Przepis na dobrostan pracowników w biurze i na produkcji
Zespół SmartLunch

Przepis na dobrostan pracowników w biurze i na produkcji

Na dobrostan pracowniczy wpływa wiele elementów. Wraz ze zmianą otoczenia, zmieniają się potrzeby, zatem ich badanie jest kluczowe. Wellbeing wciąż się zmienia, nie można go raz wdrożyć i na tym poprzestać. Dbanie dobrostan to proces ciągły.

Czym jest wellbeing w organizacji? Na to pytanie w wyczerpujący sposób odpowiada w swoim artykule opublikowanym na łamach Przepiśnika - Agata Pelc, Chief Managing Director. Według autorki to system, który pozwala firmie na ciągłe i dynamiczne zarządzaniem poczuciem dobrostanu pracownika, poprzez uwzględnienie jego potrzeb, które wynikają bezpośrednio z tego, czego doświadcza w swojej pracy. Dzięki temu poziom satysfakcji i samopoczucia ludzi w danej organizacji to rezultat ich codziennych doświadczeń (tzw. employee experience). Im lepsze doświadczenia, tym wyższy poziom wellbeingu. Wellbeing w biznesie oznacza również tworzenie możliwości do tego, aby pracownicy mogli dbać o siebie, mieć dobre nawyki związane z podnoszeniem poziomu wellbeingu, bo to sprzyja ich efektywności.

Człowiek to nie trybik w maszynie 

Agata Pelc w swoim artykule opublikowanym na łamach Przepiśnika szuka odpowiedzi na pytania: Jakiej transformacji dokonaliśmy w ostatnich miesiącach? Do czego zdopingowała nas pandemia? Co zyskaliśmy, a co utraciliśmy? Czego nauczyliśmy się ostatnimi czasy?

Według niej wellbeing to rezultat tego, jaki styl pracy kultywuje organizacja. To codzienne nawyki pracy, atmosfera, komunikacja, relacje, procesy, styl przywództwa i wiele innych. Mówiąc obrazowo to wszystko, co spotyka pracownika od momentu, gdy w poniedziałek rano otwiera drzwi biura, czy fabryki lub komputer, aż do niedzieli wieczorem, gdy myśli, że jutro trzeba znów do pracy. 

Co składa się na tę wellbeingową codzienność? 

Realbeing, czyli świadomie bycie tu i teraz 

Nad tym zastanawia się Katarzyna Patalan ze SmartLunch, która zwraca uwagę, żę dobre życie wynika z iż, że człowiek funkcjonuje w sprzyjającym mu środowisku. W kontekście środowiska pracy winno ono być wpływające na jego efektywność, dające mu poczucie sensu tego, co robi oraz celowości działań. 

Zatem wyzwaniem dla liderów i bezpośrednich menedżerów jest stworzenie takiego środowiska pracy, które oparte jest o dobrą organizację pracy, jasne cele - najlepiej wspólnie wypracowane z pracownikami, wspierające relacje w duchu dzielenia się wiedzą, bez elementów “niezdrowej” rywalizacji, czy kultury nadgodzin.

Benefity to swego rodzaju narzędzie “w służbie” wellbeingowi, które już na stałe wpisały się w codzienność pracowników. By spełniały swoją podstawową funkcję, muszą efektywnie adresować różnorodne potrzeby pracowników.  

Artykuły w całości są dostępne na łamach e-booka Przepiśnik. O jedzeniu w pracy.

To może Cię zainteresować

No items found.