Jak będą wyglądać posiłki w pracy?
Zespół SmartLunch

Jak będą wyglądać posiłki w pracy?

Przedpremierowo prezentujemy pierwsze wnioski i wyniki badań z raportu „Food. Factories. Fluidity. Żywienie w fabrykach. Scenariusze przyszłości 2030” przygotowanego przez infuture.institute

Aż 64 proc. pracowników produkcji, budownictwa, handlu przyznało, że pracuje mniej wydajnie jeśli czuje głód. Natomiast 82 proc. uważa, że finansowanie posiłków w miejscu pracy przez pracodawcę powinno być standardem.  

Takie wnioski zawiera raport, który skupia się na jedzeniu i żywieniu, ale nie tylko. Oprócz analizy zmian zachodzących w systemie żywienia, znajdziemy w nim również przegląd głównych trendów wpływających na przyszłość fabryk i przemysłu oraz ich pracowników.

Jedzenie nie jest czynnością wyłącznie fizjologiczną - zawsze pełniło także funkcję społeczną. Wszelkie imprezy, święta, uroczystości spędza się właśnie przy stole. Jedzenie zaspokaja nie tylko głód, ale wiele innych, ważnych potrzeb. I co istotne – potrzeby te nie zanikają wcale, gdy idziemy do pracy. Tymczasem biorąc pod uwagę sposób w jaki podchodzimy do jedzenia w pracy, można by przypuszczać, że właśnie tak się dzieje.

Pracownicy w pracy są głodni

Niespełna połowa respondentów (49 proc.) je w pracy co najmniej jeden ciepły posiłek, a w przypadku osób pracujących w fabryce odsetek ten jest jeszcze niższy i wynosi 44 proc.

Aż 63 proc. pracowników deklaruje, że zdarza im się być głodnym w pracy i w zasadzie tyle samo zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że gdy są głodni, ich efektywność spada.

Nie mając czasu na przerwę, pracownicy często jedzą przy biurku. Jedzą też w samotności, podczas gdy badania jednoznacznie wskazują, że wspólne jedzenie posiłków w pracy sprzyja budowaniu relacji i przekłada się na pozytywną kulturę organizacyjną.

24 proc. badanych wskazuje, że ich satysfakcja z posiłków w pracy w dziesięciostopniowej skali wynosi 9-10 (średnia satysfakcji dla ogółu badanych to 7,16). Pytani o to, co mogłoby poprawić ich zadowolenie z jedzenia, najczęściej wskazują na urozmaicenie posiłków, możliwość zjedzenia ciepłych dań oraz wydłużenie czasu posiłku.

Pracownicy chcą obiadów finansowanych przez pracodawcę

Zdaniem zdecydowanej większości pracowników (82 proc.) finansowanie posiłków w miejscu pracy przez pracodawcę powinno być standardem. Istotna nadreprezentacja w tej kwestii widoczna jest w grupie wiekowej 35-44, bo aż 87 proc. respondentów.

Jednocześnie zaledwie 30 proc. respondentów deklaruje, że jego pracodawca finansuje posiłki częściowo lub w całości. Spersonalizowane, finansowane przez pracodawcę posiłki w pracy postrzegają jako bardzo atrakcyjny benefit.

Mimo tych danych jednoznacznie sygnalizujących, że finansowanie posiłków jest ważne dla pracowników i buduje pozytywny obraz pracodawcy, wskazują, że finansowanie posiłków znajduje się dopiero na czwartym miejscu, jeżeli chodzi o benefity pracownicze jakie dostają.

7 wyzwań stojących przed pracodawcami

Na podstawie analiz, wniosków badań wśród pracowników fabryk, rozmów z ekspertami HR i osób mających wpływ na decyzje dotyczące benefitów, zdefiniowano siedem najważniejszych wyzwań dla pracodawców w związku z procesem żywienia.  

1. Transformacja klimatyczna wymusza zmiany w całym cyklu żywienia. Około jedna trzecia wszystkich gruntów rolnych jest zdewastowana, a Ziemia musi dziś wyżywić ok. 7,9 mld ludzi.  

2. Zmienia się proces uprawy i produkcji jedzenia, co kształtuje nowe nawyki i świadomość żywieniową. Pandemia, wojna w Ukrainie, przerwane łańcuchy dostaw czy ekstremalne zjawiska pogodowe prowadzą do wzrostu cen żywności na świecie, ale i do trudności w dostępie do jedzenia.

3. Zdrowe i zrównoważone posiłki wpływają bezpośrednio na jakość życia i efektywność funkcjonowania, także w pracy. Prawidłowe żywienie wpływa zarówno na dobrostan pracownika jak i na kreatywność oraz efektywność w pracy. 64 proc. respondentów badania zgadza się ze stwierdzeniem, że gdy są głodni w pracy, stają się mniej efektywni.

4. Wspólne jedzenie w pracy pełni także funkcję społeczną i może ograniczać skutki rosnącej epidemii samotności. Według 56 proc. respondentów obiady to dobra okazja do tego, żeby poznać nowe osoby w biurze. Z kolei 53 proc. wskazuje, że wspólny posiłek to szansa do zacieśnienia prywatnej relacji z innymi pracownikami.

5. Digitalizacja i kultura nanosekundy powodują, że pracownicy oczekują coraz szybszego, bardziej spersonalizowanego podejścia od pracodawców. Wiąże się to z mniejszym przyzwoleniem konsumentów na czekanie. Oczekują oni natychmiastowych, wygodnych i wszechobecnych rozwiązań.

6. Dbanie o dobrostan staje się jednym z głównych kryteriów oceny pracodawcy. Odżywianie stanowi jeden z bezpośrednich czynników wpływających na kształtowanie się dobrostanu. Odpowiednia dieta może pomóc w prewencyjnym podejściu do zdrowia fizycznego i psychicznego pracownika.

7. Benefity pozapłacowe stają się dziś coraz ważniejszym czynnikiem budującym przewagę konkurencyjną i wzmacniającym rekrutację. Firmy poszukują rozwiązań, które będą wspierać pracownika w sposób holistyczny. Inwestują w badania przesiewowe w kierunku chorób nowotworowych, programy wellbeingowe czy dofinansowywania posiłków i programy edukacyjno-żywieniowe.

Kierunki transformacji - zapraszamy na webinar

Potrzeby rynku oraz pandemia wymusiły na organizacjach działania dążące do automatyzacji i robotyzacji procesów - w kierunku wdrożenia Przemysłu 4.0. Przemysł 4.0 zmienia model pracy oraz wzmacnia potrzebę rozwoju kompetencji i specjalizacji pracownika.

Przeanalizowanie trendów oraz kluczowych zmian pozwoli nam zdefiniować wynikające z nich konsekwencje, aby już dziś przygotować się na czekające na nas wyzwania w najbliższej dekadzie.

Jak zmieni się świat wokół nas nie tylko w kontekście jedzenia, ale także miejsca pracy i potrzeb pracowników?

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarze, który odbędzie się w środę, 28 września o godz. 18 i w całości będzie poświęcony raportowi - Food. Factories. Fluidity. Żywienie w fabrykach. Scenariusze przyszłości 2030 sporządzonemu przez infuture.institute na zlecenie SmartLunch. Każdy, kto zapisze się na webinar - po jego zakończeniu otrzyma pełne wydanie raportu w formie pdf.

To może Cię zainteresować

No items found.