Posiłki bez stałych kosztów dofinansowania!

W SmartLunch Twoja firma określa wysokość dofinansowania. Jeśli pracownik chce zakupić posiłek droższy od kwoty dofinansowania, różnicę opłaca z własnych środków. Firma płaci tylko za wykorzystane dofinansowanie do posiłków.

1. Wybierz dofinansowanie
2. ilu pracownikom chcesz dofinansować posiłki:
Policz, ile kosztuje SmartLunch
W SmartLunch bezpłatnie otrzymujesz:
Wdrożenie usługi i dobór restauratora
Dostawę posiłków w wiele lokalizacji 24/7
Aplikacje do zamawiania posiłkow przez pracowników
Obsługę procesu reklamacji i obsługi klienta
Aplikację administracyjną i integrację z systemem Payroll

Zwolniona ze składek ZUS jest wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł (dla jednego pracownika). Takie zwolnienie wynika z § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia składkowego.

3. Sprawdź Prognozowany koszt
87.90 PLN NETTO*
Prognozowany koszt miesięczny na osobę
87000.90 PLN NETTO*
Prognozowany koszt miesięczny na firmę
* Prognozowane wykorzystanie dofinansowania przez wszystkich pracowników wynosi 53% w skali miesiąca (na podstawie analizy wykorzystania SmartLunch w 340 firmach)

SmartLunch nie jest kosztem stałym.

W przypadku czasowego zamknięcia zakładu pracy nie ponoszą Państwo kosztów.

Umowę ze SmartLunch twoja firma może wypowiedzieć w ciągu 30 dni. W umowie nie ma ukrytych klauzul.

Sprawdź ile zaoszczędzisz organizując posiłki pracownicze ze SmartLunch!
Pobierz symulację kosztów
Ebook zostanie wysłany na Twój adres email.
Oops! Coś poszło nie tak, spróbuj ponownie.

B Maksymalne możliwe dofinansowanie dla pracownika: 000 PLN

C Wskaźnik poziomu wykorzystania dofinansowania: 000 %

G Prognoza realnego miesięcznego wykorzystania dofinansowania (brutto): 000 PLN

D Prognoza realnego miesięcznego wykorzystania na pracownika (brutto) 000 PLN

Dofinansowanie do posiłków do 190 zł na miesiąc (dla jednego pracownika) nie trzeba odprowadzać składek ZUS!
P Prognoza realnego miesięcznego wykorzystania na pracownika (netto) 000 PLN


H Prognoza realnego miesięcznego wykorzystania dofinansowania (netto): 000 PLN

F Maksymalne możliwe miesięczne dofinansowanie: 000 PLN

I Oszczędność na realnym dofinansowaniu (maksymalne - realne): 000 PLN