Wielka rezygnacja z pracy
Zespół SmartLunch

Wielka rezygnacja z pracy

Przyzwyczajeni jesteśmy do masowych zwolnień pracowników w czasach kryzysów, tymczasem Stany Zjednoczone zapoczątkowały nowe zjawisko jakim jest masowa fala rezygnacji z pracy. Czy trend dotrze do Polski?


Wypalenie zawodowe – powód masowej rezygnacji z pracy przechodzącej przez kraje na Zachodzie, znanej jako Wielka Ucieczka (Big Quit) lub Wielka Rezygnacja (Great Resignation), staje się coraz bardziej powszechne. Pracownicy decydują się opuścić miejscu pracy, często nie mając nowego zatrudnienia, napędzani poczuciem wypalenia i pragnieniem zmiany.

Rozpoznawanie i radzenie sobie z wypaleniem zawodowym

Wypalenie zawodowe może prowadzić do rezygnacji z pracy z powodu stresu, znużenia codziennymi obowiązkami czy złej atmosfery w pracy. Ważne jest, aby rozpoznać pierwsze symptomy wypalenia, takie jak chroniczne zmęczenie, brak motywacji czy spadek produktywności. Rozwiązaniem może być zmiana pracy, rozmowa z przełożonym na temat obowiązków lub możliwości rozwoju, a także wykorzystanie niewykorzystanego urlopu do regeneracji.

Zanim podpiszesz umowę z nowym pracodawcą, zastanów się nad swoimi kwalifikacjami, doświadczeniem i tym, co naprawdę chcesz robić.
Rozpoznawanie i radzenie sobie z wypaleniem zawodowym

Rynek pracy w obliczu wielkiej rezygnacji

Analiza dr Anthony'ego Klotza z Texas A&M University wskazuje, że obecna fala rezygnacji jest efektem odkładanych zmian zawodowych i głębokiej refleksji wywołanej pandemią. Pracownicy szukają nie tylko lepszego wynagrodzenia, ale również lepszego traktowania i pracy, która daje głębszy sens. To zjawisko wpływa na rynek pracy, zmuszając pracodawców do przemyślenia swojego podejścia do zarządzania talentami.

Przygotowanie do zmiany pracy

Decyzja o zmianie pracy wymaga odpowiedniego przygotowania. Zanim podpiszesz umowę z nowym pracodawcą, zastanów się nad swoimi kwalifikacjami, doświadczeniem i tym, co naprawdę chcesz robić. Pamiętaj, aby odpowiednio przygotować swojego przełożonego na okresie wypowiedzenia, zachowując dobre relacje z byłym pracodawcą i współpracownikami.

Klucz do zrozumienia wypalenia zawodowego

Zrozumienie i adresowanie wypalenia zawodowego jest kluczowe dla utrzymania zdrowia psychicznego i profesjonalnej satysfakcji. W SmartLunch zdajemy sobie sprawę z wyzwań, przed którymi stają pracownicy i pracodawcy. Naszym celem jest wspieranie firm w budowaniu zdrowego środowiska pracy, które minimalizuje stres i promuje dobre samopoczucie.

Dlaczego pracownicy odchodzą z pracy?

Wypalenie zawodowe nie musi być końcem drogi zawodowej. Przez zrozumienie jego przyczyn i skutków, zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mogą podjąć kroki, aby stworzyć zdrowsze, bardziej satysfakcjonujące środowisko pracy, które zapobiega rezygnacji i wspiera długoterminowy rozwój.

‍Dlaczego pracownicy odchodzą z pracy?

Firma Medallia opublikowała raport „Spostrzeżenia na temat wielkiej rezygnacji: Dlaczego pracownicy odchodzą z pracy” na podstawie odpowiedzi udzielonych przez 1500 pracowników w USA, którzy niedawno odeszli z pracy lub myślą o złożeniu wypowiedzenia. 

Według autorów raportu głównymi powodami odejście jest ogólna natura ich pracy, zbyt duże obciążenie obowiązkami służbowymi, brak docenienia, nierówności w wynagrodzeniu czy ograniczone możliwości rozwoju kariery. 

Z badania tej firmy wynika, że wypalenie zawodowe jest poważnym problemem. Około 60 proc. pracowników, którzy złożyli wypowiedzenie deklaruje, że doświadczyło wypalenia w ostatnim miejscu pracy. Prawie 1 na 3 zatrudnionych twierdzi, że pandemia COVID-19 miała wpływ na ich decyzję. Deklarują, że zależy im na lepszej równowadze między życiem zawodowym a prywatnym. 

W Polsce też widać odmianę na rynku pracy, ale masowych rezygnacji wzorem amerykańskich na razie nie ma. Za to zdecydowanie wyraźniej widać potrzebę przewartościowania, dla pracowników coraz większe znaczenie ma wellbeing, realizowanie pasji, czas dla rodziny i potrzeba, by żyć lepiej co nie zawsze oznacza więcej zarabiać. Firmy widząc Wielką Rezygnację, zaczęły szukać pomysłów na zatrzymanie pracowników. Pojawiły się nowe benefity w postaci elastycznego czasu pracy, terapie i wsparcie psychologów, praca cztery dni w tygodniu. Niektórzy pracodawcy dokładają dodatkowe dni wolnego w roku.

‍Czym jest wypalenie zawodowe?

Christina Maslach, prekursorka badania zjawiska wypalenia zawodowego, definiuje je jako zespół fizycznego i emocjonalnego wyczerpania, którego rezultatem jest rozwój negatywnej samooceny i negatywnego nastawienia do pracy oraz spadek zainteresowania problemami klientów i współpracowników. 

Według badaczki wypalenie zaczyna się od wyczerpania emocjonalnego objawiającego się zmęczeniem fizycznym i różnego rodzaju dolegliwościami organizmu. Człowiek jest notorycznie zmęczony. Energii brakuje już na samą myśl o pójściu do pracy. 

Potem jest etap depersonalizacji objawiający się dystansowaniem psychicznym i fizycznym do klientów, poczuciem wyższości, traktowaniem z góry, przychodzi cynizm, uprzedmiotowienie klientów i współpracowników. Wreszcie stadium trzecie, czyli niechęć do pracy, która kiedyś dawała satysfakcję, brak poczucia własnych kompetencji, rozczarowanie, zaniżona samoocena, utrata zdolności do rozwiązywania problemów zawodowych, uciekanie na zwolnienia lekarskie.   

Wypalenie zawodowe nie jest zwykłym zmęczeniem, człowiek zmęczony po odpoczynku odzyskuje energię. Wypalenie zawodowe nie jest depresją, która objawia się odczuwaniem braku sensu życia w ogóle podczas, gdy przy wypaleniu zawodowym odczuwa się braku sensu życia jedynie w pracy.  Nie jest też stresem chociaż stres przewlekły do wypalenia prowadzi.

Wypalenie może pojawić się w każdym zawodzie w mniejszym lub większym stopniu, ale niektóre są szczególnie do niego predysponowane. Jak twierdzi prof. Helena Sęk, polska badaczka tego problemu, pojawia się u przedstawicieli zawodów, w których bliska, zaangażowana interakcja z drugim człowiekiem stanowi istotę profesjonalnego działania i warunkuje powodzenie w danym zawodzie. 

Wypalenie zawodowe zostało wpisane do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku. Oznacza to, że można dostać zwolnienie lekarskie na podratowanie zdrowia z powodu zawodowego wypalenia.

‍Jak sobie radzić z wypaleniem zawodowym?

Chociaż wypalenie jest zwykle problemem, którego źródło leży w organizacji, ponieważ pracownik czuje się nadmiernie obciążony pracą, nie ma poczucia kontroli, wystarczającego wynagrodzenia, relacje międzyludzkie są złe, brakuje spójności między wartościami deklarowanymi, a praktyką – to jednak pracownik nie musi być bezsilny. Może sam sobie pomóc, sięgając po skuteczne sposoby na poziomie indywidualnym. Nie czekając, aż poprawi się w organizacji, warto działać i zadbać o siebie, aby nasze życie nie przypominało historii bohatera filmu „Dzień świra”. Praca, która była powołaniem Adasia Miauczyńskiego stała się udręką. Musiał odpocząć, ale nie mógł, ponieważ nie potrafił.  

Po pierwsze dobre odżywianie. Aby mieć energię do życia, trzeba przyjmować pożywienie odpowiedniej jakości, w odpowiedniej ilości i czasie. Trzeba zadbać o pięć posiłków dziennie co pozwoli na stały dopływ składników odżywczych i energii. Śniadanie, obiad, kolacja powinny składać się z trzech grup produktów: białko (zwierzęce oraz roślinne), węglowodany, tłuszcze.

Niezwykle ważny jest posiłek w ciągu dnia pracy, bo dodaje energii, pozwala efektywniej nią zarządzać w ciągu całego dnia dnia pracy. Co także istotne - ważne, gdzie jest spożywany - czyli nie przy biurku i w trakcie wykonywania innych zadań, ale w spokoju i bez pośpiechu. Najlepiej w trakcie przerwy, która pozwala na tak zwane "przewietrzenie głowy".

Codziennie należy jeść warzywa i owoce, zwracając uwagę na składniki mineralne takie jak magnez, żelazo, wapń oraz witaminy z grupy B, witamina C, kwasy tłuszczowe omega 3. Wszystkie one pomagają radzić sobie ze stresem, brakiem koncentracji, przygnębieniem. Słodkie napoje i ciastka dobrze jest zastąpić wodą mineralną i naturalnymi przekąskami, takimi jak owoce suszone, orzechy, migdały.

Po drugie sport. Regularna aktywność fizyczna nie tylko ma dobroczynny wpływ na zdrowie fizyczne, ale także zmniejsza poziom lęku, stanów depresyjnych, poprawia sen. Dzięki niej możemy odreagować codzienne problemy, napięcia i usunąć hormony stresowe z krwi (kortyzol). Rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia traktują aktywności fizyczną jako podstawowe narzędzie profilaktyki. Jej zalecenia to co najmniej 30 minut aktywności fizycznej dziennie o umiarkowanej intensywności lub co najmniej 20 minut aktywności o dużej intensywności przez 3 dni w tygodniu.

Po trzecie kontrola stresu. W poradzeniu sobie ze stresem pomaga uważna obecność (mindfulness), umiejętność bycia tu i teraz, koncentracja na wykonywanych czynnościach i sytuacjach, w których obecnie jesteśmy. W stresie pomaga skupianie się na oddechu. Bez właściwego oddechu - najlepszy jest głęboki, przeponowy - gorzej widzimy, słyszymy, mamy opóźniony czas reakcji, boleśnie napięte mięśnie. Warto zainteresować się warsztatami redukcji stresu, a jeśli sytuacja będzie tego wymagać, skorzystać z pomocy coacha, psychologa lub psychoterapeuty. 

Po czwarte odpoczynek i wysypianie się. Osoby zapracowane tracą umiejętność regeneracji przez wypoczynek. Ich mózgi są w stanie ciągłej gotowości i mobilizacji, aż w końcu nie wytrzymują i dochodzi do wypalenia energetycznego. Sen pozytywnie wpływa na koncentrację, podejmowanie decyzji, relacje z innymi ludźmi, samopoczucie psychofizyczne. Podczas snu przetwarzamy informacje, zyskujemy zdolność rozwiązywania złożonych problemów –  sen daje nam trzykrotną przewagę w radzeniu sobie z trudnościami. 

Po piąte realizacja zainteresowań i pasji. Życie nie może kręcić się tylko i wyłącznie wokół pracy. To dzięki pasjom czujemy się dobrze, bo robimy to, co kochamy, rozwijamy się, spełniamy, a także zapominamy przy nich o tym co boli, rani i wyprowadza z równowagi. Jakiekolwiek hobby czy to związane z ulubioną muzyką, sportem, fotografowaniem daje radość i relaks.

Po szóste posiadanie celów i priorytetów. Trzeba przyjrzeć się swojemu życiu, określić, jakie jego sfery są dla mnie najważniejsze. Każdy powinien wiedzieć, ile obowiązków może na siebie wziąć, a kiedy powinien odmówić. Trzeba nauczyć się być asertywnym, wyznaczać priorytety, mieć swoje cele, a nie cudze. 

Najczęściej zadawane pytania: Wypalenie zawodowe i wielka rezygnacja

Czym jest wypalenie zawodowe?

Wypalenie zawodowe definiuje się jako stan fizycznego i emocjonalnego wyczerpania spowodowanego długotrwałym stresem lub niezadowoleniem w pracy. Charakteryzuje się zmęczeniem, brakiem motywacji i spadkiem efektywności.

Jakie są główne przyczyny rezygnacji z pracy z powodu stresu?

Główne przyczyny obejmują zbyt duże obciążenie obowiązkami, brak docenienia, nierówności w wynagrodzeniu, złą atmosferę w miejscu pracy oraz ograniczone możliwości rozwoju kariery.

Jakie symptomy wskazują na wypalenie zawodowe?

Symptomy wypalenia zawodowego to chroniczne zmęczenie, brak zainteresowania pracą, cynizm wobec obowiązków, uczucie braku realizacji i osiągnięć oraz problemy ze snem.

Jak można zaradzić wypaleniu zawodowemu?

Radzenie sobie z wypaleniem zawodowym może obejmować zmianę pracy, rozmowy z przełożonymi o obowiązkach i możliwościach rozwoju, dbanie o zdrowe odżywianie, regularną aktywność fizyczną, kontrolę stresu oraz dostateczny odpoczynek.

Jak zmiana pracy wpływa na rynek pracy w kontekście Wielkiej Rezygnacji?

W kontekście Wielkiej Rezygnacji, zmiana pracy przez pracowników zmusza pracodawców do przemyślenia swoich strategii zarządzania talentami, traktowania pracowników oraz oferowania lepszych warunków pracy, aby przeciwdziałać masowym odejściom.

Jakie kroki należy podjąć przed rezygnacją z pracy?

Przed rezygnacją z pracy warto dokładnie rozważyć swoje kwalifikacje, możliwości rynkowe, a także przygotować plan działania. Ważne jest również zachowanie dobrych relacji z obecnym pracodawcą i kolegami po odejściu z pracy.

Jakie działania podejmują firmy, aby zapobiec wypaleniu zawodowemu?

Firmy wprowadzają różne inicjatywy, takie jak elastyczny czas pracy, wsparcie psychologiczne, dodatkowe dni wolne, terapie, a także inwestują w rozwój osobisty i zawodowy pracowników, aby zapobiegać wypaleniu zawodowemu.

Czy wypalenie zawodowe jest uznawane za stan zdrowia?

Tak, wypalenie zawodowe zostało wpisane do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11) jako zjawisko związane ze stresem w pracy, co pozwala na lepszą diagnozę i leczenie tego stanu.

Jakie są najlepsze praktyki żywieniowe dla osób doświadczających wypalenia zawodowego? Osoby doświadczające wypalenia zawodowego powinny dbać o zbilansowaną dietę, bogatą w składniki odżywcze, która wspiera zarządzanie energią i koncentracją. Ważne jest spożywanie regularnych posiłków, bogatych w białko, zdrowe tłuszcze i węglowodany.

Jakie znaczenie ma aktywność fizyczna w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu? Regularna aktywność fizyczna pomaga zmniejszać poziom stresu, poprawia samopoczucie psychiczne oraz fizyczne, a także pomaga w zarządzaniu energią i koncentracją, co jest kluczowe.

To może Cię zainteresować

No items found.