Motywacja do pracy - 13 czynników, które motywują do pracy
Zespół SmartLunch

Motywacja do pracy - 13 czynników, które motywują do pracy

Na sposób, w jaki pracownicy wykonują powierzone im obowiązki, wpływa odpowiednia motywacja do pracy.Są tacy, którzy przychodzą do pracy z wyraźną niechęcią, a kiedy już przystąpią do realizacji powierzonych im zadań, nie angażują się w nie.

Wyjście z założenia, że mamy do czynienia z pracownikiem zwyczajnie leniwym, jest w większości przypadków niesłuszne i krzywdzące. Niektórzy potrzebują po prostu lepszej, silniejszej motywacji do pracy.

Czym jest ta motywacja? Kiedy obserwujemy jej spadki i jak im zapobiegać? W jaki sposób motywować podwładnych do pracy? Czy możliwe jest w ogóle, aby pracownicy stawiali się na swoich stanowiskach z zapałem i wywiązywali się ze swoich obowiązków? Poniżej przedstawiamy 13 czynników, które pomogą Ci zmotywować pracowników, a dzięki temu podnieść ich efektywność.

Motywacja do pracy to klucz do zwiększenia efektywności i satysfakcji z wykonywanych zadań. Około 48 proc. dorosłych czuje się zmotywowanych w swojej pracy, niezależnie od wysokości zarobków. Istnieją dwa główne rodzaje motywacji: wewnętrzna - gdy pracownik sam znajduje powody do działania, oraz zewnętrzna - która może być wzmacniana przez pracodawców poprzez różnorodne działania motywacyjne. Ważne jest, aby pracodawcy rozpoznali te dwie formy i odpowiednio je stosowali, by zwiększyć zaangażowanie pracowników. Efektywne metody motywowania pracowników mogą obejmować uznanie ich wysiłków, oferowanie możliwości rozwoju, czy zapewnienie zdrowego balansu między życiem zawodowym a prywatnym.

Większość dorosłych ludzi pracuje, ale okazuje się, że tylko około 48% z nich jest zmotywowanych.

Motywacja do pracy i czynniki motywujące w miejscu pracy

Czynników zwiększających motywację i zaangażowanie jest bardzo wiele - każdy człowiek jest inny i ma inne potrzeby, a więc każdy może mieć inne oczekiwania. Jednego motywuje możliwość awansu, innego wysokie zarobki, a jeszcze innego - ciekawe szkolenia. Podstawą motywacji będzie więc dla pracodawcy odkrycie, co motywuje każdego pracownika i co jest dla niego na tyle istotne, by wykonywana stała się drogą do osiągnięcia zadowolenia. A czym ta motywacja w ogóle jest?

Świadomość motywacji - czym jest motywacja

Motywacją nazwać możemy bodziec, który uruchamia energię potrzebną do podjęcia wysiłku w celu wykonania określonego zadania. Jest to więc stan gotowości, w którym "nam się chce pracować" . Co ciekawe, badacze dzielą ją na wewnętrzną (gdy pracownik nie potrzebuje bodźców motywacyjnych) oraz zewnętrzną (działania podejmowane, aby tę motywację podnieść. Na ten rodzaj motywacji pracodawca ma wpływ, może ją "podkręcić").

Większość dorosłych ludzi pracuje, ale okazuje się, że tylko około 48% z nich jest zmotywowanych. Są wśród nich także ludzie, którzy zarabiają naprawdę niezłe pieniądze - wniosek z tego taki, że to nie wysokość wynagrodzenia gwarantuje nam, że nasz pracownik będzie efektywny. Duże znaczenie ma tutaj też wiek i staż pracy - ale temat jest tak obszerny, że wystarczyłby na osobny wpis. A my chcemy się dowiedzieć jak motywować pracowników. Oto więc kilka sprawdzonych sposobów na motywowanie pracowników w firmie.

Co jest kluczowym czynnikiem wpływającym na motywację

Poniższe 13 czynników, które motywują do pracy to tylko część działań, które szef pracodawca może podjąć aby wzmocnić motywację do pracy i podnieść poziom zadowolenia i satysfakcji pracowników. Zanim wdrożysz te pomysły w swojej firmie, możesz przeprowadzić rozmowy z członkami swojego zespołu. Ważne jednak, aby była to rozmowa przyjacielska, prowadzona w luźnej atmosferze - inaczej możesz nie uzyskać szczerych odpowiedzi. Idealną okazją może być impreza integracyjna. Dobrym sposobem jest też przeprowadzenie ankiety.

Szukaj inspiracji, dbaj o rozwój osobisty w miejscu pracy  

Jest jednym z silniejszych motywatorów dla tych pracowników, którzy lubią pracować nad siłą swojego charakteru i podejmować nowe wyzwania w życiu zawodowym. Takiego pracownika motywuje do pracy już sam fakt rozwijania jego talentów;

Nowe umiejętności i ogromny wpływ na wysoki poziom motywacji pracowników

Możliwość rozwoju zawodowego zmotywuje ludzi bardzo ambitnych, dążących do zdobycia nie podziwu, ale mistrzostwa w swoim zawodzie, osiągania celów i ciągłego rozwijania nowych umiejętności;

Pieniądze wpływają na naszą motywację

Dobre wynagrodzenie to silna motywacja do pracy. Inne czynniki również są ważne, jednak to pieniądze najczęściej wskazywane są jako najważniejsze przy wyborze miejsca zatrudnienia. Nie ma w tym nic dziwnego, większość nas podejmuje pracę ze względów finansowych, w celu zaspokojenia swoich potrzeb. Odpowiednio wysokie wynagrodzenie pozwala utrzymać rodzinę oraz prowadzić życie na dobrym poziomie. Premie, podwyżki, nagrody pieniężne skutecznie motywują. Należy również pamiętać że  zadowolony, realizujący swoje pasje pracownik, to dobry pracownik.

Na pracę poświęcamy około 8 godzin dziennie i dla wielu z nas to ogromnie ważne, aby przychodzić do niej z radością i przyjemnością.

Dobra atmosfera wspiera rozwój zawodowy i sprzyja motywacji

Na pracę poświęcamy około 8 godzin dziennie i dla wielu z nas to ogromnie ważne, aby przychodzić do niej z radością i przyjemnością. Nie chcemy aby zła atmosfera czy stres czy niewłaściwe warunki pracy odciskały piętno na naszym życiu osobistym i zawodowym. Pamiętajmy również że bardzo ważna jest równowaga między życiem prywatnym a pracą.

Poczucie decyzyjności i satysfakcja

Na niektórych pracowników szczególnie motywujące może być poczucie odpowiedzialności - jeśli mogą decydować o sposobie organizacji pracy innych osób i mają pewną niezależność i realną kontrolę nad poszczególnymi działaniami, stają się niezwykle efektywni;

Prestiż i poczucie uznania

Wiele osób czuje się świetnie zajmując wysokie stanowisko w strukturach firmy. Pięcie się po szczeblach kariery i dążenie do sukcesu dodaje im skrzydeł i jest nagrodą samą w sobie;

Stabilizacja i bezpieczeństwo - ważne w motywacji

Stabilność zatrudnienia, umowa o pracę na czas nieokreślony - bywają priorytetem zwłaszcza dla pracowników, którzy mają rodzinę. Pracownik który ma poczucie stabilizacji identyfikuje się z firmą, jest wydajny i wywiązuje się w powierzonych zadań, co przekłada się na wyniki firmy.

Benefity pracownicze - atmosfera pracy

System benefitów w niektórych zakładach pracy to mocna motywacja. Mogą to być posiłki pracownicze, karnety na zajęcia sportowe, przedszkole przy zakładzie pracy i inne dodatkowe świadczenia pozapłacowe. Zanim jednak pracodawca zdecyduje, jakie powinny być benefity dla pracowników i podejmie konkretne działania, warto aby porozmawiał ze swoimi pracownikami lub zrobił ankietę i poznał ich potrzeby i wartości, co daje im satysfakcję, a następnie dopasował benefity motywacyjne do tych potrzeb;

Szkolenia  - istotne w motywacji do pracy

Kursy są wspaniałą okazją do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności. Szkolenia jako benefit i motywator przyniosą efekt zwłaszcza w przypadku młodych, ambitnych członków zespołu, którzy są otwarci na wiedzę i nowe doświadczenia. Zapewnienie możliwości rozwoju w postaci starszym stażem pracownikom pozwala na poszerzanie kompetencji. Inwestycja w rozwój pracownika jednocześnie przekłada się na korzyści dla firmy.

Jasny podział zadań - kluczowy w motywacji

Praca uporządkowana, z góry przewidziane działania na każdy dzień i przyporządkowanie zadań każdemu pracownikowi - taki ład niektórym odpowiada, demotywuje ich natomiast chaos. Jeśli więc pracujecie w bardzo określony sposób, wspomnij o tym już w czasie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na pracownika;

Uznanie i szacunek - ważne w motywacji do pracy

Osoba doceniana, nagradzana i stawiana przez pracodawcę innym za wzór za swoje osiągnięcia i doświadczenie na pewno odczuwa większą chęć do wykonywania pracy niż ten, który niczym nie wyróżnia się z tłumu innych. Bywa, że nawet pochwała i uznanie za niewielki sukces dodaje skrzydeł, a więc nie szczędź ich swoim pracownikom. Pamiętaj jednak, że musi być ona szczera;

Poczucie akceptacji i przynależności do grupy

Dobrym pomysłem jest motywacja pracowników poprzez organizację imprez firmowych czy integracyjnych, które pozwalają nawiązać relacje i poczucie wspólnoty oraz zyskać uznanie w zespole;

Rodzina, a kwestia obowiązków w pracy

To ważny czynnik, osoby posiadające rodziny mają więcej powodów aby utrzymać swoją pracę. Dzięki niej mogą zapewnić swoim bliskim wyższy poziom życia, wyjechać na wakacje czy kupić samochód. Są bardziej zmotywowani i lojalni, zwłaszcza jeśli zaoferuje się im dobre warunki do pracy i rozwoju zawodowego.

Każda firma powinna wypracować własne sposoby motywowania mające za zadanie zwiększenie zaangażowania, aby członkowie Twojego zespołu przychodzili do pracy pełni zapału. Warto aby zarządzający znaleźli odpowiedź na pytanie, jakie czynniki poza wynagrodzeniem pozytywnie wpływają na motywację i efektywność oraz zapewnili atrakcyjne warunki zatrudnienia.

[poptin-form 414c5cafe238f]

To może Cię zainteresować

No items found.