Przez jedzenie do dobrostanu pracownika
Zespół SmartLunch

Przez jedzenie do dobrostanu pracownika

Odżywianie jest jednym z bezpośrednich czynników wpływających na dobrostan. Odpowiednia dieta, m.in. wedle nurtu food as medicine może pomóc w prewencyjnym podejściu do fizycznego i psychicznego zdrowia pracownika.

Prawie połowa (49,2 proc.) badanych pracowników twierdzi, że w przyszłości jedzenie w pracy będzie ważnym elementem dobrego samopoczucia pracownika, przerwy będą dłuższe, jedzenie będzie spożywanie spokojnie i w przyjemnej atmosferze – czytamy w raporcie „Food. Factories. Fluidity. Żywienie w fabrykach. Scenariusze przyszłości 2030” przygotowanym przez infuture.institute na zlecenie SmartLunch.

Prawidłowe żywienie wpływa na dobrostan pracownika, jego kreatywność oraz efektywność w pracy 

„Istotna jest dziś edukacja żywieniowa pracowników w zakresie odpowiedniego wyboru posiłku: batonik, czekolada, czy kanapka lub ciepły obiad. Posiłki powinny zapewnić energię na cały dzień, dostarczyć niezbędnych składników odżywczych i co ważne – zapewnić sytość na długo. Głodny pracownik jest nie tylko sfrustrowany, ale i niewydajny. Na efektywność pracy wpływ mają nie tylko kompetencje, takie jak doświadczenie i wiedza na danym stanowisku, ale również codzienny sposób żywienia. To, czy dostarczymy w odpowiednim czasie jedzenie, czy zawiera ono odpowiednią ilość składników odżywczych, wpływa na samopoczucie pracownika i na to, czy ma on wystarczająco dużo energii, by sprostać codziennym zadaniom w pracy. Prawidłowe żywienie wpływa na dobrostan pracownika, na kreatywność oraz efektywność w pracy – komentuje w raporcie Ewa Oleksiak-Marcinkiewicz, dietetyczka kliniczna, psychodietetyczka.

W pracy też trzeba dbać o zdrowie

Styl życia, w tym dieta, warunkuje nasze zdrowie i zapadalność na choroby. Dorosły człowiek spędza w pracy około jednej trzeciej doby. To oznacza, że praca także powinna być istotnym  miejscem troski o zdrowie.

Jednym z elementów dbania o zdrowie jest zaś zbilansowana dieta. Odpowiednie jedzenie powinno być zatem równie ważnym i regulowanym odgórnie prawem, jak bezpieczeństwo i higiena pracy.

Dostępność zdrowej żywności w stołówkach, automatach, zapewnienie aneksów kuchennych czy współfinansowanie i finansowanie posiłków mogą wspierać pracowników w utrzymaniu zdrowia. Z perspektywy pracodawcy tego rodzaju działania zwracają się w postaci wzrostu produktywności i poprawy samopoczucia zatrudnionych. Prawie 64 proc. respondentów badania przeprowadzonego na potrzeby raportu infuture.institute  przyznaje, że gdy są głodni w pracy, stają się mniej efektywni. 

Posiłki w pracy wedle food as medicine 

Odpowiednia dieta, m.in. wedle nurtu food as medicine, który postrzega jedzenie jako istotny czynnik zapobiegający chorobom, może pomóc w prewencyjnym podejściu do fizycznego i psychicznego zdrowia pracownika.

„Zarządzanie dobrostanem przekłada się na obniżenie kosztów zdrowotnych w organizacji, sprawia, że pracownicy chętniej ze sobą współpracują, są bardziej zaangażowani i dają z siebie więcej. Poprawia się konkurencyjność firmy. Dobrostan ma też przełożenie na odporność na stres i zdolność do konstruktywnego reagowania na złożone sytuacje zmiennego świata. Ma udowodniony wpływ na retencję pracowników, bo dbanie o niego po prostu zapobiega odejściom. 

Dbanie o dobrostan to jednak nie tylko przekazywanie wiedzy i edukacja. To dostarczenie wsparcia w procesie skutecznego wdrażania zmian i wprowadzania nowych nawyków. Kluczowym wskaźnikiem pomiaru wellbeingu jest zatem skuteczność z jaką pracownicy wprowadzają promowane przez firmę zachowania prozdrowotne. Rolą środowiska pracy jest zaś to, by im takie działania zapewniać i ułatwiać – komentuje na łamach raportu Ewa Stelmasiak, założycielka The Welness Institute, autorka książki Lider dobrostanu. Jak tworzyć wspierającą kulturę pracy w hybrydowym świecie. 

Atrakcyjny pakiet socjalny i benefity, np. dieta wzbogacona w nootropy

Przemysł 4.0 zmienia model pracy. Jak zauważono w raporcie infuture.institute, pracownicy fabryk będą stanowić coraz bardziej zróżnicowaną demograficznie i kompetencyjnie grupę, w której potrzeba regeneracji i żywienia także w miejscu pracy będzie ulegać zróżnicowaniu. 

Ludzie nie będą obciążeni pracą fizyczną w takim wymiarze jak dziś, więc wydatek energetyczny będzie mniejszy. Konieczność zapewnienia posiłków regeneracyjnych nie będzie uzasadniona prawnie. Jednak posiłki nadal będą ważną częścią funkcjonowania i wspierania funkcji poznawczych czy dobrostanu pracowników. 

Dlatego zarządzający fabrykami podczas rekrutacji wysoko wykwalifikowanych pracowników powinni zaoferować kandydatom atrakcyjny pakiet socjalny i benefity, np. dietę wzbogaconą w nootropy czy wysokobiałkowe menu bezmięsne dla osób utrzymujących dietę wegetariańską czy wegańską.

Coraz więcej badań klinicznych wskazuje na korzyści substancji nootropowych, które wspomagają tzw. zdrowie poznawcze (ang. cognitive health). Już teraz rośnie rynek produktów i suplementów wzmacniających funkcje poznawcze mózgu - poprawa pamięci, koncentracji, zmniejszenie „mgły mózgowej” oraz zawierających składniki zmniejszające uczucie stresu i niepokoju.

Spersonalizowane podejście do wellbeingu i żywienia w pracy

Wyzwania demograficzne (młode pokolenia na rynku pracy oraz starzejące się społeczeństwo) i geopolityczne (m.in. migracje) sprawiają, że organizacje muszą się zatroszczyć o różnorodne potrzeby pracowników. Konieczna jest wysoka otwartość i stałe badanie potrzeb wielu segmentów rotujących pracowników, w tym ich potrzeb żywieniowych.

Inne preferencje żywieniowe mają młodsi pracownicy, pracownicy fizyczni, inne – osoby po 50. roku życia. Już dziś istotną rolę zaczyna odgrywać, np. fortyfikacja jedzenia niezbędnymi składnikami odżywczymi, która odpowiada na zróżnicowane potrzeby żywieniowe oraz problemy zdrowotne całych grup społecznych. 

Celem dopasowania się do różnych potrzeb pracowniczych dostawcy żywności powinni zapewnić szeroką ofertę produktów i posiłków dla zróżnicowanej demograficznie grupy pracowników, w tym większą częstotliwość dostaw. Za zmianą oferty produktowej dla zróżnicowanej grupy powinny iść zmiany w budowaniu całej usługi, np. nowe formy obsługi procesów – intuicyjne aplikacje lub inne formy wpisujące się, w tym w potrzeby starszych pracowników.

Dobrostan wymaga uproszczenia przepisów

Przestarzałe przepisy nie odpowiadają na obecne potrzeby pracowników. Jak zauważają autorzy raportu „Food. Factories. Fluidity. Żywienie w fabrykach. Scenariusze przyszłości 2030” pojęcie troski o dobrostan częściowo daje się zastosować do praktyk z obszaru BHP (odnoszących się do fizycznego, emocjonalnego i psychicznego zdrowia pracowników), jednak rozszerza ono i pogłębia te obszary.

W środowisku produkcyjnym, gdzie mierniki efektywności są kluczowe dla strategii konkurencyjności, dobrostan pracowników powinien odgrywać ważną rolę, gdyż może wyraźnie przekładać się na wyniki. Rosnąca świadomość praw pracowniczych i oferty benefitowej będzie generowała oczekiwanie pracowników w stosunku do zakładów pracy, by dostęp do wyżywienia tam był jak najłatwiejszy. 

Zarządzający fabrykami będą musieli wsłuchać się w potrzeby zróżnicowanej grupy pracowników dotyczące diet, składników dostarczanych w posiłkach oraz czasu przeznaczonego do zjedzenia. Pracodawcy będą odpowiedzialni za uproszczenie aktualnie obowiązujących przepisów finansowych dotyczących posiłków dla pracowników i stworzenie systemu indywidualnych dofinansowań i rozliczeń żywieniowych, tak by ułatwić im dostęp do wyżywienia w miejscu pracy.

Odpowiednia dieta może pomóc zatrzymać rotacje pracowników

Kryzysy zdrowotne i powracające pandemie wymuszają redefinicję sposobu zarządzania organizacjami oraz wysoką elastyczność i rezyliencję. Zmieni się nie tylko to, co pracownicy będą jeść (kwestia wartości odżywczych w kontekście koncepcji food as medicine), ale w jaki sposób i gdzie posiłki będą dostarczane. 

Zarządzający fabrykami powinni pamiętać, że odpowiednia dieta, np. wedle nurtu food as medicine może pomóc zadbać o dobrostan fizyczny i psychiczny. To wszystko może wpłynąć na zatrzymywanie talentów i zmniejszenie rotacji. Troska o wellbeing oraz rozwijanie benefitów pozapłacowych stają się zatem czynnikami, która wpływają na zwiększanie przewagi konkurencyjnej oraz wzmacnianie rekrutacji.

CZYTAJ RAPORT

To może Cię zainteresować

No items found.