Łączymy siły z Benefit Systems
Zespół SmartLunch

Łączymy siły z Benefit Systems

Dostawca karty MultiSport - firma Benefit Systems zainwestowała w SmartLunch. Szacunkowa wartość transakcji to blisko 60 mln zł.

Spółka Benefit Systems S.A., oferująca programy wspierające dobrostan pracowników, obejmie 18,53 proc. akcji w SmartLunch S.A., zajmującej się organizacją żywienia zbiorowego w średnich i dużych przedsiębiorstwach. W transakcji uwzględniono wkład niefinansowy w postaci spółki Lunching.pl sp. z o.o., która w ramach połączenia zasili swoim know-how i zasobami dynamicznie rozwijający się SmartLunch.

- Zdrowe odżywianie pracowników i dofinansowywanie posiłków to perspektywiczny segment rynku świadczeń pozapłacowych. W 2022 roku znacząco zwiększyliśmy nasze kompetencje w tym obszarze, nabywając udziały w spółce Lunching.pl sp. z o.o. Cieszymy się, że wraz z transakcją wzmacniamy możliwości spółki SmartLunch, jednocześnie łączymy siły z dynamicznie rozwijającym się podmiotem, którego cele na przyszłość w obszarze żywieniowych benefitów pracowniczych są zbieżne z naszymi – mówi Emilia Rogalewicz, członek Zarządu Benefit Systems SA, i dodaje: Jesteśmy przekonani, że SmartLunch to spółka z potencjałem, której oferta będzie istotnym elementem pakietu świadczeń pozapłacowych pracodawców w całym kraju, a z czasem i tych zlokalizowanych na innych rynkach. 

SmartLunch działa na polskim rynku od dekady, oferując pracodawcom kompleksowe rozwiązania w zakresie posiłków pracowniczych - od zarządzania kantynami firmowymi po optymalizację procesów żywieniowych. Spółka obsługuje obecnie blisko 600 przedsiębiorstw, co oznacza, że z rozwiązań SmartLunch korzysta ponad 120 tys. pracowników. Spółka, według wstępnych danych finansowych, osiągnęła 136,4 mln zł przychodów w 2023 roku.

- Gdy w 2014 roku zakładałem SmartLunch, Benefit Systems był już liderem na rynku benefitów, oferując kartę MultiSport i promując aktywność wśród pracowników. My w ciągu dekady osiągnęliśmy pozycję lidera w dziedzinie organizacji posiłków dla pracowników z dofinansowaniem pracodawcy, stając się promotorem kultury jedzenia w pracy. To, co nas łączy, to dbałość o dobrostan pracowników, tym bardziej się cieszę, że Benefit Systems został naszym inwestorem. Jestem przekonany, że połączenie sił przyniesie korzyści obu stronom. Dzięki tej współpracy Benefit Systems wzmocni swoją pozycję w mocno rosnącym segmencie benefitów żywieniowych, a SmartLunch przejmując spółkę Lunching.pl, umocni swoją pozycję na rynku i zyska jeszcze większe możliwości rozwoju na polskim rynku, a w perspektywie także poza nim – mówi Mateusz Tałpasz, współzałożyciel i prezes SmartLunch.

Podpisana umowa zakłada możliwość pierwszeństwa zakupu pozostałych akcji w spółce SmartLunch w kolejnych latach.

- Realizowana przez Benefit Systems strategia zakłada, że nasza oferta będzie kompleksowo wspierać dobrostan pracowników w tak fundamentalnych obszarach jak kondycja fizyczna, psychiczna oraz zdrowe odżywianie. Intensywnie rozwijamy program MultiLife, rozszerzamy możliwości platformy MyBenefit, a także niezmiennie dbamy o wysoki poziom oferty MultiSport. Akcje w SmartLunch oraz gwarancja pierwszeństwa nabycia pozostałych udziałów w przyszłości wzmacnia naszą pozycję w segmencie benefitów żywieniowych dla pracowników – wyjaśnia Emilia Rogalewicz.

To może Cię zainteresować

No items found.