Kto jest odpowiedzialny za dobrostan pracowników?
Magda Pietkiewicz

Kto jest odpowiedzialny za dobrostan pracowników?

Dobrostan, wellbeing, wellness – to terminy, które w ostatnim czasie nabrały znaczenia w zarządzaniu organizacją. Przez lata wielu z nas zapomniało jak ważna jest równowaga w życiu.

Nie zawsze też zdajemy sobie sprawę z tego, jak duży wpływ na zaangażowanie pracowników ma dobrostan. Warto też uzmysłowić sobie, że nawet jeśli mamy zaangażowanych pracowników to oni też często potrzebują wsparcia w obszarze dobrostanu. 

Dobrostan paliwem dla pracowników 

Jest to obszar, o którym powinniśmy myśleć nie tylko wtedy, kiedy jest już bardzo ciężko. O dobrostan (tak jak o zaangażowanie pracowników) trzeba dbać zawsze, bo w chwilach kryzysowych, to właśnie dobrostan stanowi paliwo dla zdrowia pracowników i tym samym całej organizacji. To inwestycja w przyszłość firmy.

Firma Enpulse od dawna zdaje sobie sprawę jaki wpływ ma dobrostan na zaangażowanie. Monitoruje i analizuje ten obszar od wielu lat.

Wyniki badania zaangażowania Enpulse, wśród pracowników polskich firm w roku 2021 wskazywały, że zaangażowani pracownicy stanowili 41% (to o 1 p.p. mniej niż w 2020) a niezaangażowani 15% (wzrósł od 2020 o 2 p.p.). Nie jest to wystarczające dla utrzymania wysokiej efektywności organizacji. 

Co zatem zrobić, aby zmienić te wyniki? 

Najprościej jest rozpocząć od wysłuchania pracowników.

W związku ze zmianami wywołanymi przez pandemię, wiele firm rozpoczęło częstsze ankietowanie swoich pracowników, aby poznać ich odczucia i potrzeby. Dotyczyło to również czynnika wellbeing (dobrostan).

Badania pokazują, że bardzo ważną rolę w kształtowaniu dobrostanu pracowników odgrywają managerowie. To oni posiadają (w każdym razie powinni) najbardziej szczegółową wiedzę na temat obecnej sytuacji dobrostanowej. 

Managerowie mogą wpływać na to, jaka jest atmosfera w zespole, jaki rodzaj komunikacji panuje między pracownikami i to, w jakich warunkach odbywa się praca. To właśnie do nich, w pierwszej kolejności, pracownicy zgłaszają ewentualne uwagi i zapotrzebowania. I właśnie dlatego to managerowie powinni mieć narzędzia do aktywnego badania potrzeb pracowników. Powinni też regularnie pracować z wynikami tych badań wspólnie ze swoimi podwładnymi. Czy managerowie są świadomi i rozumieją czym jest dobrostan? 

Wbrew często słyszanym opiniom nie można postawić znaku równości między dobrostanem a dobrym samopoczuciem, choć doświadczanie pozytywnych emocji może stanowić jego istotną część. Na dobrostan składają się nie tylko aspekty afektywne (dobry nastrój, dobre samopoczucie, pozytywne emocje), ale i kognitywne (całościowa ocena swojego życia jako satysfakcjonującego). 

Ważne jest też, aby nie tylko czuć się dobrze, ale i czynić dobro, co pozwala na zwiększenie samooceny, poczucia szczęścia i długowieczności, a jednocześnie zmniejszenie poziomu stresu czy ryzyka depresji. Pewien poziom dobrostanu konieczny jest też do tego, aby długoterminowo utrzymać produktywność i zaangażowanie unikając wypalenia.

Przed pandemią wejście na rynek pracy nowego pokolenia pracowników wniosło na agendę takie potrzeby jak poczucie sensu czy work-life balance powodując międzypokoleniowe konflikty wartości. Wydaje się, że trwa to do dziś.

Pandemia istotnie wpłynęła na wzrost znaczenia ergonomii (dobrostan fizyczny) i zdrowia psychicznego (dobrostan psychiczny). Dziś dbanie o siebie stało się nową mantrą, a dobrostan jest na ustach zarządzających firmami, chociaż wciąż wielu z nich nie wie, co znaczy profesjonalnie zarządzać tym obszarem w firmie. W dobie natężenia wyzwań dotyczących zmienności i nieprzewidywalności coraz częściej organizacje traktują dobrostan jako nie tylko ważny, ale także na tyle pilny, by nie odkładać go na później.

Docenianie kluczem do sukcesu

Wielu pracodawców zapomina, o tym jak duży wpływ ma nagradzanie na zaangażowanie pracowników, a zatem również na ich dobrostan.  Często też, nagradzanie mylnie określane jest wyłącznie jako system premiowy w firmie. Tymczasem nagradzanie to nie tylko wynagrodzenia i premie. Pozapłacowe elementy nagradzania pełnią często ważniejszą rolę niż te płacowe. I nie zawsze chodzi tu o karnety sportowe, czy dofinansowanie różnych aktywności poza pracą. Szczególnie ważne są tu docenianie i wyrażanie uznania, czyli aspekty psychologiczne pozytywnie wpływające na samopoczucie pracownika.

Należy zauważyć, że docenić pracę można na wiele sposobów. Może to być wspólny posiłek w pracy, który nie tylko sprawi, że pracodawca poczuje się lepiej, bo zapewni benefit pracownikom, ale przede wszystkim jest to forma integracji, budowanie relacji czy poprawienie komunikacji w organizacji. 

Warto więc, dbając o zaangażowanie pracowników zapytać ich o to, jak można wspierać ich wellbeing w pracy. Trzeba przy tym pamiętać, że benefity pełnią wiele funkcji i mogą wpłynąć na wiele obszarów zaangażowania. Słuchajmy zatem pracowników, pozwólmy im się wypowiedzieć i bądźmy kreatywni w szukaniu rozwiązań.

Magda Pietkiewicz reprezentuje firmę Enpulse, która jest partnerem konkursu People Innovation organizowanego przez SmartLunch.

To może Cię zainteresować

No items found.