Potrzeby pracodawców i pracowników zaczynają się rozmijać
Zespół SmartLunch

Potrzeby pracodawców i pracowników zaczynają się rozmijać

Niepewność ekonomiczna i hamowanie gospodarki sprawiają, że pracodawcy coraz mniej chętnie dają podwyżki oraz benefity finansowe. Tymczasem z powodu inflacji i rosnących cen, pracownicy coraz mocniej upominają si o takie rekompensaty.

Oto nowe dane. Co druga firma w Polsce nie planuje podwyżek i nowych benefitów dla pracowników w ciągu najbliższych sześciu miesięcy – podaje Strefabiznesu.pl. Jak wskazują eksperci, jest to efekt ochłodzenia gospodarki i niepewności ekonomicznej, który dotyczy szczególnie małych firm. Trzech na czterech przedsiębiorców zatrudniających do 9 osób nie podwyższy pensji ani nie zaoferuje nowych benefitów.

Pracownicy chcą podwyżek i benefitów finansowych

Tymczasem pracownicy coraz mocniej odczuwają skutki inflacji i rosnących cen dlatego oczekują od pracodawców rekompensat w postaci podwyżek i premii oraz benefitów odciążających budżety domowe.

Najwięcej, bo 65 proc. osób wskazuje na podwyżkę wynagrodzenia. Na drugim miejscu jest premia pieniężna, której chce co trzeci zatrudniony. Pracownicy oczekują też od pracodawców benefitów finansowych pozwalających zaoszczędzić i ograniczyć koszty życia.

Dlatego na dofinansowanie dojazdów do pracy, w tym dodatku na paliwo, wskazało 18 proc. osób. Natomiast dla 16 proc. rozbudowany pakiet opieki medycznej jest bardzo ważnym benefitem. Taki sam odsetek liczy na 4-dniowy tydzień pracy, a 12 proc. na darmowe wyżywienie.

Dodatkowe dni wolne w roku przekonają 10 proc. pracowników, podobnie jak benefity z okazji rocznic pracy.

Dofinansowane posiłki - bardzo ważny benefit dla pracowników

Darmowy posiłek jako ważny, odciążający budżet domowy benefit, został wymieniony w badaniu i raporcie „Food. Factories. Fluidity. Żywienie w fabrykach. Scenariusze przyszłości 2030” przygotowanym przez  infuture.institute na zlecenie

SmartLunch. Ponieważ zdrowe i zrównoważone posiłki wpływają bezpośrednio na jakość i efektywność funkcjonowania także w pracy, prawie 64 proc. respondentów przyznaje, że gdy są głodni w pracy, stają się mniej efektywni.

Tymczasem wśród benefitów oferowanych przez pracodawców często brakuje tych związanych z jedzeniem. Dlatego rola pracodawcy w obszarze związanym z zapewnianiem posiłków pracy wydaje się bardzo duża. I znowu potwierdzają to wyniki badań.

Zdaniem zdecydowanej większości badanych pracowników (82 proc.) finansowanie posiłków w miejscu pracy przez pracodawcę powinno być standardem. Istotna nadreprezentacja widoczna jest w grupie wiekowej 35–44 – tu aż 87 proc. respondentów wskazuje, że posiłki powinny być finansowane przez pracodawcę. Jednocześnie zaledwie 30 proc. respondentów deklaruje, że jego pracodawca finansuje posiłki częściowo lub w całości. 

Osoby, którym pracodawca częściowo lub całkowicie finansuje wyżywienie w pracy, są częściej skłonne polecać go innym niż te, którym pracodawca takiego finansowania nie zapewnia.

A jednocześnie, mimo tych danych jednoznacznie sygnalizujących, że finansowanie posiłków jest ważne dla pracowników i buduje pozytywny obraz pracodawcy, respondenci wskazują, że znajduje się ono dopiero na czwartym miejscu, jeżeli chodzi o benefity oferowane najczęściej przez pracodawców. Pracownicy biurowi i inżynieryjni częściej niż pracownicy fizyczni biorą pod uwagę oferowane przez pracodawcę benefity (67 proc. Vs 57 proc.) przy wyborze pracodawcy. 62 proc. pracowników deklaruje ponadto, że w przyszłości pracodawcy, którzy będą zapewniać pracownikom posiłki, będą bardziej atrakcyjni ze względu na rosnące ceny żywności.

Jedzenie wpływa na nasze zdrowie

Jakość życia, w tym także dieta, bezpośrednio wpływa na nasze zdrowie i warunkuje zapadalność na choroby. Dorosły człowiek spędza w pracy około jednej trzeciej doby. To oznacza, że praca także powinna być istotnym obszarem troski o zdrowie.

Jednym z elementów dbania o zdrowie w pracy jest zaś zbilansowana dieta. Wpływa ona także na efektywność i produktywność pracowników. Odpowiednie jedzenie powinno być zatem równie ważnym i regulowanym odgórnie prawem jak bezpieczeństwo i higiena pracy.

Dostępność zdrowej żywności w stołówkach, automatach, zapewnienie aneksów kuchennych czy współfinansowanie i finansowanie posiłków mogą wspierać pracowników w utrzymaniu zdrowia. Z perspektywy pracodawcy tego rodzaju działania zwracają się w postaci wzrostu produktywności i poprawy samopoczucia zatrudnionych. 

Istnieje bezpośrednie powiązanie pomiędzy zdrowiem i samopoczuciem pracownika a jego produktywnością i brakiem absencji. Jak czytamy w raporcie infuture.institute  - w 2021 roku wystawiono w Polsce 21,9 milionów zwolnień lekarskich na łączną liczbę ponad 270 milionów dni.

Dodatkowo polskie prawo nie wskazuje wprost, w jaki sposób pracodawca ma dbać o dobre warunki psychospołeczne w miejscu pracy. Firmy poszukują zatem rozwiązań, które będą wspierać pracownika w sposób holistyczny, co będzie miało wpływ na jego efektywność, zadowolenie i mniejszą rotację. Organizacje inwestują m.in. w rozszerzone badania, np. badania przesiewowe w kierunku chorób nowotworowych, programy wellbeingowe czy dofinansowanie posiłków i programy edukacyjno-żywieniowe. Tego typu interwencje prowadzone przez pracodawców mogą mieć pozytywny wpływ na zdrowie pracowników, co może prowadzić do zmniejszonego ryzyka chorób i absencji.

Benefity wellbeingowe oraz żywieniowe są przyszłościowe 

Zmiany wywołane kryzysami zdrowotnymi, gospodarczymi, ekonomicznymi wymuszają redefinicję benefitów. Kierunek tej redefinicji wiedzie ku wzmocnieniu roli benefitów szczególnie tych związanych z wellbeingiem, w tym benefitów żywieniowych. Odpowiednia dieta (m.in. wedle nurtu food as medicine) może pomóc w prewencyjnym podejściu do zdrowia zarówno fizycznego, jak psychicznego.

We wnioskach raportu infuture.institute czytamy, że w rekrutacji wysoko wykwalifikowanych pracowników konieczne jest zaoferowanie kandydatom atrakcyjnego pakietu socjalnego i/lub benefitów, np. diety wzbogaconej w nootropy (substancje poprawiające funkcje poznawcze) czy wysokobiałkowego menu bezmięsnego dla osób utrzymujących dietę wegetariańską czy wegańską.

To wszystko może wpłynąć na zatrzymywanie talentów i zmniejszenie rotacji nawet w obliczu rosnącej inflacji. Troska o wellbeing oraz rozwijanie benefitów pozapłacowych stają się zatem czynnikami, która wpływają na zwiększanie przewagi konkurencyjnej pracodawcy. Wyzwania geopolityczne i rosnące ceny mogą sprawić, że wyżywienie w miejscu pracy stanie się atrakcyjnym benefitem dla kandydatów starających się o miejsce pracy.

Benefity lubiane przez pracowników, które dają oszczędności

Pamiętajmy, że dla 32 proc. pracowników świadczenia pozapłacowe są równie ważne jak wynagrodzenie - takie są wnioski z badania przeprowadzonego przez Group Risk Development. Bardzo często koszty generowane przez rotację pracowników często przewyższają środki przeznaczane na benefity pracownicze. 

Co można dać pracownikom? Oprócz tradycyjnych benefitów takich jak karty sportowe, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe na życie, chętnie widziane są benefity pozwalające zaoszczędzić: bezpłatne lub w części finansowane obiady w pracy, rabatowe karty paliwowe, samochód służbowy, karty na zakupy w dyskontach spożywczych, rabaty na zakupy online, programy wspierające zdrowie (np. dostęp do gabinetu fizjoterapii), paczki świąteczne dla całej rodziny.

Pracownicy liczyć mogą na benefity ułatwiające życie codzienne: darmowe badania profilaktyczne, wyprawki dla noworodków, dla pierwszoklasistów, kolonie i obozy dla dzieci, przyzakładowy żłobek i przedszkole, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji finansowej, zniżki na firmowe produkty i usługi.

Pracowników produkcji na pewno ucieszy usługi fizjoterapeuty lub vouchery na masaż z powodu problemów z kręgosłupem. Szkolenia i kursy są klasycznym benefitem, ale cenionym. Zniżki na produkty lub usługi firmy bardzo dobrym rozwiązaniem w firmach, które chcą coś zaoferować pracownikom.

To może Cię zainteresować

No items found.