Na co powinni postawić pracodawcy, aby byli atrakcyjni dla kandydatów?
Zespół SmartLunch

Na co powinni postawić pracodawcy, aby byli atrakcyjni dla kandydatów?

Dla pracowników coraz bardziej liczy się rozwój zawodowy i doskonalenie umiejętności co przekłada się na większą stabilność i wyższe zarobki. Zyskuje na znaczeniu przyjazna atmosfera w pracy.

W niepewnych czasach bardziej liczą się wartości, które zwiększają poczucie zawodowego i finansowego bezpieczeństwa pracowników. Wynagrodzenie nie jest jedynym aspektem, który ma znaczenie przy decyzji o zmianie pracy lub pozostaniu u obecnego pracodawcy.

Pracownicy oraz kandydaci zwracają coraz większą uwagę na wartości prezentowane przez organizacje. Empatyczni liderzy, rozwinięta kultura organizacyjna pomogą firmom przyciągnąć i zatrzymać talenty, a także utrzymać motywację zespołów na wysokim poziomie.

Jak w trudnych czasach budować silną markę pracodawcy, przyciągać najbardziej obiecujące talenty oraz zatrzymywać w organizacji najlepszych specjalistów? Takie pytania postawiono w raporcie krajowym Randstad employer brand research 2023.

Co jest najważniejsze dla pracowników przy wyborze pracodawcy w 2023 roku? 

W kolejności ważności pracownicy wymieniali: atrakcyjne wynagrodzenie i benefity, przyjazna atmosfera w pracy, stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju kariery, work-life balance, możliwość udziału w szkoleniach, dobra sytuacja finansowa firmy, dobra reputacja, lokalizacja, możliwość pracy zdalnej, wysoka jakość produktów i usług, otwartość na różnorodność, troska o sprawy społeczne, wykorzystywanie najnowszych technologii, silne kierownictwo.

Jako ważny aspekt zatrudnienia 73 proc. badanych najczęściej wskazywało atrakcyjne wynagrodzenie i benefity co potwierdziło silną pierwszą pozycję tego elementu – i tak jest w badaniu Randstadu nieprzerwanie od 2016 roku.

Jednak jak zauważają autorzy raportu w ciągu ostatnich trzech lat dystans dzielący ten czynnik od innych wskaźników zauważalnie skrócił się w porównaniu do czasów przed pandemią. Kolejnymi najistotniejszymi dla badanych czynnikami zatrudnienia są przyjazna atmosfera pracy (64 proc.), która w ostatnich latach staje się coraz ważniejszym aspektem oraz stabilność zatrudnienia (62 proc.).

Dobrą czwartą i kolejne pozycje zajmują czynniki związane z rozwojem pracowników - możliwość rozwoju kariery (58 proc.) oraz możliwość udziału w szkoleniach co obecnie jest ważne dla dwukrotnie większej liczby pracowników niż kilka lat temu. Pracownicy zauważają, że rozwój zapewnia większą stabilność i wyższe zarobki – co jest ważne w czasach inflacji i kryzysu.

Jakich benefitów pracownicy oczekują od pracodawcy? 

Wynagrodzenie i benefity to pierwszy czynnik decydujący o wyborze pracodawcy. Kandydaci i pracownicy postrzegają firmę jako atrakcyjną także dzięki świadczeniom pozapłacowym, a te zmieniają się obecnie bardzo szybko. To, co jeszcze kilka lat temu przyciągało kandydatów, dziś niekoniecznie musi uchodzić za atrakcyjne. Pakiety medyczne, karty sportowe, szkolenia, ubezpieczenie na życie stały się standardem i nie są żadnym wyróżnikiem. Podobnie będzie ze zwrotem kosztów dojazdu do pracy czy owocami w firmie.

Z 50. edycji Monitoru Rynku Pracy Randstad wynika, że 69 proc. ankietowanych chciałoby jako benefitów bonów towarowych do sklepów spożywczych, 40 proc. bonów towarowych do innych sklepów niż spożywcze, 40 proc. darmowych obiadów lub kuponów obiadowych, 37 proc. dofinansowania do opłat za prąd dla osób pracujących zdalnie, 34 proc. dofinansowania do urlopu, 34 proc. darmowych biletów na komunikację miejską, 24 proc. zniżek na produkty i usługi pracodawcy, 18 proc. samochodu służbowego.        

Szczególnie pracujące kobiety najbardziej doceniają dogodną lokalizację, elastyczne godziny pracy czy możliwość pracy na pół etatu – benefity, z pomocą których mogą na co dzień łatwiej łączyć aktywność zawodową z obowiązkami rodzinnymi. Najważniejsze benefity dla osób w wieku 55-64 lat to komfortowe, nowoczesne miejsce pracy, dobre relacje ze współpracownikami i przełożonym (80 proc.), duża niezależność. 

Obecnie znacznie bardziej oczekiwanym niż kiedyś benefitem jest możliwość pracy hybrydowej lub całkowitego home office. Zatrudnionym zależy także na elastycznych godzinach pracy co pozwala na organizację bardziej zbalansowanego życia codziennego. W coraz większej ilości polskich firm pojawił się też benefit w postaci krótszego tygodnia pracy. Zainteresowaniem cieszą się również dodatkowe dni urlopu.

Przyjazna atmosfera w pracy

Jak pokazują badania Randstad pandemia przyczyniła się do zwiększenia świadomości pracowników w zakresie znaczenia czynników pozapłacowych w ofercie zatrudnienia. Coraz bardziej biorą pod uwagę przyjazną atmosferę pracy. 

Aby pozyskiwać najlepsze talenty na rynku, utrzymać efektywność i motywację zatrudnionych oraz ograniczyć rotację kadr, warto umieścić przyjazną atmosferę pracy wysoko na liście HR-owych priorytetów. To drugi, po wynagrodzeniu, najchętniej wskazywany przez badanych Randstadu czynnik decydujący o wyborze pracodawcy. 

Mówiąc o przyjaznej atmosferze pracy badani mają na myśli życzliwy i wspierający zespół współpracowników (40 proc.), docenienie przez przełożonych (31 proc.). W opinii niemal co trzeciej badanej osoby przejawem przyjaznej atmosfery w pracy jest wzajemne zaufanie oraz równe traktowanie. W dalszej kolejności wymieniono: jasno określone cele i zadania, brak plotek i szeptania za plecami, brak niezdrowej rywalizacji, poczucie, że moje zdanie jest ważne, informacja zwrotna na mój temat.

Stwórzmy środowisko pracy, które pracownicy pokochają

Zmiany priorytetów pracowników, które znalazły odzwierciedlenie w przestrzeni benefitów pracowniczych, wzięły pod uwagę wielkie firmy takie jak Google, Facebook i Microsoft. Traktują priorytetowo tworzenie środowiska, w którym pracownicy czują się doceniani i szczęśliwi. Nie wszystkie firmy dysponują takimi budżetami i zasobami, jak wspomniani giganci, jednak firmy każdej wielkości mogą wprowadzać świadczenia pracownicze, które znacznie przyczyniają się nie tylko do zwiększenia lojalności, ale także do stworzenia środowiska pracy, które pracownicy pokochają. 

Rozwój zawodowy ważny dla wszystkich generacji pracowników

Szkolenia i kursy zawodowe są klasycznym benefitem, ale znowu coraz bardziej cenionym. Z jednej strony firma zwiększa kompetencje swoich kadr, z drugiej strony pracownicy mogą podwyższać swoje umiejętności co wydaje się przydatne, ponieważ świat i rynek pracy bardzo szybko zmieniają się. 

75 proc. respondentów Randstadu ocenia rozwój zawodowy jako czynnik, który jest dla nich bardzo ważny lub ważny. Co istotne, tę opinię podziela każda grupa wiekowa, pracownicy z wszystkich generacji chcą dziś rozwijać swoje umiejętności.

Spora część respondentów jest zdania, że ich obecni pracodawcy zapewniają im wystarczające możliwości rozwoju (46 proc.), jednak co dziesiąty pracownik uważa, że w jego firmie brakuje szans na rozwój. To właśnie ta grupa pracowników może być skłonna do szukania nowego miejsca pracy. 64 proc. badanych uważa, że pracodawca powinien zapewniać pracownikom możliwości przekwalifikowania się. 35 proc. osób, które wysoko cenią możliwość przekwalifikowania się, twierdzi, że ich obecny pracodawca nie zapewnia takiej szansy.

Co młodych przyciąga do pracodawcy?

Wchodzące na rynek pracy pokolenie Z ceni transparentność, work-life balance, elastyczne godziny pracy. 

Przed aplikowaniem na ofertę zatrudnienia, młodzi Polacy dokładnie sprawdzają przyszłego pracodawcę. Przeglądają profil działania firmy, opinie, poziom wynagrodzenia, a 78 proc. kandydatów – ofertę benefitów. Sprawdzają profile pracodawców w mediach społecznościowych. 

Dobry pracodawca to taki, który już teraz buduje z nimi relacje w partnerski sposób, dzieli się wiedzą, prowadzi warsztaty na uczelniach lub w swojej siedzibie, organizuje szkolenia/spotkania online, wspiera organizacje studenckie i uczelnie oraz bierze udział w targach pracy. O tym, że firma jest dobrym pracodawcą świadczy również zadbanie o dobre wdrożenie nowego pracownika. 

To może Cię zainteresować

No items found.