Wellbeing pracowników
Zespół SmartLunch

Wellbeing pracowników

Działy HR mocno koncentrują się na działaniach związanych z dobrostanem swoich pracowników – taki jest trend. Wprowadzają różne benefity mające zadbać o ich dobre samopoczucie, czyli wellbeing. Programy wellbeing są bardzo populanre.

Ostatnie lata pełne kryzysów globalnych takich jak pandemia, wojna, inflacja sprzyjają mówieniu o samopoczucia pracownika, tzw. wellbeingu. Coraz więcej firm inwestuje w zdrowie pracowników, dobrostan pracowników co ma przekładać się na wzrost ich zaangażowania, zmotywowania i produktywności.

Wellbeing pracowników, czyli ich ogólne dobre samopoczucie zarówno fizyczne, jak i psychiczne, stało się jednym z najważniejszych priorytetów dla rozwoju przedsiębiorstw.

Jak dowodzą badania oraz głosy pracodawców, organizacje o wyższym poziomie dobrostanu pracowników osiągają lepsze wyniki biznesowe firmy, mają większe przychody oraz cieszą się większą satysfakcją klientów.

Od pandemii bardziej liczy się zdrowie i wellbeing pracownika

Dobre samopoczucie i poczucie zadowolenia pracownika zawsze powinny być priorytetem, ale w minionych latach często w organizacjach nie było budżetu na wdrażanie stosowanych inicjatyw. Dopiero pandemia koronawirusa przewartościowała tematy i spowodowała, że kierownictwo wielu firm przejrzało na oczy, dochodząc do wniosku, że zaangażowanie pracowników oraz biznes zależy właśnie od zdrowia i dobrostanu pracowników - że wellbeing jest ważny.

W wellbeingu ważne jest holistyczne podejście

Co oznacza pojęcie wellbeing?

To holistyczne podejście pracodawcy, który bierze pod uwagę różnorodność pracowników i poczucie zadowolenia każdego z nich.

Pojęcie wellbeing obejmuje:

1. Dobre samopoczucie fizyczne rozumiane jako zdrowie pracowników i podejmowanie odpowiedniej profilaktyki.

2. Dobrostan emocjonalny to bycie zrównoważonym emocjonalnie, utrzymywanie dobrego zdrowia psychicznego, umiejętność radzenia sobie ze stresem.

3. Dobrobyt finansowy poprzez osiągnięcie bezpieczeństwa finansowego, radzenia sobie ze wstrząsami finansowymi.

4. Dobrobyt społeczny polega na dobrym współdziałaniu z innymi ludźmi.

W rezultacie wellbeing to idealny stan dobrego samopoczucia pracowników polegający na tym, że pracownik jest zdrowy i sprawny fizycznie, zrównoważony emocjonalnie, bezpieczny finansowo i ma dobre relacje z ludźmi.

Dlaczego wellbeing pracowników jest tak istotny?

Zadowoleni, zdrowi pracownicy są bardziej produktywni. Wellbeing - dobrostan psychiczny i fizyczny wpływają pozytywnie na wydajność, kreatywność oraz zaangażowanie w wykonywane zadania.

Pracownicy, którzy czują się doceniani i mają wsparcie ze strony firmy, rzadziej chorują i nie są tak skłonni do długotrwałej nieobecności w pracy. Dbanie o wellbeing sprzyja budowaniu pozytywnych relacji w zespole, co z kolei wpływa na atmosferę pracy i efektywną komunikację. Dobrostan pracowników ma wpływ na budowanie poczucia wspólnoty.

Firma dbająca o dobrostan (wellbeing) swoich pracowników buduje lojalność oraz zaangażowanie w misję i cele organizacji.

Zmiana w polityce benefitów. Ważny staje się wellbeing

W ostatnich dwóch latach, aż 73 proc. pracodawców deklaruje zmianę strategii świadczeń pozapłacowych – wynika z odpowiedzi udzielonych przez 3642 pracodawców reprezentujących 14 milionów pracowników na całym świecie, którzy wzięli udział w badaniu Benefit Trends Survey.

Niemal trzy czwarte pracodawców planuje w najbliższych latach włączyć dobrostan pracownika (wellbeing, well-being), a szczególnie inicjatywy wspierające poprawę zdrowia psychicznego, do portfela świadczeń pozapłacowych. Będą to propozycje koncentrujące się na różnorodności, równości, integracji i możliwości pracy zdalnej.

Jak możemy dbać o wellbeing pracowników w firmie?

Organizacja może wprowadzić program zdrowotny. Można przeprowadzać regularne badania profilaktyczne, zajęcia sportowe czy warsztaty z zakresu zdrowego stylu życia.

Możemy zapewnić dostęp do wsparcia psychologicznego, oferując programy coachingowe lub dostęp do terapeutów. Zorganizujmy sesje jogi i medytacji, które pomagają pracownikom zrelaksować się i zwiększyć odporność na stres. Wydzielmy w przestrzeni biurowej lub fabrycznej specjalne pokoje do wyciszenia się lub zrelaksowania.

Dajmy pracownikom możliwość elastycznego dostosowania godzin pracy do ich życia osobistego, co pozwoli na lepsze zrównoważenie pracy i życia prywatnego.

Stwórzmy ergonomiczne miejsce pracy, które sprzyja zdrowiu fizycznemu pracowników oraz dbajmy o atmosferę, która sprzyja zdrowym relacjom międzyludzkim.

Kondycja psychiczna wymaga podreperowania. Programy wellbeing

Temat zdrowia psychicznego nie jest nowością, ale pandemia, a później wojna w Ukrainie uwypukliły wiele problemów, które wcześniej nie były tak widoczne.

Cytując raport „Stresoodporni” przygotowany przez Human Power, należy podać, że 87 proc. pracowników sięga po środki uspokajające, aby radzić sobie ze stresem i niepokojem.

Wsparcie psychologiczne jeszcze nigdy nie było tak pożądane. Według raportu "Przyszłość wellbeingu i benefitów" Activy, aż 7 na 10 pracowników uważa, że ich pracodawca powinien wprowadzić benefity pozapłacowe związane z kondycją psychiczną. Dlatego tak ważne stają się programy wellbeing.

Z raportu Willis Towers Watson (WTW) wynika, że zdrowie psychiczne 29 proc. zatrudnionych pogorszyło się w wyniku pandemii, a 36 proc. doświadczyło lęku lub depresji w ciągu ostatnich lat.

Ratowanie ciała i ducha za pomocą technologii

Trend dbałości o zdrowie w polskich firmach już się rozpoczął. Organizacje wykorzystują technologie w obszarze zdrowia fizycznego i psychicznego, sportu czy kulinariów i żywienia.

Wielu pracodawców decyduje się na platformy angażujące nowoczesne technologie, które świadczą usługi w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i holistycznego podejścia do pracowników.

Oferują one dostęp do wirtualnych usług zdrowia psychicznego i wirtualnej terapii, które mają zredukować poziom stresu, a podnieść poziom satysfakcji, poczucie stabilizacji, wnieść work life balance.

Ważne jest dobre samopoczucie pracownika

Wśród webinarów i wykładów online organizowanych w firmach rządzi tematyka związana z kondycją psychiczno-emocjonalną, radzenie sobie ze stresem, dbanie o odporność psychofizyczną i własne zadowolenie.

Dużym zainteresowaniem cieszą się również konsultacje z dietetykami, fizjoterapeutami.

Dodatkowo pracodawcy tworzą w realu przyjazne miejsca pracy. Otwierają ciche, prywatne przestrzenie (pokoje) dla tych, którzy potrzebują czasu w samotności.

Wellbeing finansowy podreperowany przez benefity

Dobre samopoczucie pracownika oraz poczucie bezpieczeństwa zależy także od jego sytuacji finansowej. Dostając benefity pozapłacowe, pracownicy realizują swoje potrzeby za darmo - karty sportowe, służbowe samochody, telefony, lekarz, wyjście do kina, dofinansowanie do wakacji. Wówczas poprawia się ich wellbeing.

Kolejna oszczędność dla pracowników to posiłki dofinansowane przez pracodawców. Dzięki takiemu benefitowi pracownik oszczędza czas, ponieważ nie musi robić zakupów i gotować. Po drugie oszczędza pieniądze, skutki inflacji odczuwa teraz każdy z nas.

Co może się zmienić w wellbeingu pracowniczym?

Minione dwa lata pokazały, że stara era benefitów jest niewystarczająca. Nadchodzące lata zapowiadają - wedle deklaracji zarządzających w działach HR – że zmiany w polityce benefitowej będą najprawdopodobniej kontynuowane, o ile w nieprzewidywalnym obecnie świecie nie wydarzy się coś nowego.

Co organizacje powinny robić teraz? Przede wszystkim reagować na bieżąco, rozmawiać z ludźmi, obserwować i pytać czego potrzebują.

Trzeba postawić na zdalność i zadbać o dobrostan pracowników

Podpowiedzią dla działań HR-owych w planowaniu benefitów może być raport Hays Poland, z którego wynika, że na większą równowagę, zdrowie fizyczne oraz pozytywne emocje wpływa dostęp do rozwiązań pracy elastycznej - niezależność w decydowaniu o godzinach, miejscu i trybie pracy.

Warto zadbać o wellbeing młodych

To od pokolenia Y i Z zależeć będzie rynek pracy, a w nim rynek benefitów w najbliższych latach - to przedstawiciele tych pokoleń częściej zmieniają pracę.

Dla tej grupy pracowników bardzo ważna jest kultura organizacyjna, wellbeing, życie osobiste stawiane nad życiem zawodowym, poczucie sensu wykonywanej pracy, dobra atmosfera w miejscu pracy, wspierające relacje.

Ważne są dla nich świadczenia pozapłacowe cenione także przez ich starszych kolegów: szkolenia, ubezpieczenie zdrowotne, prywatna opieka medyczna, możliwość pracy zdalnej, elastyczne godziny pracy. Młodzi stawiają na work life balance - aż 85 proc. respondentów motywuje równowaga pomiędzy życiem prywatnym a pracą dlatego liczą się dla nich benefity, które wspierają ich wellbeing.

Wellbeing rodziny pracownika

Może warto w ramach projektu benefitowego pójść o krok dalej i zadbać nie tylko o pracownika, ale też o jego rodzinę? I tutaj również zdrowie liczy się przede wszystkim.

Pracownicy cenią sobie dostęp do prywatnej opieki dla siebie i swojej rodziny, ubezpieczenie na życie swoje i swoich bliskich. Ponieważ wsparcie psychologiczne stanęło na szczycie najpotrzebniejszych benefitów, niektóre firmy już organizują sesje z terapeutami, uruchamiają telefony zaufania, czaty czy anonimowe konsultacje z psychologami dla pracownika i jego rodziny.

Catering z dostawą może być dostępny także dla osób spoza firmy. Pracownicy mogą wówczas zamówić posiłki dla pozostałych członków rodziny.

Zapytaj swoich pracowników czego potrzebują

Według prognoz rynek benefitów będzie rósł, z naciskiem na świadczenia związane z obszarem zdrowia. Najważniejsze – jak pokazują trendy światowe – to branie pod uwagę indywidualnych potrzeb i preferencji pracowników, a później wspieranie ich.

To może Cię zainteresować

No items found.