Jak dbać o dobrą atmosferę w firmie - perspektywa pracodawcy
Zespół SmartLunch

Jak dbać o dobrą atmosferę w firmie - perspektywa pracodawcy

Czym jest mityczna dobra atmosfera w pracy, kto o nią powinien dbać i jakie narzędzia ma pracodawca, by ją poprawiać?

- Co jest dla Pani/Pana ważne w pracy?

- Rozwój, adekwatne wynagrodzenie i oczywiście dobra atmosfera w firmie.

Taki dialog z kandydatem czy kandydatką do pracy odbyła prawie każda osoba rekrutująca (i to wielokrotnie). Kandydaci do pracy podkreślają, że ważna jest dla nich atmosfera. Chcą pracować w firmie z dobrym klimatem. Czyli w zasadzie czego oczekują?

Czym jest atmosfera w firmie?

To pozornie proste pytanie bywa mocno podchwytliwe. Spróbujcie zapytać samych siebie, swoich współpracowników, współpracownice, przełożonych, a jeśli pracujecie w rekrutacji również kandydatów i kandydatki do pracy, czym jest dobra atmosfera. Okaże się, że każdy z nas ma nieco inną jej definicję.

Atmosfera w pracy jest trudna do opisania jednym zdaniem. To często coś, co „czujemy”. Dla jednej osoby będą to przede wszystkim warunki pracy (czyli środowisko, narzędzia), dla innej kwestie psychologiczne (napięcie, stres, ale i życzliwość, wyrozumiałość czy zaufanie), dla jeszcze innej kwestie społeczne (koledzy i to jak się do siebie odnoszą, wspólny śmiech i żartowanie).

Chcesz zadbać o atmosferę na poziomie organizacji? Zapytaj o nią osoby, które pracują w Twojej firmie. Nie tylko dowiesz się, co dla nich jest ważne, ale dzięki temu, że zaczną się nad nią zastanawiać, zobaczą, że sami odgrywają ważną rolę w jej budowaniu.

Kto dba w firmie o atmosferę?

Budowanie dobrej atmosfery w firmie i dbanie o to, by się nie popsuła, to zadania:

 • Pracodawcy,
 • Managerów i managerek,
 • Pracowników i pracownic.

Każda z tych grup ma wpływ na to, jaki będzie klimat w firmie, przy czym każda z nich ma nieco inne narzędzia i nieco inny wpływ.

Po czym można rozpoznać, że atmosfera w firmie jest dobra? 10 czynników 

 1. Firma ma wysoki współczynnik retencji i niski współczynnik rotacji (ludzie chcą tu pracować i nie odchodzą),
 2. Współczynnik Bradforda (krótkie nieobecności w pracy) jest niski. Nikt nie ucieka na L4,
 3. Pracownicy spontanicznie dzielą się w social mediach informacjami o firmie, chętnie dają pozytywne opinie, publikują zdjęcia z pracy,
 4. Programy referencyjne (poleceń kandydatów) działają,
 5. Nikt z zespołu nie plotkuje,
 6. Efektywność i produktywność pracy są wysokie,
 7. Nowo przyjmowane osoby szybko wdrażają się do pracy i pełnej sprawności zawodowej,
 8. Pracownicy żartują między sobą, robią sobie dowcipy,
 9. Pracownicy chętnie spotykają się ze sobą również poza firmą i bez ingerencji działu HR w integrację (lub sami proponują wspólne wyjścia, akcje),
 10. Nikt nie przychodzi do HR na skargę.

Jak organizacja może dbać o dobrą atmosferę w firmie?

Pracodawca ma w budowaniu atmosfery rolę kluczową, bo to on ustala:

 • Misję i wartości firmy (np. to, czy wartością będzie współpraca między pracownikami czy rywalizacja),
 • Standardy komunikacji (np. to, jaki sposób zwracania się pracowników do siebie będzie preferowany),
 • Zasady i warunki pracy (np. to czy pracownicy będą mieli czas na to, żeby wspólnie zjeść posiłek i w tym czasie swobodnie porozmawiać).

Jeśli jesteś pracodawcą lub pracownikiem działu HR, odpowiadasz za budowanie atmosfery w pracy w firmie na poziomie całej organizacji.

Dbaj o warunki pracy

 • Dostarczaj narzędzia i potrzebne sprzęty,
 • Dbaj o BHP i nie narażaj pracowników na niepotrzebne ryzyko,
 • Proponuj różne benefity, z których mogą korzystać,
 • Redukuj stres i obciążenia w pracy.

Twórz standardy komunikacji:

 • Wspieraj i premiuj otwartą komunikację. Taką, która pozwala wypowiedzieć swoje zdanie, bez obawy o ocenę.
 • Ustalaj zasady komunikacji na wszystkich poziomach (z dołu do góry, z góry do dołu i na tym samym poziomie). To firma decyduje, który język jest obowiązujący w firmie międzynarodowej, w jakim stylu piszemy maile czy wiadomości na czacie, czy stosujemy język inkluzywny.
 • Dbaj o język jakim mówią pracownicy i pracowniczki. Jak się do siebie zwracają. Piętnuj wszystkie przejawy mobbingu, dyskryminacji czy agresji werbalnej.

Ułatwiaj pracownikom komunikację

 • Wprowadzaj narzędzia, które pomagają się komunikować (np. czaty, wspólna przestrzeń do odpoczynku w biurze),
 • Stwarzaj możliwości komunikacji – proponuj spotkania, imprezy integracyjne, dyskusje, daj przestrzeń do swobodnego wyrażania myśli – np. w postaci kanały typu #hydepark na firmowym czacie.

Czy wiesz, że wspólne posiłki to dla pracowników jedna z najlepszych metod na to by się poznać w mniej formalnej atmosferze? Dostarczane przez SmartLunch posiłki przywożone są o tej samej godzinie – pracownicy mogą razem usiąść, zjeść i przy okazji porozmawiać.

Uwaga! Obowiązkowa obecność na imprezach integracyjnych (lub patrzenie wilkiem na tych, którzy znów się nie pojawili) nie jest budowaniem dobrej atmosfery tylko wymuszaniem komunikacji na pracownikach, co odbija się rykoszetem na atmosferze.

3 najczęstsze błędy pracodawcy, które rujnują atmosferę w firmie

Organizacja nie tylko może wspierać dobrą atmosferę, ale może też bardzo łatwo ją popsuć.

1. Niespójność wartości

Mamy z nimi do czynienia wtedy, kiedy organizacja na poziomie deklaracji mówi jedno, a w rzeczywistości w firmie dzieje się drugie.

Czy firma, która deklaruje wspierania współpracy miedzy pracownikami a przyznaje premię tylko dwóm najlepszym pracownikom z każdego działu ma spójne wartości?

2. Kultura zamiatania problemów pod dywan

Konflikty, problemy i niesnaski były, są i będą. Nie ma firmy, w której wszyscy żyją w stanie permanentnej szczęśliwości, życzliwości i zachwytu. Ich unikanie tylko eskaluje problem. Diagnoza i szybkie rozwiązywanie problemów to zadanie managera, ale to organizacja daje mu do tego narzędzia (np. ucząc tego, jak rozwiązywać konflikty między pracownikami).

3. Niesprawiedliwe traktowanie pracowników

Nepotyzm, faworyzowanie, brak jednolitych standardów awansu czy premii, podwójne standardy wobec pracowników – to sprawia, że pracownicy postrzegają firmę jako niesprawiedliwą, a swoich kolegów jako rywali, wrogów, donosicieli, lizusów itd. Efektem są:

 • Nieformalne obozy pracownicze,
 • Podgryzanie, podkładanie nogi i politykowanie,
 • Brak życzliwości, zawiść,
 • Zatrzymywanie wiedzy dla siebie.
Nawet w firmach wspierających sprawiedliwe traktowanie może pojawić się faworyzujący manager, dlatego badanie tego, co o firmie i atmosferze myślą pracownicy, powinno być przeprowadzane regularnie.

Czy budowanie atmosfery na poziomie organizacji wystarczy?

Nie! Atmosferę budują ludzie. Zatem zasady i warunki, które stworzysz, muszą być realizowane na poziomie poszczególnych jednostek – przez managerów i pracowników. Jak pomóc managerowi dbać o atmosferę w zespole już niedługo na naszym blogu!

To może Cię zainteresować

No items found.