Najczęściej popełniane błędy w motywowaniu pracowników
Zespół SmartLunch

Najczęściej popełniane błędy w motywowaniu pracowników

Obdarowani pracownicy nie znają wartości oferowanych benefitów, natomiast pracodawcy nie sprawdzają zadowolenia z oferowanych benefitów – to błędy popełniane przy motywowaniu pracowników związane z benefitami.

Ludzie odchodzą z organizacji, bo 70 proc. zatrudnionych czuje się niedocenionych i niedowartościowanych przez pracodawcę, a dla 60 proc. ich cele zawodowe nie pokrywają się z planami, jakie mają wobec nich przełożeni. By cele te godzić oraz by poziom satysfakcji i docenienia pracowników był zadowalający, niezbędne jest prawidłowe stosowanie odpowiednich motywatorów. Tymczasem praktyka pokazuje, że najczęstsze błędy popełniane w procesie realizacji rozwoju zawodowego pracownika oraz w motywowaniu pracowników przynoszą odwrotne skutki.

Najczęstsze błędy popełniane przez pracodawcę w motywowaniu pracowników

* Zła komunikacja w przepływie informacji między górą a dołem prowadząca do niedomówień, nieporozumień, domysłów.
* Brak jasno sprecyzowanych oczekiwań wobec pracowników i określenia zakresu ich odpowiedzialności.
* Brak zarządzania przez cele i komunikowania o planach i strategiach organizacji. Skuteczna realizacja celów przyniesie pracownikom satysfakcję i poczucie wpływania na losy firmy.
* Nieznajomość potrzeb pracowników.
* Brak motywacji finansowych. Za małe wynagrodzenie, brak premii, podwyżek.
* Brak benefitów pozapłacowych. Jest wiele badań i analiz pokazujących pozytywny wpływ benefitów pracowniczych na budowanie motywacji i lojalności pracowników.

Firmy, aby skutecznie motywować, powinny zdawać sobie sprawę z różnorodności potrzeb swoich pracowników i umieć je prawidłowo rozpoznawać i zaspokajać. Rozpoznaniu potrzeb pracowników można dedykować anonimową ankietę.

Żeby wyrazić szacunek i uznanie, stosowanie wszelkiego rodzaju pochwał jest najprostszym, a zarazem najbardziej niedocenianym sposobem w motywowaniu pracowników.

Na motywowaniu pracowników korzysta również pracodawca. Sprzedaż rośnie.

Badanie Willis Towers Watson, wiodącej, globalnej firmy doradczej, podkreśla, że organizacje o wyższym poziomie dobrostanu pracowników osiągają lepsze wyniki biznesowe, mają bardziej zmotywowanych pracowników, większe przychody, większą satysfakcję klientów.

Wysoki poziom zaangażowania, możliwy jest wtedy, kiedy pracownicy cieszą się dobrym samopoczuciem. Wiele międzynarodowych firm, które dbają o ten aspekt od kilku lat, wdrażając np. różnego rodzaju benefity zdrowotne, mogą poświadczyć, że dobre samopoczucie pracowników jest bardzo korzystne dla firmy.

Pracownicy są generalnie: zdrowsi, efektywniejsi, bardziej odporni na zachorowania i urazy, cieszą się lepszą jakością życia. Troska ze strony pracodawcy, o to by jego pracownicy dobrze się czuli, owocuje obniżeniem ryzyka przewlekłych chorób, oszczędnością firmowych funduszy w związku z redukcją wydatków na opiekę zdrowotną, ograniczeniem nieobecności i niezdolności do pracy, lepszymi relacjami wśród pracowników, zwiększoną efektywnością w pracy i zaangażowaniem, polepszeniem wyników finansowych firmy.

Jeden z najbardziej wpływowych trenerów psychologii pozytywnej w biznesie, autor książki „The Happiness Advantage” Shawn Achor - stwierdza, że zwrot inwestycji w dobre samopoczucie i zaangażowanie pracowników jest imponujący. Sprzedaż rośnie o 37 proc., a produktywność o 31 proc.

Pracodawca nie sprawdza zadowolenia z oferowanych benefitów

Bergman Engineering, spółka rekrutująca inżynierów i specjalistów opracowała raport „Rola benefitów pozapłacowych jako czynnik motywujący wśród inżynierów”.

Czego w głównej mierze (poza odpowiednim wynagrodzeniem) oczekujesz od swojego miejsca pracy? - takie pytanie zadano inżynierom uczestniczącym w badaniu. Otóż 41 proc. odpowiedziało: szefa partnera i coacha, 23 proc. dostępu do szkoleń i kursów, 20 proc. hybrydowego modelu pracy, 16 proc. swobodnej atmosfery.

Nie bez powodu mówi się, że nie odchodzimy od pracodawcy, ale od przełożonego. Jeśli nie mamy w naszym szefie partnera i mentora, to ciężko o dobrą współpracę i motywację. Poza wynagrodzeniem istotne jest także dbanie o własny rozwój oraz komfort pracy. Kandydaci oczekują dostępu do różnego rodzaju szkoleń i kursów, a możliwość łączenia pracy stacjonarnej z pracą zdalną, daje im większą elastyczność i jest czynnikiem motywującym.

W tejże analizie czytamy, że u 84 proc. ankietowanych pracowników ich pracodawca nie sprawdza stopnia zadowolenia z oferowanych benefitów, programów motywacyjnych. U pozostałych, czyli 16 proc. monitoruje poziom satysfakcji.

Źródła motywacji zmieniają się. Trzeba monitorować podwładnych, ich zaangażowanie, podstawowe potrzeby

Zarządzanie zasobami ludzkimi nie jest łatwe.Najczęstsze błędy popełniane przez wielu pracodawców polegają na tym samym, a mianowicie starają się oferować pracownikom to, co najlepsze, najbardziej popularne, niestety nie poświęcając rozpoznawaniu potrzeb pracowników ani ich sytuacji życiowej uwagi. Nawet za pomocą darmowych programów można stworzyć anonimową ankietę pozwalającą na oddanie głosu przez każdego pracownika. Trwa to chwilę, a może przynieść wiele wymiernych korzyści.

Trzeba trafić w oczekiwania pracowników

Bez sensu pracodawca ma wydawać pieniądze na benefity, które nie trafiają w potrzeby pracowników i nie przynoszą im żadnych korzyści, nie pomagają w realizacji rozwoju zawodowego pracownika. Zamiana nieatrakcyjnego benefitu na inny w tym samym zakresie cenowym, ale ciekawszy według ankietowanych, pozwoli nie tylko zwiększyć zadowolenie i motywację pracowników, ale również może przyczynić się do zmniejszenia rotacji w firmie lub pomoże przyciągnąć nowych kompetentnych pracowników.

Badani nie znają wartości otrzymywanych benefitów co może zaważyć na motywacji pracowników

W listopadzie 2022 roku firma badawcza ARC Rynek i Opinia przeprowadziła badanie na zlecenie Enter The Code, na bazie którego powstał Raport Benefitów 2023 zawierający także najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców.

Okazuje się, że aż 85 proc. badanych nie wie, jakiej wartości są benefity, które dostaje od pracodawcy. Istnieje więc tutaj duża luka informacyjna. Dobrym kierunkiem w formowaniu postaw zaangażowania w organizacji mogłaby być transparentna informacja na temat wartości poszczególnych benefitów firmowych co pomogłoby w materialnym motywowaniu pracowników. Otworzyłoby to także kolejną opcję negocjacyjną zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

Bywa, że firmy nie dają podwyżek albo dają wedle pracowników za małe. Jeśli pracownik jest niezadowolony z wysokości swojego wynagrodzenia mimo podwyżki, może uświadomienie mu wartości posiadanych korzyści pozapłacowych pozwoliłoby zmienić jego perspektywę?

Motywacyjną rolę odegra informowanie o wartości benefitów

Dodatkowo firmy mogłyby do swojej komunikacji wprowadzić aspekt transparentnego informowania o wartości benefitów, aby konkurować o najlepszych kandydatów na rynku pracy. Na razie nie ma powszechnego trendu zamieszczania tych informacji w ogłoszeniach, a mogłoby to być kolejnym krokiem obok jawnych widełek płacowych już na etapie rekrutacji.

Trudno przecenić znaczenie odpowiedniego systemu motywacyjnego w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Nie sposób podać recepty na prawidłowe jego opracowanie. Musi on bowiem uwzględniać specyfikę przedsiębiorstwa i potrzeby zatrudnionych w nim ludzi. To przecież od zaangażowania i zmotywowania pracowników w decydującej mierze zależy sukces firmy.

To może Cię zainteresować

No items found.