Posiłki bez stałych kosztów dofinansowania!

W SmartLunch Twoja firma określa wysokość dofinansowania. Jeśli pracownik chce zakupić posiłek droższy od kwoty dofinansowania, różnicę opłaca z własnych środków. Firma płaci tylko za wykorzystane dofinansowanie do posiłków.

dofinansowanie posiłków do pract
1. Wybierz dofinansowanie
2. ilu pracownikom chcesz dofinansować posiłki:
Policz, ile kosztuje SmartLunch
W SmartLunch bezpłatnie otrzymujesz:
Wdrożenie usługi i dobór restauratora
Dostawę posiłków w wiele lokalizacji 24/7
Aplikacje do zamawiania posiłków przez pracowników
Obsługę procesu reklamacji i obsługi klienta
Aplikację administracyjną i integrację z systemem Payroll

Zwolniona ze składek ZUS jest wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł (dla jednego pracownika). Takie zwolnienie wynika z § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia składkowego.

3. Sprawdź Prognozowany koszt
dofinansowanie posiłków do pracy kalkulator
87.90 PLN NETTO*
Prognozowany koszt miesięczny na osobę
87.90 PLN NETTO*
Prognozowany koszt miesięczny na firmę
* Prognozowane wykorzystanie dofinansowania przez wszystkich pracowników wynosi 53% w skali miesiąca (na podstawie analizy wykorzystania SmartLunch w 340 firmach)

SmartLunch nie jest kosztem stałym.

W przypadku czasowego zamknięcia zakładu pracy nie ponoszą Państwo kosztów.

Umowę ze SmartLunch twoja firma może wypowiedzieć w ciągu 30 dni. W umowie nie ma ukrytych klauzul.

Sprawdź ile zaoszczędzisz organizując posiłki pracownicze ze SmartLunch!
Pobierz symulację kosztów
Ebook zostanie wysłany na Twój adres email.
Oops! Coś poszło nie tak, spróbuj ponownie.

B Maksymalne możliwe dofinansowanie dla pracownika: 000 PLN

Dofinansowanie do posiłków do 300 zł na miesiąc (dla jednego pracownika) nie trzeba odprowadzać składek ZUS!C Wskaźnik poziomu wykorzystania dofinansowania: 000 %

Dofinansowanie do posiłków do 300 zł na miesiąc (dla jednego pracownika) nie trzeba odprowadzać składek ZUS!G Prognoza realnego miesięcznego wykorzystania dofinansowania (brutto): 000 PLN

Dofinansowanie do posiłków do 300 zł na miesiąc (dla jednego pracownika) nie trzeba odprowadzać składek ZUS!D Prognoza realnego miesięcznego wykorzystania na pracownika (brutto) 000 PLN

Dofinansowanie do posiłków do 300 zł na miesiąc (dla jednego pracownika) nie trzeba odprowadzać składek ZUS!
P Prognoza realnego miesięcznego wykorzystania na pracownika (netto) 000 PLN

Dofinansowanie do posiłków do 300 zł na miesiąc (dla jednego pracownika) nie trzeba odprowadzać składek ZUS!
H Prognoza realnego miesięcznego wykorzystania dofinansowania (netto): 000 PLN

Dofinansowanie do posiłków do 300 zł na miesiąc (dla jednego pracownika) nie trzeba odprowadzać składek ZUS!F Maksymalne możliwe miesięczne dofinansowanie: 000 PLN

Dofinansowanie do posiłków do 300 zł na miesiąc (dla jednego pracownika) nie trzeba odprowadzać składek ZUS!I Oszczędność na realnym dofinansowaniu (maksymalne - realne): 000 PLN

Dofinansowanie do posiłków do 300 zł na miesiąc (dla jednego pracownika) nie trzeba odprowadzać składek ZUS!