Jak zmieni się podejście do benefitów po pandemii?
Michal Sosinski

Jak zmieni się podejście do benefitów po pandemii?

Po ustabilizowaniu się sytuacji gospodarczej wrócimy do nowej rzeczywistości, w której dobór benefitów będzie wyglądał inaczej niż dotychczas. Poniższe zasady przygotują każdego HR Managera do wymogów nowej sytuacji.

Recesja, która idzie krok za pandemią COVID-19 z pewnością poważnie wpłynie na zasobność portfela wielu firm. Zmniejszone przychody wpłyną na oszczędności - a te z pewnością będą realizowane poprzez cięcie kosztów, które krótkoterminowo nie mają wpływu na produkcję. Po ustabilizowaniu się sytuacji gospodarczej wrócimy do nowej rzeczywistości, w której dobór benefitów będzie wyglądał inaczej niż dotychczas. Poniższe zasady przygotują każdego HR Managera do wymogów nowej sytuacji.

Benefity - jak sklasyfikować ich istotność

Nasi pracownicy mają swoje potrzeby, a benefity służą ich spełnieniu. Ponad 100 lat temu, Abraham Maslow określił, które potrzeby ludzkie są najważniejsze, a bez których człowiek może sobie poradzić. Z naszych doświadczeń wynika, że pracownicy mniej odczują likwidację budżetu szkoleniowego niż odebranie opieki medycznej.

Zapraszamy również do fragmentu webinaru, podczas którego Artur Dzięgielewski oraz Krzysztof Gąsior objaśnili jak uzywać matrycy benefitów.

https://youtu.be/7IGKzoofLbw

Zabezpiecz budżety na benefity

W czasie kryzysu nie będziesz jedynym managerem zmuszonym do cięcia kosztów. Sama decyzja o redukcji benefitów nie będzie tak trudna, jak zabezpieczenie budżetów przeznaczonych na benefity dla pracowników. Lobbuj na rzecz zabezpieczenia budżetu oraz określenia kryteriów przywrócenia dofinansowania.


Przygotuj propozycję zmian w benefitach

Pamiętaj, że pracownicy mają wyrobione poglądy i najlepiej wiedzą, które benefity są dla nich korzystne a które bezwartościowe. Dlatego zawsze sugerujemy, aby to pracownicy podjęli decyzję, z jakiego benefitu zrezygnować. Ty negocjując nowe umowy skup się na tym, aby umowy były transparentne, a użycie benefitów policzalne. W przyszłości możesz liczyć na większe zainteresowanie decydentów Twoim budżetem i jego wykorzystaniem przez pracowników.

Kliknij aby dowiedzieć się jak zrobić audyt benefitów pozapłacowych.

To może Cię zainteresować

No items found.