Jak przyciągnąć i zatrzymać talenty w firmie?
Zespół SmartLunch

Jak przyciągnąć i zatrzymać talenty w firmie?

Rywalizacja o utalentowanych pracowników jest zacięta. Firmy podejmują wysiłki, aby nie tylko przyciągać, ale także zatrzymywać talenty. Jednym z kluczowych narzędzi w tej walce są atrakcyjne benefity.

Niezwykle istotną rolę w procesie pozyskiwania pracowników odgrywają benefity pracownicze. Są jednym z elementów employer brandingu i określają konkretne korzyści, jakie wynikają z pracy w danej organizacji. Działania w obszarze benefitów pozwalają na budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy, co przekłada się na atrakcyjność firmy na rynku pracy. 

Ogłoszenia zawierające wzmiankę o benefitach są odbierane przez kandydatów bardzo pozytywnie. Są skuteczną zachętą do aplikowania na stanowisko właśnie w tej firmie. Jeżeli osoba poszukująca pracy waha się pomiędzy kilkoma podobnymi ofertami, wybierze tę, która oprócz standardowego wynagrodzenia oferuje coś więcej.

Warto zatem komunikować o benefitach pracowniczych już na etapie publikowania ogłoszenia rekrutacyjnego.

Korzyści oferowania benefitów

Pakiet benefitów to doskonały sposób na zwrócenie uwagi utalentowanych osób. Pracownicy szukają miejsc, gdzie nie tylko są doceniani za swoją pracę, ale także mają dostęp do różnorodnych korzyści. 

Benefity nie tylko przyciągają nowych pracowników, ale także utrzymują motywację i zaangażowanie obecnych. Pracownicy, którzy widzą, że firma dba o ich dobrostan, są bardziej skłonni angażować się w swoją pracę.

Konkurencja o najlepsze talenty to jedno, ale utrzymanie ich w firmie to zupełnie inna sprawa. Dobrze zaprojektowany pakiet benefitów może stanowić przewagę w utrzymaniu pracowników na dłuższą metę.

Benefity pomagają pracodawcom w rekrutacji, ponieważ są atrakcyjnym dodatkiem dla pracowników

Firma badawcza ARC Rynek i Opinia przeprowadziła badanie na zlecenie Enter The Code, na bazie którego powstał Raport Benefitów 2023. Połowa badanych uważa korzyści pozapłacowe za kluczowy dodatek do wynagrodzenia, a 75 proc. zwraca na nie uwagę podczas aplikowania do firmy.

Co jest najważniejsze dla pracowników przy wyborze pracodawcy? 

Jak w trudnych czasach budować silną markę pracodawcy, przyciągać najbardziej obiecujące talenty oraz zatrzymywać w organizacji najlepszych specjalistów? Takie pytania postawiono w raporcie krajowym Randstad employer brand research 2023.

W kolejności ważności pracownicy wymieniali: atrakcyjne wynagrodzenie i benefity, przyjazna atmosfera w pracy, stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju kariery, work-life balance, możliwość udziału w szkoleniach, dobra sytuacja finansowa firmy, dobra reputacja, lokalizacja, możliwość pracy zdalnej, wysoka jakość produktów i usług, otwartość na różnorodność, troska o sprawy społeczne, wykorzystywanie najnowszych technologii, silne kierownictwo.

Atrakcyjny pracodawca oferuje benefity 

Pracownicy biurowi i inżynieryjni częściej niż pracownicy fizyczni biorą pod uwagę oferowane przez pracodawcę benefity (67 proc. vs 57 proc.) przy wyborze pracodawcy – czytamy w raporcie „Food, Factories, Fluidity. Żywienie w fabrykach. Scenariusze przyszłości 2030” przygotowanym przez infuture.institute. 

Ogólnie ponad połowa badanych (61 proc.) zwraca uwagę na ten aspekt w procesie rekrutacji. 62 proc. pracowników deklaruje ponadto, że w przyszłości pracodawcy, którzy będą zapewniać pracownikom posiłki, będą bardziej atrakcyjni ze względu na rosnące ceny żywności.

Jakich benefitów pracownicy oczekują od pracodawcy? 

Świadczenia pozapłacowe zmieniają się obecnie bardzo szybko. To, co jeszcze kilka lat temu przyciągało kandydatów, dziś niekoniecznie musi uchodzić za atrakcyjne. Pakiety medyczne, karty sportowe, szkolenia, ubezpieczenie na życie stały się standardem i nie są żadnym wyróżnikiem. Podobnie będzie ze zwrotem kosztów dojazdu do pracy czy owocami w firmie. 

Z danych Monitoru Rynku Pracy Randstad wynika, że 69 proc. ankietowanych chciałoby jako benefitów bonów towarowych do sklepów spożywczych, 40 proc. bonów towarowych do innych sklepów niż spożywcze, 40 proc. darmowych obiadów lub kuponów obiadowych, 37 proc. dofinansowania do opłat za prąd dla osób pracujących zdalnie, 34 proc. dofinansowania do urlopu, 34 proc. darmowych biletów na komunikację miejską, 24 proc. zniżek na produkty i usługi pracodawcy, 18 proc. samochodu służbowego.  

Szczególnie pracujące kobiety najbardziej doceniają dogodną lokalizację, elastyczne godziny pracy czy możliwość pracy na pół etatu – benefity, z pomocą których mogą na co dzień łatwiej łączyć aktywność zawodową z obowiązkami rodzinnymi. 

Najważniejsze benefity dla osób w wieku 55-64 lat to komfortowe, nowoczesne miejsce pracy, dobre relacje ze współpracownikami i przełożonym (80 proc.), duża niezależność.

Obecnie znacznie bardziej oczekiwanym niż kiedyś benefitem jest możliwość pracy hybrydowej lub całkowitego home office. Zatrudnionym zależy także na elastycznych godzinach pracy co pozwala na organizację bardziej zbalansowanego życia codziennego. 

W coraz większej ilości polskich firm pojawił się też benefit w postaci krótszego tygodnia pracy. Zainteresowaniem cieszą się również dodatkowe dni urlopu.

Stwórzmy środowisko pracy, które pracownicy pokochają

Zmiany priorytetów pracowników, które znalazły odzwierciedlenie w przestrzeni benefitów pracowniczych, wzięły pod uwagę wielkie firmy takie jak Google, Facebook i Microsoft. Traktują priorytetowo tworzenie środowiska, w którym pracownicy czują się doceniani i szczęśliwi. Nie wszystkie firmy dysponują takimi budżetami i zasobami, jak wspomniani giganci, jednak firmy każdej wielkości mogą wprowadzać świadczenia pracownicze, które znacznie przyczyniają się nie tylko do zwiększenia lojalności, ale także do stworzenia środowiska pracy, które pracownicy pokochają.

Rozwój zawodowy ważny dla wszystkich generacji pracowników

Szkolenia i kursy zawodowe są klasycznym benefitem, ale znowu coraz bardziej cenionym. Z jednej strony firma zwiększa kompetencje swoich kadr, z drugiej strony pracownicy mogą podwyższać swoje umiejętności co wydaje się przydatne, ponieważ świat i rynek pracy bardzo szybko zmieniają się. 

75 proc. respondentów Randstadu ocenia rozwój zawodowy jako czynnik, który jest dla nich bardzo ważny lub ważny. Co istotne, tę opinię podziela każda grupa wiekowa, pracownicy z wszystkich generacji chcą dziś rozwijać swoje umiejętności.

Świadczenie pozapłacowe jako dodatkowa podwyżka

Z danych SHRM, międzynarodowej organizacji zawodowej zarządzanej i wspieranej przez specjalistów ds. zasobów ludzkich wynika, że aż 62 proc. osób zatrudnionych zaakceptowałoby niższą pensję w zamian za lepsze benefity.

Na benefity zwracają uwagę zarówno kandydaci na pracowników, jak i sami pracownicy. Według raportu „Employer brand research 2020”, aż 55 proc. respondentów wskazało na „mniej atrakcyjne benefity pozapłacowe” jako powód zmiany pracy. 

Tam, gdzie presja płacowa jest duża, pracownik postrzega świadczenia pozapłacowe jako dodatkową podwyżkę. Okazać się może, że z samych benefitów mamy całkiem pokaźny zysk, np. z kart dofinansowania do posiłków, dofinansowania do kursów językowych, opieki medycznej, a do tego samochód służbowy, telefon służbowy, plany emerytalne, ubezpieczenia na życie.

To może Cię zainteresować

No items found.