Potrzeby rozwojowe pracowników w 2021
Zespół SmartLunch

Potrzeby rozwojowe pracowników w 2021

Na czym zależy pracownikom? Jakiego rozwoju oczekują i jak dalece ich potrzeby, korespondują z tym, jakie plany ma firma?Czy pandemia zmieniła nasze potrzeby rozwojowe i w jakim zakresie? 

Raporty z 2019 roku wskazywały na to, że w 2020 roku największy nacisk w zakresie Career management (zarządzania karierą pracowników) firmy położą na programy rozwojowe (zamierzało z nich korzystać 59% firm), szkolenia doskonalące kompetencje (58% firm) i badania zaangażowania pracowników (56%). Pandemiczna rzeczywistość nieco pokrzyżowała firmom plany. Jak obecnie wyglądają potrzeby rozwojowe pracowników?

Nauka praca zdalnej i nowych technologii

W 2020 roku najpilniejszą potrzebą rozwojową okazała się … umiejętność pracy. Chodzi jednak o jej szczególną formę, czyli pracę zdalną. Przed pandemią pracowało w ten sposób w Polsce bardzo niewielu pracowników a benefit w postaci możliwości pracy z domu kilka dni w miesiącu, był dany nielicznym. 

Kiedy zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę pracy zdalnej, bez żadnego przygotowania, wielu pracowników zachłysnęło się wolnością, ale wielu w niej utopiło. Bo do basenu wrzucono nam jeszcze dzieci do opieki, nieprzepustowe łącza internetowe oraz brak zadbania o przestrzeń biurową w domu. 

Przy skupianiu się na potrzebach zdalnych pracowników nie można też zapominać, że w okresie pandemii pracowało w ten sposób 10,2% wszystkich pracowników (dane na czerwiec 2020 r1.). Nie jest to zatem mimo wszystko aż tak dużo. Nadal znakomita większość osób pracuje stacjonarnie i o ich potrzeby rozwojowe również trzeba zadbać. 

Poza pracą zdalną pracownicy potrzebują też wsparcia w zakresie kompetencji cyfrowych związanych z obsługą narzędzi i systemów automatyzujących pracę, które coraz częściej są wdrażane w firmach. Są to zarówno narzędzia do zarządzania zadaniami czy wspierające organizację pracy, jak i narzędzia redukujące ilość powtarzalnych, rutynowych czynności. 

Jak pomóc pracownikom pracować z domu i podtrzymać ich motywację? Przeczytasz o tym w rozdziale dotyczącym potrzeb rozwojowych w e-booku „Produkcyjny vs biurowy. Który pracownik ma więcej wymagań wobec pracodawcy?”.

Awanse i szkolenia managerskie 

W jakim stopniu rozwój kompetencji jest ważny dla pracowników? 

Każdy rekruter powie, że to niezwykle istotna kwestia - brak możliwości rozwoju jest jednym z najczęściej wskazywanych powodów odejścia z pracy. Tylko 50% dorosłych ma okazję uczestniczyć w jakichś formach kształcenia2. 

Najczęściej szkolenia dotyczą:

 • Kompetencji miękkich (86% dużych firm szkoli w tym zakresie i 78% MŚP), 
 • Umiejętności technicznych i specjalistycznych (odpowiednio 73% i 72%)
 • Finansów i rachunkowości (odpowiednio 62%, 48%)
 • HR (odpowiednio 58% 48%) 
 • Sprzedaży / zakupów / negocjacji (odpowiednio 55% i 56%)3.

Z drugiej strony, na szkolenia na własną rękę decyduje się bardzo niewiele osób. Problemem mogą być tu wysokie koszty samokształcenia i brak czasu. 

Awans - pragnie go 82% pracowników4.

Niestety doczeka się go tylko część z nich. Z badań wynika, że 48% specjalistów nigdy nie awansowało w pracy.5 

Szkolenia managerskie, które okazały się najbardziej potrzebne w ubiegłym roku i nadal są niezwykle cenne, dotyczą takich zagadnień jak: 

 • Zarządzanie zespołem rozproszonym, 
 • Feedback i ocena pracowników (również pracujących zdalnie).  

Long life learning i acclerated learning - współczesne techniki szkoleniowe

Dwa najważniejsze trendy współczesnego rozwoju pracowników to Long Life Learning, czyli kształcenie ustawiczne, wymagające od pracowników stałego doskonalenia się i rozwoju oraz Accelerated Learning, czyli przyspieszone uczenie się, które dzięki wykorzystywaniu specjalnych technik pozwala przyspieszyć proces uczenia. 

Warto zwrócić też uwagę na możliwości, jakie daje nam technologia - webinary pozwalają znacznie obniżyć koszty szkolenia, bo nie potrzeba wynajmować kosztownych sal szkoleniowych, a do tego są dostępne w dowolnym miejscu i porze. E-learning pozwala dopasować tempo uczenia do indywidualnych potrzeb pracownika. 

Więcej o tym, jak szkolić, by zaspokajać potrzeby rozwojowe pracowników w e-booku „Produkcyjny vs biurowy. Który pracownik ma więcej wymagań wobec pracodawcy?

Kompetencje przyszłości 

Co pomoże pracownikom uporać się z wyzwaniami przyszłości? Jakie kompetencje będą poszukiwane i potrzebne w nadchodzących latach? 

Pytanie jest dość podchwytliwe, bo mimo wszystko zakłada rozwój gospodarczy i technologiczny, do jakiego przyzwyczailiśmy się w ostatnich latach. Pandemia pokazała nam jednak, po jak kruchym lodzie stąpamy. Tak naprawdę przecież to jedno wydarzenie, niezwiązane bezpośrednio z technologią czy gospodarką, zmieniło sposób pracy i przyniosło nam nowe wyzwania i to w przeciągu zaledwie kilku miesięcy. 

Zakładając jednak, że rozwój technologii i gospodarki będzie przebiegał tak, jak dotąd, szacuje się, że w najbliższych latach najważniejsze będą: 

 • Kreatywność, umiejętności społeczne (inteligencja społeczna), a z umiejętności twardych - matematyka i ICT (znajomość technologii informacyjno - komunikacyjnych)6; 
 • Wnioskowanie, biegłość w myśleniu i tworzeniu rozwiązań wykraczających poza schemat, wrażliwość kulturowa pozwalająca na efektywną pracę w środowisku zróżnicowanym kulturowo, umiejętności cyfrowe, umiejętność samodzielnej selekcji informacji, transdyscyplinarność, zdolność pracy w zespole rozproszonym7; 
 • Myślenie analityczne i innowacyjność, aktywne uczenie się, rozwiązywanie problemów, przywództwo8

Rozwój kompetencji przyszłości wyznaczają też w bardzo dużej mierze potrzeby przedsiębiorstw. Te zaś, w najbliższych latach stawiać mają na9: 

 • Przyspieszenie digitalizacji procesów zachodzących w firmach, 
 • Automatyzację, 
 • Możliwość przypisywania pracowników do różnych zadań, szybkiej zmiany ich specjalizacji. 

Więcej o kompetencjach przyszłości, ale też o obszarach odpornych na automatyzację w e-booku „Produkcyjny vs biurowy. Który pracownik ma więcej wymagań wobec pracodawcy?”.

 1. GUS - Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w II kwartale 2020 r, 10.09.2020 r.
 2. Badanie “Kształcenie dorosłych”, 2011 GUS.
 3. Najważniejsze trendy szkoleniowe 1. połowy 2020 roku  Lagas Group
 4. Pracuj.pl „Generacja dobrej kariery. Pokolenia o pracy w Polsce”.
 5. Pracuj.pl - badania na grupie 4000 specjalistów.
 6. Raport Deloitte What key competencies are needed in the digital age? The impact of automation on employees, companies and education - deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/innovation/ch-en-innovation-automation-competencies.pdf
 7. Future Work Skills 2020 / Instytute for the Future for the University od Phoenix Research Institute iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf
 8. Top 15 skills for 2025, World Economic Forum - Future of Jobs 2020
 9.  World Economic Forum - Future of Jobs 2020

To może Cię zainteresować

No items found.