Aspekty prawne kantyny pracowniczej
Zespół SmartLunch

Aspekty prawne kantyny pracowniczej

Prowadzenie kantyny pracowniczej w zakładach pracy wymaga przestrzegania ogólnych przepisów prawnych, a także tych dotyczących żywienia, jak i BHP.

Prowadzenie kantyny dla pracowników wymaga wiedzy z ogólnych przepisów, przepisów branżowych oraz doświadczenia. Firma musi stale czuwać nad działaniem kantyny, spełnić szereg wymogów BHP, dbać o zatrudnianie obsługi oraz zapewnić odpowiednie wyposażenie.

Trzeba przygotować projekt architektoniczny, wyposażyć kuchnię spełniającą wszystkie normy prawne, zadbać o odbiory sanepidu, zatrudnić szefa kuchni, kucharzy i pomocników, przygotować kasy, wyposażyć jadalnię w sprzęt potrzebny do spożywania posiłków.

Dlatego nic dziwnego, że firmy rzadko decydują się na to, aby otworzyć stołówkę dla pracowników własnymi siłami. Większość decyduje się na współpracą z zewnętrznym operatorem prowadzącym stołówki pracownicze dla zakładów pracy.

Kształt umowy z operatorem zależy od indywidualnych warunków zakładów pracy

W pierwszej kolejności należy szczegółowo zdefiniować współpracę. Na umowę z operatorem wpływa wiele czynników i warunków, porozumienie jest dostosowane do potrzeb zakładu pracy i potrzeb konsumentów. Jest uzależnione od celu stołówki, od kwestii wynajmu powierzchni operatorowi, cen jedzenia dla pracowników, opłat za media.

Od tego po czyjej stronie leży zainwestowanie w zaplecze, kuchnię, magazyn, materiały zależeć będzie okres na jaki będzie zawarta umowa. Plusem kantyny ze sprzętem zakładu pracy jest większa swoboda w wymianie operatora w przypadku niezadowolenia z jego usług.

Zgodność stołówki z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy

Pomieszczenia w kantynie muszą być dostosowane do przepisów prawa oraz potrzeb konsumentów.

Właściwe rozplanowanie wszystkich trzech stref często odbywa się w ścisłej współpracy zarówno z inwestorem, jak i przyszłym operatorem obsługującym kantynę.

Całość musi być zaprojektowana według obowiązujących przepisów, czego dowodem powinna być pozytywna opinia rzeczoznawcy sanepidu. Trzeba dodać, że regularne kontrole sanitarne są niezbędne i każda kantyna musi być gotowa na nieoczekiwane wizyty z Państwowej Inspekcji Sanitarnej, której zadaniem jest sprawdzanie zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności.

Konieczne jest, aby projekt kantyny był również zgodny z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy co zapewni bezpieczeństwo pracowników oraz całego budynku, jeśli w lokalu znajdują się inne firmy.

Współczesne kantyny pracownicze powinny również stosować się do systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), czyli analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych. Jest to system zarządzania jakością w zakładach produkujących i przetwarzających żywność, który skupia się na identyfikacji i ocenie zagrożeń oraz ustalaniu krytycznych punktów kontrolnych w procesie produkcyjnym.

Osoby zatrudnione w kantynach pracowniczych, zwłaszcza kucharze, powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz aktualne badania sanepidu, które potwierdzają brak przeciwwskazań do pracy z żywnością.

Warto również stworzyć odpowiedni regulamin korzystania z kantyny pracowniczej, który określi zasady korzystania z kantyny, godziny otwarcia, zasady zamawiania i płatności za posiłki itp.

Jakość jedzenia i bezpieczeństwo pracowników w stołówce

Kantyna musi przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywnościowego, takich jak przechowywanie żywności w odpowiednich temperaturach, unikanie kontaminacji, a także regularne sprawdzanie dat ważności produktów.

Kantyna powinna być utrzymana w odpowiednich standardach czystości i higieny. To obejmuje zarówno miejsce, gdzie przygotowywane są posiłki, jak i miejsce, gdzie są one podawane pracownikom.

Jadalnia w pracy. Co mówią przepisy na temat warunków działania stołówki?

Pracodawca musi zapewnić oddzielne stanowisko do spożywania posiłków, jeśli jego pracownicy wykonują pracę brudzącą lub mają kontakt ze środkami chemicznymi i promieniotwórczymi lub materiałami biologicznie zakaźnymi.

Obowiązek ten występuje także wtedy, gdy w firmie jest zatrudnionych więcej niż 20 pracowników na jednej zmianie roboczej.

Miejsce przeznaczone na obiady dla pracownika

Dokładne regulacje o tym, jak powinna wyglądać jadalnia pracownicza, znajdują się w przepisach BHP. Dodatkowo warto wiedzieć, że przepisy rozróżniają różne rodzaje jadalni pracowniczych - typu I, II i III.

Na przykład jadalnia typu I przeznaczona jest do spożywania posiłków przynoszonych z domu, jadalnia typu II - do spożywania posiłków przynoszonych z domu i wydawania napojów, a jadalnia typu III - do spożywania posiłków profilaktycznych.

Ze względu na bezpieczeństwo

Wyodrębnienie w zakładach pracy jadalni jest uzasadnione. Przede wszystkim każdy pracodawca spełnia dzięki temu wszelkie wymogi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponadto, osoby zatrudnione korzystając z tego pomieszczenia są w znacznie mniejszym stopniu narażone na choroby, niż gdyby spożywali te posiłki na swoich stanowiskach pracy.

Swobodne jedzenie posiłków

Jadalnia pracownicza powinna mieć na tyle dużą powierzchnię, żeby każdy pracownik mógł swobodnie zjeść posiłek. Powierzchnia jadalni nie powinna być mniejsza niż 8 m2.

Pracodawca musi pamiętać o zabezpieczeniu pomieszczenia jadalni tak, aby nie doszło do pożaru, np. przez odpowiednie wyposażenie.

SmartLunch poprowadzi stołówki pracownicze. Jadalnia w fabryce

Pomysł uruchomienia stołówki w zakładzie pracy dla pracowników można ograniczyć i to bez straty dla pracowników. Zamiast kuchni, magazynów i chłodni można wygospodarować jedynie jadalnię, wyznaczając miejsce do odbioru posiłków, które będą przywożone z zewnątrz.

Pracownicy będą zamawiać swoje posiłki z dostawą do miejsca pracy, korzystając na przykład z aplikacji SmartLunch. Zamówień dokonują przy pomocy telefonów, komputerów lub rozstawionych w fabrykach SmartBoxów

Kantyna na wyciągnięcie ręki

Dzięki zaawansowanej technologicznie platformie oraz urządzeniom automatyzującym procesy SmartLunch kompleksowo zorganizuje i poprowadzi kantynę pracowniczą, znacząco obniżając jej koszty. W ramach usługi oferuje: outsourcing uwzględniający przygotowywanie posiłków w kuchni zewnętrznej i/lub kuchni w zakładzie pracy, prowadzenie kantyny w oparciu o partnerów, model hybrydowy lub partnerstwo technologiczne przy prowadzeniu kantyny

Dofinansowanie posiłków dla pracowników w stołówce pracowniczej

Pracodawca może zdecydować o dofinansowywaniu posiłków w kantynie pracowniczej, co pozwala pracownikom na korzystanie z posiłków w niższych cenach lub nawet bezpłatnie, jeśli pracodawca pokrywa całość kosztów.

Pracownik, który podczas przerw w trakcie wykonywania zadań służbowych spożywa wartościowe, pełnokaloryczne posiłki, funkcjonuje bardziej wydajnie, ma więcej energii i osiąga lepsze wyniki.

W trosce o pracowników świadome organizacje wydają jedzenie w kantynie

Świadome organizacje dbają o swoich pracowników, dlatego zapewniają im dofinansowanie do posiłków jako jeden z benefitów, choć nie jest to obowiązkiem pracodawcy.

Trzeba jednak podkreślić, że w niektórych sytuacjach zapewnienie posiłku pracownikom jest konieczne. Takim obowiązkowym posiłkiem jest posiłek profilaktyczny (potocznie zwany regeneracyjnym), który pracodawca musi zagwarantować pracownikom wykonującym pracę w trudnych warunkach.

To może Cię zainteresować

No items found.