, którymi pracownik może płacić w sklepach honorujących dany rodzaj karty.

W przypadku przekazania pracownikom kart podarunkowych, finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, powstaje u pracownika przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty obowiązującego w roku podatkowym limitu, zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 67 oraz art. 52l pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, limit ten został podwyższony do 2000 zł.

Szczegółowe interpretacje prawno-skarbowe

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 13 sierpnia 2021r. powiedział:

Karta przedpłacona - a taką jest np. karta podarunkowa zasilana środkami pieniężnymi i umożliwiająca dokonywanie płatności w sklepach posiadających terminale płatnicze - to swoisty rodzaj karty płatniczej.

Wydawana jest bez konieczności posiadania rachunku osobistego w banku, nie jest też przyznawany jej użytkownikowi kredyt. Rolą tych kart jest zapewnienie użytkownikowi karty (np. pracownikom) środków pieniężnych, bez konieczności wydawania (posiadających formę materialną) znaków pieniężnych (np. banknotów) lub znaków legitymacyjnych.

Z technicznego punktu widzenia karta przedpłacona jest bardzo zbliżona do karty debetowej. Zatem kartę taką należy, co do zasady, uznać za świadczenie pieniężne z uwagi na jej zaklasyfikowanie jako instrumentu dostępu do określonych wartości pieniężnych, co finalnie umożliwia regulowanie zobowiązań pieniężnych.

Zatem świadczenie w postaci karty podarunkowej, zasilanej środkami pieniężnymi, którą można dokonywać płatności w sklepach honorujących dany rodzaj kart, posiadających terminale płatnicze stanowi świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy.

W konsekwencji karta podarunkowa bez podatku dochodowego

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w przypadku przekazania pracownikom wskazanych we wniosku kart podarunkowych, finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, powstaje u pracownika przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty obowiązującego w roku podatkowym limitu, zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 67 oraz art. 52l pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podwyższony limit zwolnienia dla świadczeń do 2000 zł

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 568, z późn. zm.) dodano do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 52l pkt 3, zgodnie z którym w latach 2020-2021 podwyższony został do 2000 zł limit zwolnienia dla świadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższy przepis wszedł w życie w dniu 31 marca 2020 r.


To może Cię zainteresować

No items found.