Czas to benefit, który cenią wszyscy pracownicy
Zespół SmartLunch

Czas to benefit, który cenią wszyscy pracownicy

Wiele benefitów cenionych przez pracowników pozwala oszczędzać pieniądze, ale na znaczeniu zyskują coraz bardziej także świadczenia pozwalające na oszczędność czasu. Wszak czas to dziś najcenniejsza waluta.

Dodatkowy dzień wolny na urodziny, nielimitowany urlop, krótsza praca w piątki lub czterodniowy tydzień pracy, zapewniony obiad w godzinach pracy, praca hybrydowa albo zdalna – to tylko niektóre świadczenia wspierające pracowników w zachowaniu work-life balance. 

Na atrakcyjność pracodawcy składa się wiele elementów – oferowane wynagrodzenie, zakres zadań, możliwości rozwoju, lokalizacja firmy, ale też kultura organizacyjna i dostępne benefity pozapłacowe. W czasie pandemii na znaczeniu najbardziej zyskały te, które zapewniają pracownikom komfort pracy, polepszają ich dobrostan oraz kompleksowo chronią ich zdrowie.

Benefity związane z czasem pracy 

W rozpędzonym świecie coraz bardziej popularne stają się także świadczenia pozapłacowe pozwalające na oszczędność czasu. 

Dodatkowe dni urlopu można zaoferować w wymiarze od 1 do kilku dni albo przyznać wszystkim pracownikom po 26 dni bez względu na staż pracy.

Urlop długoterminowy pozwala na wzięcie kilku tygodni lub nawet kilku miesięcy wolnego i przeznaczenie tego okresu na dowolnie wybrany cel – podróżowanie, uczenie się, podreperowanie zdrowia i odpoczynek, realizację pasji. Na polskim rynku działają firmy, które oferują taki benefit lojalnym pracownikom, po przepracowaniu określonej liczby lat w firmie. Z nielimitowanego urlopu mogliby skorzystać pracownicy skutecznie zarządzający swoim czasem pracy, projektami i zadaniami. 

Na popularności zyskuje dzień wolny z okazji urodzin. Taki benefit mają do dyspozycji także pracownicy SmartLunch. Dobrą praktyką jest uwzględnienie wszystkich zatrudnionych – również tych, których urodziny wypadają w dni wolne od pracy. 

Zapewnienie posiłku w pracy to jeden z niewielu benefitów, z których pracownik może korzystać w miejscu pracy. Jak ma się do oszczędności czasu? Nie musi tracić go na przygotowanie posiłku w domu, ani na robienie zakupów. Zaoszczędzony czas może poświęcić najbliższym, na swoje hoby lub po prostu odpocząć. 

Niektóre firmy dają pracownikom możliwość skorzystania z jednego dnia w miesiącu na szkolenia, edukację, naukę. Może to być wolne wykorzystane na szkolenie zawodowe, naukę języka obcego, rozwój pasji lub dowolny kurs. 

Dzień na działania charytatywne polega na zaplanowanym i wspólnie spędzonym czasem poza zakładem pracy w szczytnym celu. To także świadczenie, z którego mogą korzystać, co więcej - korzystają - pracownicy naszej firmy. 

Dla wielu pracowników krótszy dzień pracy w piątek jest atrakcyjny. Bardzo często ostatnie godziny piątkowego popołudnia w pracy przeznaczane są na surfowanie w internecie, odliczanie godzin do wyjścia. Są pracodawcy, którzy proponują wtedy wspólne aktywności w piątkowe popołudnia – spacer, wspólne uprawianie sportu, wyjście do kina. 

Czas na sprawunki. Kiedy załatwić sprawy urzędowe, zrobić zakupy, oddać książki do biblioteki, wymienić opony, odebrać przesyłkę? Pracodawcy coraz chętniej proponują więc benefit, w ramach którego dedykowana osoba, (concierge, asystent) załatwia drobne sprawunki pracowników. 

Bardzo pożądanym benefitem okazuje się możliwość pracy 4 dni w tygodniu, przy zachowaniu pełnopłatnego wynagrodzenia. 

Pandemia sprawiła, że pracodawcy otworzyli się na możliwości, jakie niesie ze sobą elastyczny czas pracy. Dla blisko 2/3 badanych pożądanym benefitem jest ruchomy czas pracy, a więc możliwość rozpoczynania pracy o wybranej porze we wskazanym przedziale czasowym przy zachowaniu 8-godzinnego dnia pracy.

Trochę w firmie, trochę w domu

Jak wynika z badania „Benefity związane z czasem pracy” przeprowadzonego przez HRK, obecnie 60 proc. uczestników badania pracuje w systemie hybrydowym. Docelowo w takim systemie chciałoby pracować 78 proc. Z kolei 19 proc. zadeklarowało, że w ich przypadku najbardziej sprawdziłaby się codzienna praca zdalna, a tylko 3 proc. jest przekonanych, że najkorzystniejszym rozwiązaniem jest praca wyłącznie w siedzibie firmy. 

Jak podkreślają autorzy raportu, ze statystyk wyłamuje się branża IT, w której praca hybrydowa oznacza 1-3 dni w firmie. Zdalne piątki nie są tu traktowane jako benefit – są normalnością. Zaledwie 25 proc. pracowników branży IT decyduje się na rozmowy z pracodawcą oferującym pracę hybrydową. Zdecydowana większość kandydatów IT rozważa tylko oferty pracy w pełni zdalnej, w porównaniu do zaledwie 16 proc. pracowników innych specjalizacji. 

Kiedy przed pandemią pracownicy IT oczekiwali pracy sto procent zdalnej, mieli niewielki wybór ofert. Dziś połowa firm polskich jest otwarta na takie rozwiązanie. Powodem jest deficyt pracowników, konieczność dostosowania się do konkurencyjnych ofert, które pracownicy i kandydaci ze znajomością języka angielskiego otrzymują z całej Unii Europejskiej, ale także z USA czy Wielkiej Brytanii. Rynek, który od zawsze zmagał się z brakiem kandydatów, teraz mierzy się z tym problemem w znacznie większej skali, o polskich specjalistów zabiegają firmy międzynarodowe, nie oczekujące od nich przeprowadzki.

Potrzebują czasu na odpoczynek

Uczestnicy badania przeprowadzonego przez HRK wskazali, że dzięki takim benefitom jak praca hybrydowa, praca elastyczna, mogliby przeznaczyć więcej czasu na odpoczynek (82 proc.), realizację pasji i zainteresowań (48 proc.), rozwój zawodowy i edukację (45 proc.). Na dalszych pozycjach znalazły się: łatwiejsze łączenie pracy z rolą rodzica,  dbanie o zdrowie i urodę, oszczędności finansowe i czasowe związane z dojazdami do pracy, zachowanie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym oraz znaczne obniżenie poziomu stresu w codziennej pracy.

Praca cztery dni w tygodniu najbardziej pożądana 

W odpowiedzi na pytanie o benefity związane z czasem pracy, które miałyby największy wpływ na zmianę pracodawcy najwięcej (64 proc.) osób wskazało, że byłaby to praca przez 4 dni w tygodniu przy zachowaniu pełnopłatnego wynagrodzenia.

Z kolei 52 proc. poważnie rozważałoby zmianę organizacji, gdyby mieli możliwość pracy hybrydowej. Dla 40 proc. respondentów kuszącym benefitem byłby ruchomy czas pracy, a więc rozpoczęcie pracy o dowolnej porze w przedziale czasowym ustalonym przez pracodawcę. Z kolei dla 34 proc. byłby to równoważny czas pracy, np. praca przez 4 dni w tygodniu po 9 godzin, a w piątki wcześniejsze rozpoczęcie weekendu. 28 proc. uczestników badania zmieniłoby pracodawcę, gdyby ten oferował możliwość pracy całkowicie zdalnie, a niewiele mniej, bo 27 proc. skusiłaby opcja „luźnego” piątku, czyli dnia w którym można poświęcić czas na szkolenia i projekty rozwojowe.

Elastyczny czas pracy – korzyści dla pracownika

Z Raportu Płacowego 2022 Hays Poland wynika, że pracę elastyczną oferuje 87 proc. organizacji. Wśród dostępnych rozwiązań dominuje praca zdalna (97 proc.), elastyczne godziny pracy (68 proc.) oraz praca w niepełnym wymiarze godzin (25 proc.). W stosunku do ubiegłego roku, o 4 pkt. Proc. wzrósł odsetek firm umożliwiających zatrudnionym przepracowanie pełnego wymiaru etatu w mniejszą liczbę dni (tzw. skompresowany czas pracy). 

O ile nie każda firma ma możliwości wprowadzenia krótszego tygodnia pracy, czy możliwość pracy zdalnej bądź hybrydowej, to większość organizacji może zaoferować pracownikom elastyczny czas pracy. Przykłady firm, które wdrożyły u siebie elastyczny czas pracy pokazują, że takie rozwiązanie korzystnie wpływa na efektywność pracowników. Daje im dodatkowe korzyści: krótszy czas dojazdu do siedziby firmy, ponieważ pracownik nie musi przemieszczać się w godzinach szczytu, łatwiej pogodzić mu obowiązki domowe i zawodowe, (np. odwożenie i odbieranie dzieci ze szkoły), ma możliwość realizowania aktywności niezwiązanych z pracą, możliwość dostosowania godzin pracy do swojego rytmu biologicznego.

Elastyczny czas pracy – korzyści dla pracodawcy

Zachowanie równowagi między pracą a życiem zawodowym jest coraz ważniejsze nie tylko dla pracowników, ale również dla pracodawców. Rzadziej występuje wypalenie zawodowe, pozytywnie wpływa na lojalność zatrudnionych, efektywność biznesu. 

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy to: brak dodatkowych kosztów związanych z opłaceniem pracowniczych nadgodzin, jeśli czas pracy ulega wydłużeniu, brak kosztów dodatkowych związanych z krótkimi nieobecnościami pracowników, mniejsza absencja pracowników, większa wydajność pracy dzięki lepszej organizacji czasu pracy, wzrost atrakcyjności pracodawcy w ocenie potencjalnych kandydatów, wyższy poziom satysfakcji i lojalności pracowników, mniejsza rotacja pracowników.

To może Cię zainteresować

No items found.