Jak dopłacić więcej do posiłków pracowniczych, a jednocześnie zaoszczędzić?
Zespół SmartLunch

Jak dopłacić więcej do posiłków pracowniczych, a jednocześnie zaoszczędzić?

Już nie 190 zł, a 300 zł miesięcznie może pracodawca przeznaczyć na posiłek pracownikowi i jednocześnie zaoszczędzić. Znowelizowane prawo zwalnia tę kwotę ze składek ZUS. Przepisy zmieniły się 1 marca bieżącego roku.

Kiedy firma ma możliwość uzyskania takiej ulgi i jakie warunki należy spełnić, aby z niej skorzystać?

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (1). Aby skorzystać z ulgi, należy spełnić dwa następujące warunki:

- wysokość dofinansowania posiłków nie może przekroczyć 300 złotych miesięcznie na pracownika,

- pracownicy nie mają prawa do ekwiwalentu z tytułu tego dofinansowania.

Co to oznacza dla pracodawcy

Załóżmy, że firma postanowi dofinansować codzienny posiłek pracownika kwotą 12 zł, a miesiąc rozliczeniowy ma 21 dni. Wówczas miesięczna dopłata do posiłków pracownika wyniesie 252 zł.

W sytuacji przed 1 marca 2022 roku pracodawca byłby zobowiązany ponieść koszt ponad 12 zł wynikających z potrzeby naliczenia składek ZUS od kwoty dofinansowania, która przekroczyła kwotę 190 zł. A 20,39%* z kwoty 62 zł to 12,64 zł.

Od 1 marca bieżącego roku w omawianym przypadku pracodawca nie ponosi kosztu składek ZUS, ponieważ kwota 252 zł mieści się w limicie.

Co to oznacza dla pracownika

Bazując na tym samym przykładzie, dofinansowania dziennego w wysokości 12 zł sytuacja pracownika kształtowałaby się podobnie. Przed 1 marca 2022 roku pracownik otrzymujący od pracodawcy kwotę dofinansowania posiłku w wysokości 252 zł musiałby, zapłacić składki ZUS to jest 22,71%* od kwoty 62 zł (czyli kwoty po przekroczeniu 190 zł). Czyli jego wypłata zostałaby obniżona o 14,08 zł.

Od 1 marca w omawianym przypadku pracodawca nie będzie musiał odprowadzać dodatkowej składki do momentu, w którym dofinansowanie nie przekroczy 300 zł.

Nowy limit nie oznacza obiadu bez podatków

Niestety pomimo zmiany limitu wydatków pracownik nie jest w stanie uniknąć dodatkowego wydatku wynikającego z dofinansowania posiłku przez pracodawcę. Niestety posiłek w pracy lub jego częściowe dofinansowanie wciąż jest traktowany jako dochód.

Zatem niezależnie od limitu wpływającego na oskładkowanie ZUS-owskie pracownik jest zobowiązany do zapłaty podatku PIT w wysokości 17% lub po przekroczeniu progu podatkowego 32%.

Bazując na powyższych przykładach, pracownik w każdym wypadku jest zobowiązany do zapłaty 42,84 zł od kwoty dofinansowania posiłków na poziomie 252 zł. Po wejściu w kolejny próg podatkowy kwota ta zwiększy się do 80,64 zł.

Czy da się finansować posiłki pracownicze i uniknąć daniny na rzecz państwa i ZUS?

Posiłki pracownicze nie muszą generować dodatkowych opłat, ale muszą być spełnione dość specyficzne warunki, które wydają się być trudne w interpretacji:

a) warunki pracy kwalifikują pracownika do wydania posiłku regeneracyjnego. W tym przypadku posiłki mogą być finansowane z kapitału obrotowego firmy i niezależnie od kwoty nie generują składek ZUS po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Natomiast posiłek regeneracyjny musi spełniać odpowiednie warunki opisane prawem.

b) każdy pracownik pracujący po godzinach może otrzymać posiłek od pracodawcy i nie ponosi z tego powodu żadnych dodatkowych kosztów związanych ze składkami ZUS i podatkiem PIT. Również pracodawca nie musi odprowadzać składki ZUS, a całość kosztu może wpisać do kosztów uzyskania przychodu.

c) finansowanie posiłków będzie się odbywało w ramach korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które to środki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 roku są zwolnione ze składek ZUS po stronie pracodawcy, jak i pracownika oraz podatku dochodowego po stronie pracownika.

*Na potrzeby symulacji kosztów składek ZUS zastosowaliśmy wartości określone poniżej

Składki ZUS po stronie pracodawcy - w sumie 20,39%

- emerytalna 9,76%,

- rentowa 6,5%,

- wypadkowa 1,67%,

- FP 2,45% oraz

- FGŚP 0,10%.

Składki ZUS po stronie pracownika - w sumie 22,71%

- emerytalna 9,76%,

- rentowa 1,5%,

- chorobowa 2,45% oraz

- zdrowotna 9%.

To może Cię zainteresować

No items found.