7 wyzwań dla zarządzających fabrykami w Polsce - już jest raport infuture.institute
Zespół SmartLunch

7 wyzwań dla zarządzających fabrykami w Polsce - już jest raport infuture.institute

Już jest raport „Food. Factories. Fluidity. Żywienie w fabrykach. Scenariusze przyszłości 2030” przygotowanego przez infuture.institute na zlecenie SmartLunch. Pobierz pełne wydanie raportu i poznaj kierunki zmian w branży produkcyjnej.

Zgodnie z tytułem raport skupia się na jedzeniu i żywieniu, ale nie tylko. Oprócz analizy zmian zachodzących w systemie żywienia, znajdziemy w nim również przegląd głównych trendów wpływających na przyszłość fabryk i przemysłu oraz ich pracowników. 

Wyzwania stojące przed pracodawcami

W raporcie zdefiniowano najważniejsze wyzwania dla pracodawców i pracowników fabryk w związku z procesem żywienia. 

Transformacja klimatyczna wymusza zmiany w całym cyklu żywienia.

Światowe organizacje biją na alarm. Dziś Ziemia musi wyżywić ok. 7,9 mld ludzi. Do 2050 r. będzie musiała nakarmić 9,7 mld osób. Trudności w zapewnieniu odpowiedniej ilości żywności w związku ze zmianami klimatu skłaniają producentów żywności do szukania innowacji. Mowa tu o dietach bazujących na owadach (entomofagia), wodorostach czy mięsie hodowanym w laboratorium. Mimo, że 88 proc. pracowników fabryk chce jeść tradycyjne posiłki to zmieniające się otoczenie może w przyszłości wymusić zmiany w ich przyzwyczajeniach.

Zmiany klimatyczne i zanik bioróżnorodności mają ogromny wpływ na produkcję żywności, jej dystrybucję oraz utylizację. Już co czwarty (25,5 proc.) pracownik wskazuje, że posiłki w pracy powinny być pakowane bardziej ekologicznie. 

- Producenci są bardziej świadomi środowiskowo. Widać zmiany. Zwracają oni uwagę na to, skąd pochodzi jedzenie, w jakich warunkach zostało wyprodukowane. Wiedząc to, możemy testować pewne rozwiązania dobre dla klimatu na poziomie restauracji, na poziomie menu. To nie tylko wprowadzanie dań wegetariańskich, wegańskich. To także informacje o innych kwestiach, np. wiedza o łańcuchu dostaw czy śladzie węglowym lub szerzej - środowiskowym produktów w całym ich cyklu życia, czy wreszcie wybór opakowań zwrotnych, wielokrotnego użytku na linii producent-restauracja, restauracja-konsument. Coraz bardziej widoczna jest też rezygnacja z plastiku.To wynik z jednej strony presji konsumentów, ale także regulacji, które mają konkretne przełożenie na biznes. Znaczenie ma choćby dyrektywa Single Use Plastics. Wskazuje ona kierunek: szukajmy opakowań zwrotnych lub wielokrotnego użytku - twierdzi Agata Szczotka-Sarna Sustainability Strategy Consultant, Accenture na łamach raportu.

Zmienia się proces uprawy i produkcji jedzenia, co kształtuje nowe nawyki i świadomość żywieniową.

Pandemia, wojna w Ukrainie, przerwane łańcuchy dostaw czy ekstremalne zjawiska pogodowe prowadzą nie tylko do wzrostu cen żywności na świecie, ale i trudności w dostępie do jedzenia. Konsumenci muszą dostosowywać swoje nawyki żywieniowe do zmieniającej się sytuacji gospodarczej i dostępności produktów. 

Dodatkowo Unia Europejska ze strategią „od pola do stołu” skupiającą się na wykorzystywaniu w większym stopniu żywności lokalnej, sezonowej, niemanipulowanej, o niskim śladzie węglowym - kształtuje potrzeby i nawyki konsumentów, wpływając na dostawców i producentów. 

Rosnąca świadomość wpływa też na popularność diet wegańskich, wegetariańskich.  Coraz więcej mówi się o diecie klimatycznej czy też o klimatarianizmie, promującym wybór produktów o jak najmniejszym negatywnym wpływie na środowisko. Wśród mieszkańców miast coraz bardziej popularne są uprawy warzyw, ziół w przydomowych ogródkach, ogrodach miejskich, na balkonach czy w domach. 

15 proc. badanych pracowników określiłoby swoje posiłki jako przygotowane z produktów lokalnych, jednak 29 proc. chciałoby, żeby były one zdecydowanie bardziej lokalne. Co piąty (21 proc.) chciałby przygotowywać swoje posiłki z bardziej ekologicznych produktów.

Zdrowe i zrównoważone posiłki wpływają bezpośrednio na jakość życia i efektywność funkcjonowania, także w pracy.

Jakość życia, w tym dieta, bezpośrednio wpływa na nasze zdrowie i warunkuje zapadalność na choroby. Dorosły człowiek spędza w pracy około ⅓ doby. Wyżywienie powinno być zatem równie ważnym i regulowanym prawem obszarem, jak bezpieczeństwo i higiena pracy. Dostępność zdrowej żywności w stołówkach, automatach, zapewnienie aneksów kuchennych czy finansowanie posiłków mogą wspierać pracowników w utrzymaniu zdrowia, dobrostanu, wpływać na jego kreatywność i efektywność w pracy. 

Tymczasem, aż 63 proc. pracowników deklaruje, że zdarza im się być głodnym w pracy, i w zasadzie tyle samo (64 proc.) zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że gdy są głodni ich efektywność spada. 

Wspólne jedzenie w pracy pełni także funkcję społeczną i może ograniczać skutki rosnącej epidemii samotności.

Jedzenie jest ważną częścią naszego życia i zaspokaja nie tylko głód, ale wiele innych, ważnych potrzeb, np. kontaktu społecznego. Według 56 proc. respondentów obiady w pracy to dobra okazja do tego, żeby poznać nowe osoby w biurze. Z kolei 53 proc. wskazuje, że wspólny posiłek to szansa do zacieśnienia prywatnej relacji z innymi pracownikami.

Digitalizacja i kultura nanosekundy powodują, że pracownicy oczekują coraz szybszego, bardziej spersonalizowanego podejścia od pracodawców

Żyjemy w kulturze nanosekundy - oczekujemy, że wszystko ma być dostępne od razu i natychmiast. Konsumenci nie chcą czekać (na produkty, usługi, jedzenie, informacje). Oczekują natychmiastowych, wygodnych i wszechobecnych rozwiązań. 

Dbanie o dobrostan staje się jednym z głównych kryteriów oceny pracodawcy.

Rośnie świadomość znaczenia zdrowia psychicznego dlatego zaopiekowanie tej kwestii przez pracodawcę staje się jednym z głównych kryteriów wyboru i oceny pracodawcy. Odżywianie jest jednym z czynników wpływających na dobrostan. Odpowiednia dieta (m.in. wedle nurtu food as medicine) może pomóc w prewencyjnym podejściu do zdrowia fizycznego i psychicznego. 

Benefity pozapłacowe stają się dziś coraz ważniejszym czynnikiem budującym przewagę konkurencyjną i wzmacniającym rekrutację.

Firmy poszukują rozwiązań, które będą wspierać pracownika w sposób holistyczny, co w konsekwencji będzie miało wpływ na jego efektywność i mniejszą rotację. Organizacje inwestują w rozszerzone badania, np. przesiewowe w kierunku chorób nowotworowych, programy wellbeingowe czy dofinansowywania posiłków i programy edukacyjno-żywieniowe. 

Zapraszamy do lektury raportu - Food. Factories. Fluidity. Żywienie w fabrykach. Scenariusze przyszłości 2030 sporządzonemu przez infuture.institute na zlecenie SmartLunch.

To może Cię zainteresować

No items found.