Pracownicy cenią możliwość wyboru

Pracownicy cenią możliwość wyboru

O zaletach płynących ze wdrożenia platformy SmartLunch, która umożliwiła, optymalnie zorganizowanie żywienia pracowników opowiada Katarzyna Stefańczyk, HR Manager w Ardagh Metal Packaging Poland.

Dywizja Ardagh Metal Packaging posiada w Polsce trzy spółki, w których zatrudnia ponad 270 pracowników. W dwóch z nich został wdrożony SmartLunch.

Katarzyna Patalan (SmartLunch): W państwa firmie większość pracowników stanowią pracownicy produkcyjni – jak wyglądało żywienie zbiorowe przed wdrożeniem SmartLunch? 

Katarzyna Stefańczyk (Ardagh Metal Packaging Poland): Do czasu wprowadzenia SmartLunch, zakładową kantynę obsługiwała firma zewnętrzna. Stołówka była dedykowana zarówno naszym pracownikom, jak i odwiedzającym nas gościom. Oferta gastronomiczna była dostępna pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Od jakiegoś czasu pracownicy zgłaszali nam potrzebę bardziej zróżnicowanego menu. Stołówka oferowała głównie dania mięsne, nie było sałatek czy dań wegetariańskich. 

Zauważyliśmy, że nasza załoga jest coraz bardziej świadoma znaczenia zbilansowanej diety w dbaniu o zdrowie i dobrą kondycję.

Dotychczasowy dostawca z uwagi na małą dzienną liczbę wydawanych posiłków, nie zgadzał się na wprowadzanie zmian. Znaleźliśmy się w sytuacji, gdy oczekiwania pracowników rosły, a jednocześnie zainteresowanie ofertą stołówki nie było na tyle duże, by dostawca skłaniał się ku modyfikacji oferty.  

KP: Co sprawiło, że zdecydowaliście się na zamknięcie kantyny i wdrożenie platformy od SmartLunch? 

KS: SmartLunch zarekomendowała mi koleżanka. Po zapoznaniu się ze szczegółami i konsultacjach z zarządem spółki, który chętnie i aktywnie partycypuje we wszystkich tematach dotyczących pracowniczego wellbeingu, doszliśmy do wniosku, że platforma SmartLunch to optymalne rozwiązanie dla naszej firmy. 

Na jej korzyść przemawiała głównie możliwość korzystania z oferty więcej niż jednej restauracji. Pracownicy mają do dyspozycji różnorodne menu, mamy też możliwość oceny  restauratorów oraz bieżącej komunikacji z nimi. Na tę chwilę korzystamy z oferty czterech restauracji.  

KP: Jak to rozwiązanie przyjęli pracownicy?  

KS: Z dużym zainteresowaniem. Myślę, że znaczenie miał także fakt, iż zdecydowaliśmy się na dofinansowanie posiłków. Nasz opiekun SmartLunch był tutaj niezwykle pomocny, prezentując statystyki i rekomendując wysokość dofinansowania, które zachęci pracowników do korzystania z posiłków. Po roku od wdrożenia atrakcyjność tego benefitu oceniam bardzo wysoko.

Zauważamy, że zainteresowanie pojawiło się także u osób, które nie korzystały wcześniej z kantyny oraz pierwotnie nie deklarowały chęci korzystania ze SmartLunch.

Dziś zamawiają np. kanapki w kwocie dziennego dofinansowania. Cieszymy się, że pracownicy zyskali dodatkowy posiłek w pracy.  

KP: Czy zmiana kantyny na catering wpłynęła na organizację pracy?  

KS: Pracujemy w trybie trzyzmianowym. Wspólnie z kluczowymi osobami w firmie wypracowaliśmy optymalne przedziały czasowe, w których pracownicy korzystają z przerwy. Na ich podstawie powstał harmonogram dostaw. Pracownicy korzystają z przerwy rotacyjnie w ciągu dwugodzinnego bloku czasowego. Posiłki są dostarczane w specjalnych termoboxach, dzięki czemu długo zachowują ciepło. 

KP: Główna przewaga platformy SmartLunch nad kantyną to… 

KS: Pracownicy mają więcej czasu na spożycie posiłku. W poprzednim modelu realizacja zamówienia trwała 10-15 minut. Mało czasu zostawało na spokojną konsumpcję. Dziś pracownik nie musi się spieszyć.  

Rozwiązanie SmartLunch sprawdza nam się bardzo dobrze. Doceniliśmy to zwłaszcza w pandemii, ponieważ pracownicy nie czekają w kolejce do złożenia zamówienia, nie gromadzą się w grupach, wszystko przebiega sprawnie i bezpiecznie. Przestronna stołówka pozwala nam zachować bezpieczne odstępy między stolikami.  

KP: W jaki sposób pracownicy najczęściej zamawiają posiłki? 

KS: Zdecydowana większość pracowników korzysta z aplikacji, natomiast pracownicy, którzy nie korzystają ze smartfonów, mogą zamawiać posiłki za pośrednictwem dostarczonego przez SmartLunch terminala. Proces zamawiania jest sprawny i prosty. Bardzo nas cieszy możliwość oceniania posiłków i wysyłania wiadomości do dostawcy np. na temat konkretnych dań, czy menu. Ta komunikacja jest dla nas bardzo ważna. Pracownicy na bieżąco informują nas o wszelkich niedogodnościach, my  natomiast niezwłocznie na nie reagujemy.  

KP: Ekologia jest wpisana w DNA państwa firmy – w jaki sposób współpraca ze SmartLunch wpisuje się w działania związane z dbałością o zasoby naturalne i realizację celów zrównoważonego rozwoju?  

KS: Zastanawiając się nad wdrożeniem SmartLunch, analizowaliśmy to rozwiązanie pod wieloma aspektami. Jednym z ważnych elementów była kwestia opakowań. Nie chcieliśmy generować dużej ilości plastikowych odpadów. Dbałość o ekologię wpisuje się w naszą strategię zrównoważonego rozwoju. Produkujemy opakowania aluminiowe, które w 100 proc. poddawane są recyklingowi. Będąc częścią takiego biznesu, mamy wysoką świadomość aspektów związanych ze środowiskiem.  

Firma SmartLunch wyszła naprzeciw naszym oczekiwaniom i zaproponowała w pełni biodegradowalne opakowania. Pomimo iż rozwiązanie to wiązało się z dodatkowymi kosztami, zdecydowaliśmy się je ponieść. 

KP: Bez wątpienia benefit żywieniowy oferowany przez SmartLunch wpisuje się w działania związane z wellbeingiem pracowniczym. Jakie jeszcze podejmujcie państwo działania, by wesprzeć pracowników w dbaniu o dobrostan?  

KS: Obok SmartLunch wśród benefitów wspierających dobrostan pracowniczy mamy pakiet opieki medycznej i kartę sportową. Dodatkowo tradycją stała się już akcja badań profilaktycznych dla kobiet i mężczyzn, organizowana w firmie każdego roku. Z roku na rok coraz więcej osób bierze w nich udział. Kilka razy zdarzyło się, iż dzięki nim, pracownikom udało się zdiagnozować poważne choroby we wczesnym ich stadium. Pracownicy podjęli leczenie i zdrowi wrócili do nas – i to jest główna idea tego przedsięwzięcia.

Chcemy kompleksowo dbać o zdrowie naszych pracowników.  

Poza tym na terenie firmy posiadamy ambulatorium, w którym dwa razy w tygodniu pracownicy mogą skorzystać z konsultacji lekarskiej. Wspieramy aktywność naszych pracowników. Refundujemy korzystanie z obiektów sportowych, a także dofinansowujemy różne formy aktywnego wypoczynku.

Dodatkowo tworzymy warunki do integracji zespołów poza miejscem pracy, za pośrednictwem różnych inicjatyw. Zależy nam na tym, by wspierać integrację i wzmacniać relacje również poza miejscem pracy.

Tych działań jest znacznie więcej, ponieważ dbałość o relacje z pracownikami to ważny element naszej kultury organizacyjnej. Zależy nam, aby nasi pracownicy, byli zadowoleni z miejsca pracy, w którym spędzają istotną część swojego życia. Sądzę, że nam się to udaje, jako że rotacja w naszej organizacji jest niezwykle niska, a ponad 25 proc. osób pracuje w firmie od początku jej działalności, czyli 1994 roku.  

KP: Dziękuję za rozmowę.  

To może Cię zainteresować

No items found.