Motywowanie pracowników              poprzez świadczenia żywieniowe
Zespół SmartLunch

Motywowanie pracowników poprzez świadczenia żywieniowe

Pracownicy są mniej zmotywowani do pracy niż przed rokiem – takie są ogólne wnioski z kilku raportów badających samopoczucie pracowników oraz działania pracodawców. Co robić?

Mniej pracowników niż rok temu jest zadowolonych z obecnego miejsca pracy (66 proc. do 72 proc.). Niezadowolenie wzrosło we wszystkich grupach, niezależnie od płci, wieku, dochodów, stanowiska czy branży. To niepokojące dane, bowiem brak zadowolenia z wykonywanej pracy może skutkować spadkiem motywacji i zaangażowania w wykonywane zadania, a także zwiększeniem rotacji pracowników firmy. Takie są wyniki i wnioski z opublikowanej 17. edycji „Barometru Rynku Pracy” Gi Group.

Spadła satysfakcja i motywacja pracowników

W podobnym tonie spadkowym utrzymują się wnioski Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy 2022. Mniej niż połowa pracowników jest zmotywowana do wykonywania obowiązków służbowych.

47 proc. badanych z branży technologie i doradztwo, deklaruje, że są zmotywowani do pracy, a w branży transport spedycja, logistyka aż 46 proc. nie odczuwa motywacji do pracy.

Powodów spadku satysfakcji może być kilka. Rosną koszty utrzymania, a pensje nie doganiają inflacji. Firmy zmuszone są do redukcji kosztów, co skutkuje często większym obłożeniem pracą, napiętymi budżetami, czy presją na wyniki, a w rezultacie bardziej stresującą atmosferą. Wreszcie ogólna niestabilność gospodarki potęguje w pracownikach poczucie niepewności co do własnej sytuacji finansowo-zawodowej.

Niski poziom motywacji pracowników jest niekorzystny dla pracodawcy, przekłada się na wyniki finansowe organizacji. Dlatego organizacje powinny robić co w ich mocy, aby budować motywację i pozytywne nastawienie, nawet gdy okoliczności zewnętrzne nie są sprzyjające.

Potrzeby pracowników, czyli co wpływa na zadowolenie i motywację pracowników?

Z badań potrzeb pracowników wynika, że to między innymi wysokość zarobków wpływa na satysfakcję, zmotywowanie do pracy, decyzje o pozostaniu lub odejściu z obecnego miejsca pracy. Dlatego zapewnienie konkurencyjnych wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych jest kluczowym czynnikiem wysokiej retencji.

Podwyżki płac (88 proc.) oraz wprowadzenie dodatkowych premii (82 proc.) najsilniej motywują zatrudnionych do pozostania w obecnej pracy – wynika z danych Gi Group. Szersza oferta benefitów pracowniczych również ma znaczenie. 71 proc. respondentów mówi o uatrakcyjnieniu aktualnej oferty benefitów, 69 proc. o wprowadzeniu benefitów. Tak duże znaczenie czynników finansowych czy benefitów nie zaskakuje, szczególnie w obecnej rzeczywistości gospodarczej.

Wśród benefitów pozapłacowych, największe znaczenie miały dofinansowania do urlopów (42 proc.), prywatna opieka medyczna (39 proc.) oraz bony i paczki świąteczne (36 proc.). Dla 18,1 proc. znaczenie ma dofinansowanie lub organizacja posiłków.

Jedzenie podstawową ludzką potrzebą. Dofinansowany obiad to atrakcyjny benefit

Aby mieć energię do pracy, trzeba być najedzonym. Przyjmując paliwo w postaci szybkich strzałów, takich jak pączki, czekolada, słodkie batoniki, czy fast foody, oszukujemy. Energia dostarczana ze śmieciowym jedzeniem jest pusta, pozbawiona składników odżywczych. Jaki mamy efekt? Podatność na infekcje, wahania nastroju i rozregulowana motywacja.

Jak więc jeść? Zdrowo i regularnie - najlepiej o stałych porach, pięć posiłków w ciągu dnia, trzy główne i dwie przekąski.

Taki rytm odżywiania zapewni organizmowi stały dopływ składników odżywczych i energii - jest konieczny dla utrzymania motywacji. Można zabierać własnoręcznie przygotowane posiłki do pracy, można zamówić drugie śniadanie lub obiad, które są dofinansowane przez pracodawcę.

Dofinansowane przez pracodawcę posiłki budują dobre samopoczucie pracowników

Świadczenia pozapłacowe budują zaangażowanie i lojalność pracowników, mają oni poczucie, że pracodawca troszczy się o ich dobrobyt. Odwdzięczają się więc tym samym, doceniając swoje miejsce pracy i bardziej zmotywowani wypełniają swoje obowiązki.

Rola benefitów ciągle rośnie, ale zmieniają się trendy. Pracownicy chcą innych benefitów niż dwa, trzy lata temu. Na znaczeniu zyskały przede wszystkim te benefity, które ograniczają codzienne wydatki i zaspokajają potrzeby pracowników – potrzebę jedzenia, dają poczucie bezpieczeństwa w tym finansowego, chronią zdrowie i stanowią odciążenie domowego budżetu.

Budowanie motywacji pracowników podczas posiłków

Z ankiety badającej potrzeby pracowników „Budowanie bliskich relacji w pracy w Polsce” przeprowadzonego przez serwis kariery interviewme.pl wynika, że aż 2/3 Polaków dąży do budowania bliskich relacji w pracy. 57 proc. lubi większość swoich współpracowników, 80 proc. uważa, że dzięki znajomościom z kolegami z pracy, czerpią większą przyjemność z wykonywanych obowiązków i pracują wydajniej.

Jak wynika z raportu - 37 proc. ankietowanych nawiązuje relacje z innymi pracownikami w czasie wykonywania codziennych obowiązków w biurze, 27 proc. w czasie przerwy na papierosa lub lunch, 11 proc. na imprezach integracyjnych, 4 proc. na szkoleniach, 2 proc. poprzez komunikatory.

Na wysokim, drugim miejscu są posiłki w czasie pracy. Może to być firmowa stołówka, w której pracownicy jedzą codziennie obiady. Mogą to być śniadania lub lunche organizowane przez pracodawcę w restauracjach. Wreszcie mogą to być miejsca wydzielone w zakładzie pracy, gdzie w spokoju zjedzą posiłek przyniesiony z domu, zrobią z artykułów spożywczych kupionych w sklepie lub zjedzą dofinansowany obiad zamówiony przy użyciu aplikacji.

Takie benefity pozwalają nie tylko na kształtowanie nawyku regularnego jedzenia, ale także ułatwiają integrację. Bliskie i dobre relacje w pracy przekładają się na wzrost motywacji pracowników oraz sukcesy biznesowe pracodawcy.

Posiłek finansowany przez pracodawcę, czyli jaki?

Do dyspozycji mamy wiele rozwiązań żywieniowych dla firm, takich jak obiadowe automaty vendingowe, karty lunchowe akceptowane w punktach gastronomicznych w całej Polsce, mogą korzystać z kart przedpłaconych, kantyny pracowniczej, cateringu lub dofinansowania posiłków przez pracodawcę z dowozem do miejsca pracy.

Wartość posiłków pracowniczych finansowanych przez pracodawcę stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy. Jeżeli spełnione zostaną określone warunki, wówczas ten przychód może korzystać ze zwolnienia z oskładkowania ZUS, niezależnie od tego, czy pracodawca dobrowolnie je finansuje czy zobowiązują go do tego przepisy bhp.

Od 1 marca 2022 r. rozliczanie tego benefitu jest bardziej korzystne. Wzrosła bowiem kwota zwolnienia z oskładkowania takiego benefitu. Zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawy wymiaru składek nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 300 zł.

Posiłki regeneracyjne, czyli mowa o higienie pracy

W warunkach szczególnie uciążliwych pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom nieodpłatne posiłki w formie jednego dania gorącego. Takim obowiązkowym posiłkiem jest posiłek profilaktyczny (potocznie zwany regeneracyjnym). W sprawie profilaktycznych posiłków zapisy znajdziemy w przepisach bhp, to one nakazują pracodawcy, aby zapewnił posiłek regeneracyjny pracownikom.

Wartość takich posiłków jest zwolniona z oskładkowania. Na podstawie rozporządzenia składkowego zwolnione z oskładkowania są również bony, talony, kupony lub inne dowody uprawniające do otrzymania na ich podstawie gotowych posiłków profilaktycznych, jeśli pracodawca nie ma możliwości ich wydawania.

Regularne spożywanie posiłków z innymi ludźmi jest motywujące i zdrowe

Przy wspólnych posiłkach – w towarzystwie rodziców, dzieci albo znajomych z pracy, wybieramy lepsze jedzenie, dbamy o jakość i sposób przyrządzania dań. Wybieramy też dobrą firmę cateringową, staramy się i chcemy, by inni zjedli coś smacznego i pożywnego na śniadanie, obiad lub kolację.

Jedzenie poza oczywistą funkcją biologiczną i fizjologiczną ma również funkcję społeczną – jest sposobem spędzania czasu, pretekstem do spotkań, czynnikiem podtrzymującym i wzmacniającym więzi między ludźmi także wśród pracowników.

82 proc. Polaków deklaruje, że spożywanie wspólnych posiłków z rodziną, z przyjaciółmi, znajomymi z pracy jest dla nich bardzo ważne. Wielu mówi, że jedzenie w samotności nie jest tak satysfakcjonujące. Od kilkunastu lat niemal nie zmienia się zarówno skala, jak i regularność spożywania podstawowych posiłków przez Polaków: ogromna większość dorosłych jada minimum trzy posiłki w ciągu dnia (82 proc. respondentów CBOS), codziennie je obiad (90 proc.) i śniadanie (79 proc.). Wiele z tych posiłków przypada na czas pracy, zwłaszcza, że pracujemy coraz więcej dlatego warto rozważyć dofinansowanie posiłków i wprowadzenie ich w miejscu pracy.

To może Cię zainteresować

No items found.