Praca elastyczna benefitem oczekiwanym przez pracowników
Zespół SmartLunch

Praca elastyczna benefitem oczekiwanym przez pracowników

Na szczycie benefitów pożądanych przez pracowników znajduje się praca elastyczna. Doskonałym uzupełnieniem tego rodzaju benefitu będzie dofinansowany posiłek, który pracownik może zamówić z dostawą do miejsca pracy o dowolnej porze.

W ubiegłym roku, rynek pracy zanotował prawdziwy boom rekrutacyjny. Wśród firm deklarujących plany rekrutacyjne na 2022 r., najwięcej jest takich, które będą poszukiwać pracowników etatowych (96 proc.) Rynek kandydata w niektórych sektorach rynku pracy jest silniejszy niż przed pandemią. 

Jakich benefitów chcą pracownicy i kandydaci do pracy? 

Świadczenia dodatkowe pozostają ważnym elementem ofert kierowanych do pracowników i kandydatów. Firmy nadal pracują nad dopasowaniem pakietu benefitów do aktualnych potrzeb zatrudnionych, m.in. wdrażając systemy kafeteryjne. 

Jak podaje Hays Poland Raport Płacowy 2022, benefity pozapłacowe w miejscu pracy otrzymuje 69 proc. pracowników. Satysfakcję z otrzymywanych świadczeń deklaruje jednak 62 proc. z nich, co jest odsetkiem niższym o 3 pkt. proc. w stosunku do ubiegłego roku. 

Trend ten może wynikać m.in. z wciąż niestandardowego trybu funkcjonowania firm w 2021 r. i braku działań ukierunkowanych na dopasowanie pakietu świadczeń do aktualnych potrzeb i możliwości. Pomimo blisko dwóch lat od wybuchu pandemii, okresowych obostrzeń, pracy zdalnej i hybrydowej, część organizacji nadal nie zmieniła pierwotnego składu pakietu benefitów. 

Zawieszeniu ulegały świadczenia, które w czasie pandemii nie miały racji bytu (np. imprezy integracyjne czy karty sportowe), lecz bardzo często nie zastępowały ich inne benefity, lepiej dopasowane do aktualnych potrzeb.

Jakie benefity proponują pracodawcy? 

Jak wynika z badania, dofinansowanie wyposażenia domowego biura czy dopłatę do rachunków z tytułu pracy zdalnej oferuje kolejno 15 i 7 proc. firm. Zdecydowana większość organizacji nadal oferuje zatrudnionym podstawowy pakiet opieki medycznej oraz kartę sportową.

Odsetek pracodawców zawierających w ofercie możliwość pracy zdalnej spadł z 58 do 50 proc.

Może to wynikać z odmiennego postrzegania pracy zdalnej. Home office traci rangę benefitu, a staje się standardem. Z drugiej strony, 2021 był też czasem, w którym część firm w pełni powróciło do biur. 

Jakich benefitów chcą pracownicy? 

Na szczycie benefitów pożądanych przez pracowników znajduje się: praca elastyczna, rozszerzony pakiet opieki medycznej, w dalszej kolejności karta sportowa, służbowy samochód, kafeteria benefitów, bony prezentowe, dodatkowe dni urlopu, dni wolne od pracy, dofinansowanie posiłków, dopłata do rachunków z tytułu pracy zdalnej.  

Dofinansowany posiłek świetnym dodatkiem do pracy elastycznej

O tym, że benefity pozapłacowe mają ogromne znaczenie, informują badania Randstad Employer Brand Research 2021. Otóż według nich 74 proc. pracowników uważa wynagrodzenie i świadczenia dodatkowe za najważniejszy czynnik dotyczący miejsca pracy.

Przybywa pracowników, którzy pozytywnie oceniają kwestię work-life balance w swoim życiu. Pozytywnie na odczuwaną równowagę wpływa dostęp do rozwiązań pracy elastycznej. W pełni elastyczne modele, oferujące pracownikom większą niezależność w decydowaniu o godzinach, miejscu i trybie pracy - w czasie pandemii zyskały na znaczeniu. 

Jak podaje raport Hays Poland Raport Płacowy 2022 identycznie jak w ubiegłym roku, pracę elastyczną oferuje 87 proc. organizacji. Wśród dostępnych rozwiązań dominuje praca zdalna (97 proc.), elastyczne godziny pracy (68 proc.) oraz praca w niepełnym wymiarze godzin (25 proc.). W stosunku do ubiegłego roku, o 4 pkt. proc. wzrósł odsetek firm umożliwiających zatrudnionym przepracowanie pełnego wymiaru etatu w mniejszą liczbę dni (tzw. skompresowany czas pracy). 

W taki rytm pracy doskonale wpisuje się benefit jakim jest dofinansowanie do posiłków, które pracownicy zamawiać mogą do pracy o dowolnej, pasującej im porze dnia. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, zwłaszcza jeśli pracuje się, np. w systemie skompresowanym. 

Nie dość, że taki benefit można łatwo wpasować w rytm pracy, to ma on wymierne korzyści ekonomiczne - pomaga pracownikom zaoszczędzić czas (nie muszą sami przygotowywać posiłków) i pieniądze (posiłki są dofinansowywane przez pracodawcę wspierają domowy budżet). Dodatkowo pracodawca zyskuje najedzonego pracownika - zatem bardziej zmotywowanego do pracy.

Pracodawca powinien rozmawiać z ludźmi, obserwować i pytać

To pandemia spowodowała, że pracownicy na całym świecie zrewidowali hierarchię ważności świadczeń dodatkowych. Okazuje się, jak ważne jest zachowanie zdrowej równowagi między pracą a życiem prywatnym. 

Według  Hays Poland Raport Płacowy 2022 odsetek zatrudnionych pozytywnie oceniających work-life balance w swoim życiu wzrósł z 62 do 65 proc. Istotne jest, aby pracodawcy rozumieli tę zmianę i oferowali takie benefity, które będą atrakcyjne dla dotychczasowych pracowników oraz dla kandydatów. 

Co zatem organizacje powinny robić teraz? 

Przede wszystkim rozmawiać z ludźmi, obserwować i pytać. Jednym z często wdrażanych przez organizacje działań – zarówno dla pracowników online jak i pracowników w zakładach produkcyjnych – są ankiety dotyczące samopoczucia, realizacji potrzeb oraz kondycji fizyczno-psychicznej. Wszystkie wdrażane benefity powinny być spójne nie tylko ze strategią firmy, ale przede wszystkim odpowiadać na oczekiwania pracowników. 

Pracownicy chcą, żeby pracodawca zadbał o ich kondycję psychiczną

Według raportu Activy „Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych – nowe porządki”, aż 72,6 proc. pracowników uważa, że ich pracodawca powinien wprowadzić benefity związane z kondycją psychiczną. 

Kobiety znacznie częściej wskazywały na taką potrzebę. Według respondentów najpilniejsze tematy związane z kondycją psychiczną to: radzenie sobie ze stresem, wyciszenie, spokój i mindfulness, radzenie sobie z presją zawodową, relacje z innymi, radzenie sobie ze zdrowiem, godzenie pracy zdalnej z opieką nad dzieckiem, strach, lęk. 

Idea dbałości o zdrowie psychiczne pracowników nie jest nowością, ale pandemia uwypukliła ten temat, który wcześniej nie był tak widoczny. W organizacji można zacząć od mniejszych kroków dotykających tego problemu, np. opłacając dostęp do aplikacji medytacyjnych lub zorganizować warsztaty radzenia sobie ze stresem. 

Ważne jest nawet samo zauważenie problemu. Jednym z rozwiązań dla pracodawców jest dopłata do usług psychologicznych, na tej samej zasadzie co dopłata do karty sportowej. Świat zmienia się teraz bardzo szybko (pandemia, konflikty zbrojne) dlatego pracodawcy muszą być w ciągłym kontakcie z pracownikami, by reagować na bieżąco. 

Żyjemy w świecie zmiennym, niepewnym, niejasnym i złożonym. Pracodawcy powinni wspierać ludzi w radzeniu sobie z tą zmiennością, uczyć ich otwartości i elastyczności w działaniu.

Warto więc inwestować we wszelkie rozwiązania, które pozwolą pracownikom kształtować świadomość siebie i swoich potrzeb, tak aby potrafili zadbać o siebie. Organizacje powinny stawiać na dbałość o zdrowie, zarówno fizyczne jak i psychiczne, bo ono daje energię do działania i dzięki niemu można sprostać trudnym wyzwaniom zawodowym i pozazawodowym. 

To może Cię zainteresować

No items found.