Pracodawca zapewniający posiłki jest i będzie bardziej atrakcyjny
Zespół SmartLunch

Pracodawca zapewniający posiłki jest i będzie bardziej atrakcyjny

Aż 62 proc. pracowników uważa, że pracodawcy, którzy zapewniają pracownikom posiłki, będą bardziej atrakcyjni ze względu na rosnące ceny. Wyżywienie w miejscu pracy stanie się atrakcyjnym benefitem dla kandydatów starających się o miejsce pracy. 

Ciekawych wniosków dostarcza raport „Food. Factories. Fluidity. Żywienie w fabrykach. Scenariusze przyszłości 2030” przygotowany przez infuture.institute na zlecenie SmartLunch w zakresie tego, jakie powinny być posiłki w pracy w przyszłości. 

Respondenci uważają, że posiłki w pracy powinny być spożywane w zdecydowanie większym spokoju (57 proc. wskazań), zdecydowanie bardziej pełnowartościowe, dostarczające niezbędnej energii (47 proc. wskazań), dopasowane do indywidualnych oczekiwań i diety (39 proc.), zróżnicowane (39 proc.) i przygotowywane z lokalnych produktów (29 proc.). Widać tu jednak wyraźną różnicę ze względu na płeć – wydaje się, że kobiety mają wyższe oczekiwania wobec posiłków w pracy, we wszystkich analizowanych aspektach odsetek kobiet jest zdecydowanie wyższy, w niektórych przypadkach nawet dwukrotnie.

Pracownicy chcą finansowanych posiłków

Rola pracodawcy w obszarze związanym z zapewnianiem posiłków pracy wydaje się bardzo duża. I rzeczywiście, potwierdzają to kolejne dane z tego raportu.

Zdaniem zdecydowanej większości badanych pracowników (82 proc.) finansowanie posiłków w miejscu pracy przez pracodawcę powinno być standardem, przy czym istotna nadreprezentacja widoczna jest w grupie wiekowej 35-44, bo aż 87 proc. respondentów wskazuje, że posiłki powinny być finansowane przez pracodawcę.

Jednocześnie zaledwie 30 proc. deklaruje, że jego pracodawca finansuje posiłki częściowo lub w całości.

Finansowanie posiłków buduje pozytywny obraz pracodawcy

Finansowanie posiłków pozytywnie wpływa na zadowolenie pracownika z pracodawcy. Osoby, którym pracodawca częściowo lub całkowicie finansuje wyżywienie w pracy, są częściej skłonne polecać go innym niż te, którym pracodawca takiego finansowania nie zapewnia.

Respondenci uważają również, że spersonalizowane, finansowane przez pracodawcę posiłki w pracy to bardzo atrakcyjny benefit (średnia 7,8/10).

A jednocześnie, mimo tych danych jednoznacznie sygnalizujących, że finansowanie posiłków jest ważne dla pracowników i buduje pozytywny obraz pracodawcy, respondenci wskazują, że znajduje się ono dopiero na czwartym miejscu, jeżeli chodzi o benefity oferowane najczęściej przez pracodawców. 

Pracownicy biurowi i inżynieryjni częściej niż pracownicy fizyczni biorą pod uwagę oferowane przez pracodawcę benefity (67 proc. vs 57 proc.) przy wyborze pracodawcy. Jednakże ogólnie ponad połowa badanych (61 proc.) zwraca uwagę na ten aspekt w procesie rekrutacji. 62 proc. pracowników deklaruje ponadto, że w przyszłości pracodawcy, którzy będą zapewniać pracownikom posiłki, będą bardziej atrakcyjni ze względu na rosnące ceny żywności.

Pracownicy potrzebują, by firma się nimi zaopiekowała

Dbanie o dobrostan staje się jednym z głównych kryteriów oceny pracodawcy. Mierzymy się obecnie z kryzysem zdrowia psychicznego, który wpływa w sposób pośredni na funkcjonowanie gospodarek. Szacuje się, że w roku 2030 zmniejszona produktywność i zły stan zdrowia w społeczeństwie mogą kosztować światową gospodarkę nawet do 6 bilionów dolarów. 

Z kolei według danych Unii Europejskiej koszty będące skutkiem stresu w pracy (przechodzenie na zwolnienie lekarskie, zastępstwa oraz koszty odszkodowań) wynoszą co najmniej 20 miliardów euro rocznie. 

Zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym istnieje duże zainteresowanie tematem dobrostanu pracownika. Może to wynikać z dynamicznych zmian na rynku pracy i nowych potrzeb pracowników. Wraz z rosnącą świadomością na temat istoty troski o zdrowie psychiczne, dbałość o tę kwestię ze strony pracodawcy staje się jednym z głównych kryteriów jego wyboru i oceny. Z kolei odżywianie stanowi jeden z bezpośrednich czynników wpływających na kształtowanie się dobrostanu. Odpowiednia dieta może pomóc w prewencyjnym podejściu do fizycznego i psychicznego zdrowia pracownika.

Przewaga konkurencyjna pracodawcy budowana poprzez benefity

Wnioski z raportu  infuture.institute są jednoznaczne - benefity pozapłacowe stają się dziś i będą jutro coraz ważniejszym czynnikiem budującym przewagę konkurencyjną i wzmacniającym rekrutację. Istnieje bezpośrednie powiązanie pomiędzy zdrowiem i samopoczuciem pracownika a jego produktywnością i brakiem absencji. 

Chociaż polskie prawo nie wskazuje wprost w jaki sposób pracodawca ma dbać o dobre warunki psychospołeczne w miejscu pracy, firmy poszukują rozwiązań, które ich zdaniem będą wspierać pracownika w sposób holistyczny, co będzie miało wpływ na jego efektywność i mniejszą rotację kadr.

Organizacje inwestują i proponują kandydatom i pracownikom rozszerzone badania, np. badania przesiewowe w kierunku chorób nowotworowych, programy wellbeingowe czy dofinansowanie posiłków i programy edukacyjno-żywieniowe. Tego typu interwencje prowadzone przez pracodawców mogą mieć pozytywny wpływ na dietę i zdrowie ich pracowników co może prowadzić do zmniejszonego ryzyka chorób i absencji. 

Zarządzający fabrykami powinni w przyszłości w rekrutacji wysoko wykwalifikowanych pracowników koniecznie zaoferować kandydatom atrakcyjny pakiet socjalny i benefity, np. dietę wzbogaconą w nootropy (substancje poprawiające funkcje poznawcze) czy wysokobiałkowe menu bezmięsne dla osób utrzymujących dietę wegetariańską czy wegańską.

Pracownicy fizyczni cenią sobie, jak dostaną w pakiecie świadczeń pozapłacowych opiekę medyczną, darmowy basen, obiad z dofinansowaniem albo zniżki na produkty własnej firmy. 

Autorzy raportu zauważają, że korzystne będzie zapewnienie przestrzeni relaksu i socjalnej oraz zajęć ze sfery wellbeing. Koniecznością staje się również wykorzystanie potencjału technologii jako narzędzia wspierającego interakcje społeczne - umawianie się na wspólne posiłki, badanie stanu zdrowia i zapotrzebowania na składniki odżywcze.

Ceny rosną, pandemie wracają – dofinansowany posiłek atrakcyjnym benefitem teraz i w przyszłości

Wyzwania geopolityczne i rosnące ceny mogą sprawić, że wyżywienie w miejscu pracy stanie się atrakcyjnym benefitem dla kandydatów starających się o pracę. Pracodawcy będą odpowiedzialni za uproszczenie aktualnie obowiązujących przepisów finansowych dotyczących posiłków dla pracowników i stworzenie systemu indywidualnych dofinansowań i rozliczeń żywieniowych, tak by ułatwić im dostęp do wyżywienia w miejscu pracy. 

Zarządzający fabrykami muszą uwzględniać, że odpowiedni posiłek może pomóc w prewencyjnym podejściu do zdrowia fizycznego i psychicznego. To wszystko może wpłynąć na zatrzymywanie talentów i zmniejszenie rotacji. Troska o wellbeing oraz rozwijanie benefitów pozapłacowych stają się zatem czynnikami, która wpływają na zwiększanie przewagi konkurencyjnej oraz wzmacnianie rekrutacji.

To może Cię zainteresować

No items found.