Produktywność pracy - czym jest i jak ją poprawić?
Zespół SmartLunch

Produktywność pracy - czym jest i jak ją poprawić?

Produktywność zajmuje znaczące miejsce w dzisiejszym świecie. Na każdej płaszczyźnie życia oczekuje się od nas jak największej wydajności. Każdy dąży do tego, aby jego produktywność wzrastała.

Przekładamy rzeczy do zrobienia na coraz odleglejsze terminy, brakuje nam motywacji i w rezultacie nie osiągamy zadowolenia ze swojego życia. Rozproszenie i prokrastynacja mają wiele przyczyn, niekoniecznie zależnych od pracownika bądź pracodawcy. Dowiedz się czym tak naprawdę jest produktywność pracy i jak ja poprawić!

Czym jest produktywność?

Produktywność, jak podaje definicja, jest stosunkiem wytworzonych dóbr do nakładów określonych czynników wytwórczych, jakie zostały wykorzystane do produkcji tych dóbr. 

Pojęcie produktywności możemy interpretować całościowo bądź koncentrować się na oddzielnych elementach np. produktywności produkcji, aktywów bądź pracowników w czasie pracy.

Wskaźniki produktywności pracy

Dzięki wskaźnikom produktywności pracy, możemy ocenić zasadność wykorzystania  zasobów przedsiębiorstwa. W celu uzyskania takiej oceny, należy zdiagnozować poszczególne płaszczyzny działania przedsiębiorstwa. 

Wyróżnić możemy np. wskaźnik produktywności kosztów, kapitału własnego, pracy, majątku lub wskaźnik produktywności aktywów (dzielimy wówczas przychody pochodzące ze sprzedaży przez całokształt aktywów).

Jak poprawić produktywność?

Aby zwiększyć produktywność przedsiębiorstwa, warto przyjrzeć się efektywności pracowników z poszczególnych działów. Sposobów na poprawienie efektywności może być wiele, warto więc zwrócić uwagę na te najpopularniejsze.

Elastyczne godziny

W świadomości większości społeczeństwa widnieje 8-godzinny dzień pracy (8-16). W ostatnich latach jednak pracownicy coraz częściej zaczynają doceniać elastyczny czas pracy bądź możliwość pracy zdalnej. 

Miesięczne badania przeprowadzone przez japoński oddział Microsoft, gdzie 2300 pracowników otrzymało wolne piątki dowiodły, że produktywność zatrudnionych wzrosła o 40%, porównując z tym samym okresem ubiegłego roku. Ponadto odnotowano spadek zużycia prądu o 23%.

Elastyczne godziny pracy są już niemal regułą w kreatywnych branżach, jednak inne sektory także zaczynają dostrzegać korzyści, jakie niesie za sobą wprowadzenie udogodnień opierających się na takich rozwiązaniach. 

Pracownicy, którzy bardziej ukierunkowani są na wykonanie zleconych im zadań  niż ,,przesiedzenie" 8 godzin w pracy wykazują się większą efektywnością, co poprawia produktywność przedsiębiorstwa. Skrócenie czasu pracy wiązałoby się jednak ze zmianą organizacji tego czasu, tak aby skrócenie godzin pracy nie generowało spadku efektywności.

Przyjazna atmosfera

Istnieje mnóstwo czynników, które powodują znaczące obniżenie produktywności osób zatrudnionych, wśród nich najczęściej pojawią się: presja czasu, stres i rywalizacja. Relacje pełne pozytywnego nastawienia i szacunku do pracownika przekładają się na dobry nastrój w zespole. Budowanie prawdziwych relacji z podwładnymi pozytywnie oddziałuje na emocje i zdrowie psychiczne pracownika, jak również pomaga zwiększyć efektywność zatrudnionych.

Nerwowa atmosfera potęguje uczucie stresu, co w rezultacie prowadzi do spadku wydajności i wzrostu niezadowolenia u pracowników. Warto więc regularnie rozmawiać z zespołem i wszelkie nieporozumienia, jakie mają miejsce - na bieżąco wyjaśniać, opierając się raczej na znalezieniu adekwatnego rozwiązania niż obwiniania pracownika o zaistniałą sytuację. 

Oryginalny system benefitów

Dobry system benefitów przyczynia się również do zwiększenia zaangażowania pracowników w wykonywane zadania, co przekłada się na wzrost wydajności. System benefitów jest rozległy i może dotyczyć wielu czynników, które przekładają się na efektywniejszą pracę. 

Benefity mogą przybierać formę płacowych (premie, podwyżki), jak również pozapłacowych (karnet na basen, fitness, siłownię, obiady w pracy, prywatna opieka medyczna, programy emerytalne, a także wiele innych.) Najistotniejszą kwestią jest wprowadzenie takiego benefitu, który okaże się użyteczny dla wszystkich. Każdy z nas poświęca swoją przerwę w pracy na zjedzenie lunchu, dlatego praktycznym rozwiązaniem będzie zamówienie posiłku dla każdej zatrudnionej osoby.

Przez żołądek do ...produktywności?

Jak dowodzi opublikowany przez WHO raport, odpowiednio odżywiony pracownik, może działać efektywniej aż o 20%, dlatego wartościowy lunch w pracy to nie tylko korzyść dla zdrowia pracownika, ale przede wszystkim czynnik poprawiający jego wydajność, a co za tym idzie krok w kierunku podniesienia produktywności firmy.

Oprócz takiej korzyści warto także zwrócić uwagę na fakt, że jest to ukłon w stronę zwiększenia motywacji pracownika, a także poprawienia relacji i budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy. W ten sposób ukazuje on dbałość o promowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Pracownik niejednokrotnie w natłoku obowiązków zapomina o porządnym lunchu, lub nie ma czasu, aby go wcześniej przygotować.

 Zamiast przeznaczać przerwę, na składanie zamówienia i oczekiwanie na jego realizację, podwładni otrzymają o wybranej godzinie posiłek. 

Motywacja i ocena

Zapewne większość pracowników nie czuje się komfortowo będąc obiektem oceny, mimo to jednak każdy chciałby wiedzieć, czy jego praca przynosi założone rezultaty i czy wywiązuje się z niej w zadowalający sposób. Sprawiedliwy i przejrzysty system oceny jest niezbędnym elementem, wpływającym na wydajność pracownika, a co za tym idzie także na produktywność firmy. Konstruktywna i obiektywna krytyka przyczynia się do poprawy efektywności pracownika, dzięki temu może on zweryfikować swoje dotychczasowe osiągnięcia i naprawić ewentualne błędy.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku pochwały dla zatrudnionego. Warto pamiętać, że kiedy pracodawca jest zadowolony z postępowania podwładnego powinien poinformować go o tym. Taka weryfikacja znacząco usprawnia realizację zadań, a pracownik zyskuje poczucie, że to, co robi, ma znaczenie dla pracodawcy.

Możliwości rozwoju

Aby przedsiębiorstwo mogło stale rozwijać się, niezbędną kwestią będzie systematyczny rozwój pracowników. W czasie okresowych rozmów z pracownikami, warto poruszyć również kwestię rozwoju zatrudnionych osób. Dzięki temu pracodawca może zweryfikować, którzy pracownicy są realnie zainteresowani szansą rozwoju, poszerzania wiedzy, umiejętności, a którzy traktują szkolenia jedynie jako oderwanie od pracy. 

Generowanie możliwości rozwoju dla ambitnych pracowników to krok w stronę podniesienie ich efektywności. Zatrudnione osoby czują się wówczas docenione i zmotywowane. Pracodawca w ten sposób daje im sygnał, że są mocnym fundamentem firmy, która wiąże z nimi przyszłość.

Podsumowanie

Na obniżenie produktywności wpływa wiele czynników, dlatego warto je poznać i wyeliminować. Krokiem do tego okazuje się wydajność pracowników, ponieważ jeśli pracodawca będzie skupiał się na zwiększeniu efektywności i motywacji u zatrudnionych osób, wyniki produktywności także ulegną poprawie.

To może Cię zainteresować

No items found.