Czy benefity wspierają rekrutację?
Zespół SmartLunch

Czy benefity wspierają rekrutację?

Aż 95 proc. firm planuje w tym roku rekrutacje. Większość przewiduje trudności, bo popyt na określonych specjalistów przewyższa ich dostępność. Dlatego benefit w postaci posiłku w trakcie pracy może wspierać rekrutację i konkurencyjność firmy.

Rok 2021 był czasem odrabiania strat po pandemii, wzrostem aktywności biznesowej i powrotu do szybszego tempa rozwoju. Znoszenie obostrzeń i akcja szczepień zmotywowały firmy do odbudowywania zespołów i dalszych inwestycji – przede wszystkim w ludzi. 

Wyniki badania (Hays Poland Raport Płacowy 2022) jednoznacznie pokazały, że także 2022 rok będzie czasem kontynuacji trendu wysokiej aktywności rekrutacyjnej firm. 

Raport został opracowany na podstawie danych uzyskanych w 2021 r. Plany te mogą jednak zostać zweryfikowane przez kolejne fale pandemii, a także – czego raport ze zrozumiałych względów nie mógł wziąć pod uwagę - przez wojnę w Ukrainie, wielką migracją uchodźców do Polski i zamęt gospodarczy w Europie i na świecie.  

Bezrobocie było niskie, ale to może się zmienić przez wojnę 

Ubiegły rok i początek bieżącego to rekordowo niski poziom bezrobocia przy jednoczesnym wysokim zapotrzebowaniu kompetencyjnym firm niejednokrotnie przekładającym się na problemy rekrutacyjne i wzrost wynagrodzeń. 

Główny Urząd Statystyczny poinformował 23 marca, że stopa bezrobocia w lutym 2022 r. wyniosła 5,5 proc. wobec 5,5 proc. w styczniu. Zgodnie z danymi GUS liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lutym 921, 8 tys., natomiast 927, 1 tys. osób w styczniu. Bezrobocie jest niższe niż przed rokiem o 1,1 pkt. proc. 

Pewne jest, że będzie ona dużo wyższe w marcu. Przyczyni się do tego napływ uchodźców wojennych z Ukrainy rejestrujących się jako bezrobotni – prognozuje Konfederacja Lewiatan. Najwięcej pracowników brakuje u nas do pracy w sektorze produkcyjnym, budownictwie, handlu i transporcie.

Plany rekrutacyjne pracodawców

Rekrutacje na ten rok planuje aż 95 proc. firm, a 74 proc. z nich oczekuje, iż będzie to zadanie pełne wyzwań – czytamy w raporcie Hays Poland. Firmy na szeroką skalę będą rekrutować ekspertów w dziedzinie IT i nowych technologii, e-commerce, sprzedaży, digital marketingu, finansów i księgowości oraz inżynierii. 

Pracodawcy będą również poszukiwać skutecznych menedżerów o wysoko rozwiniętych kompetencjach miękkich, którzy odpowiednio zarządzają zespołami i procesami transformacji biznesu. 

Plany zatrudnienia niezmiennie dotyczą przede wszystkim pracowników etatowych, jednak wśród firm przewidujących rekrutacje, 30 proc. będzie podejmować współpracę B2B, a 26 proc. z pracownikami tymczasowymi i zewnętrznymi.

Rynek kandydata

Z raportu Hays Poland wynika, że z największym optymizmem na bieżący rok patrzą pracownicy prężnie rozwijających się sektorów rynku oraz specjalizacji o najwyższym zapotrzebowaniu, tj. specjaliści IT, logistycy, eksperci nieruchomości i zawodów medycznych.   

Rynek pracy sprzyja specjalistom i menedżerom. Niejednokrotnie popyt na określone kompetencje przewyższa ich dostępność, co dla kandydatów oznacza możliwość wyboru spośród kilku atrakcyjnych propozycji, a dla pracodawców – konieczność odpowiadania na rosnącą presję płacową i oczekiwania kandydatów wobec pozostałych składników oferty. 

W niektórych obszarach z całą pewnością można mówić o rynku kandydata. W przypadku zawodów bezpośrednio lub pośrednio związanych z technologiami jest on nawet silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. 

W 2022 roku pracodawcy nadal będą konkurować o specjalistów, którzy pozwolą firmie odpowiedzieć na nowe wyzwania i dopasować model operacyjny do zmieniających się okoliczności. Dla firm pozyskanie i zatrzymanie cennych pracowników będzie coraz trudniejsze. Będzie też wymagało ewaluacji siatki płac oraz pozafinansowych elementów oferty – czyli szans rozwoju, benefitów, pracy elastycznej i kultury organizacyjnej.

Praca zdalna przeszła z benefitu do standardu

Świadczenia dodatkowe pozostają ważnym elementem ofert kierowanych do pracowników i kandydatów. 

Benefity pozapłacowe otrzymuje 69 proc. pracowników. Satysfakcję z nich deklaruje jednak 62 proc., co jest odsetkiem niższym o 3 pkt. proc. w stosunku do ubiegłego roku – czytamy w raporcie Hays Poland. 

Zdecydowana większość firm oferuje zatrudnionym podstawowy pakiet opieki medycznej oraz kartę sportową. Odsetek pracodawców zawierających w ofercie możliwość pracy zdalnej spadł z 58 do 50 proc. Może to wynikać z odmiennego postrzegania pracy zdalnej. Home office traci rangę benefitu, a staje się pewnym standardem. Praca elastyczna – wraz z rozszerzonym pakietem opieki medycznej – znajduje się na szczycie listy benefitów najbardziej pożądanych przez pracowników.

Boom rekrutacyjny w IT, e-commerce, logistyce

Niesłabnące zapotrzebowanie na specjalistów IT gwarantuje pracownikom sektora szeroki wybór możliwości zawodowych, dynamiczny rozwój kariery oraz atrakcyjne wynagrodzenia. Miniony rok był czasem rewizji systemów benefitowych i prowizyjnych w IT. Firmy prześcigają się w oferowaniu spersonalizowanych pakietów świadczeń – m.in. dodatkowych dni wolnych, możliwości wyboru sprzętu i z góry ustalonego budżetu szkoleniowego – tak, aby maksymalnie uatrakcyjnić oferty kierowane do kandydatów. 

Czas pandemii ostatecznie umocnił firmy w przekonaniu, iż praca zdalna nie zagraża ciągłości biznesu. Wiele z nich zdecydowało się na wdrożenie modelu hybrydowego, zachowując jednak możliwość pracy całkowicie zdalnej dla tych specjalistów IT, dla których jest ona warunkiem podjęcia współpracy. 

Pandemia wymusiła na firmach dostosowanie strategii sprzedaży i marketingu do nowych realiów rynkowych i przeniesienia aktywności do świata online. Na rynku pracy ogromnym zainteresowaniem cieszą się zatem eksperci specjalizujący się w digital marketingu i e-commerce oraz doświadczeni sprzedawcy, posiadający ekspercką wiedzę w wąskim segmencie produktów. 

Branża e-commerce doświadczyła niewiarygodnego rozwoju. Wzrost sprzedaży online dotyczył nie tylko branży modowej, kosmetycznej i usług, ale również branży spożywczej, która w Polsce opierała się niemal wyłącznie na sprzedaży tradycyjnej.  

Wraz z handlem online rozpędu nabrała branża logistyczna, a zapotrzebowanie na pracowników logistyki wzrosło. Polscy przedsiębiorcy działający w branży logistycznej mówią o konieczności zatrudnienia magazynierów, operatorów wózków widłowych, bocznych oraz wysokiego składu. 

Brakuje też wykwalifikowanej kadry, stanowiska dotknięte wysokim niedoborem to - inżynierowie, kierownicy zarządzający zespołami, a także eksperci na stanowiskach spedycyjnych czy specjaliści ds. zarządzania stockiem, jakością, eksportem lub też gospodarką magazynową.

Benefity jak magnes 

W bitwie o pracownika pracodawcy wykorzystują różnorakie świadczenia pozapłacowe jako element budujący przewagę konkurencyjną i wzmacniający rekrutację. Oprócz tradycyjnych benefitów takich, jak karta sportowa, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe na życie, kandydaci zachęcani są wieloma innymi. 

Pracodawcy oferują rabatowe karty paliwowe, na zakupy w dyskontach spożywczych, rabaty na zakupy online oraz benefitami wspierającymi zdrowie i samopoczucie: dostęp do gabinetu fizjoterapii i posiłki z dofinansowaniem pracodawcy. 

Firmy przyciągają także paczkami świątecznymi dla całej rodziny, regularnymi badaniami profilaktycznymi, wyprawkami dla noworodków, dla pierwszoklasistów, koloniami i obozami dla dzieci, wsparciem finansowym gdyby znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, zniżkami na firmowe produkty i usługi oraz wieloma innymi świadczeniami pozapłacowymi.   

To może Cię zainteresować

No items found.