Co powinieneś wiedzieć o wariantach dofinansowania do posiłków w SmartLunch?
Ewa Kaczmarz

Co powinieneś wiedzieć o wariantach dofinansowania do posiłków w SmartLunch?

Dofinansowanie do posiłku dla pracowników w formie miesięcznej, dziennej, a może określony procent od każdego zamówienia? Przeczytaj i wybierz wariant dofinansowania odpowiedni dla Twojej firmy.

Jeśli rozważasz dofinansowanie posiłków dla pracowników w swojej firmie, pewnie zastanawiasz się, jaką kwotę dofinansowania wybrać. W SmartLunch dostępnych jest kilka opcji. W tym artykule wyjaśniamy, czym się od siebie różnią i jak wybór konkretnego wariantu przekłada się na poziom wykorzystania benefitu przez pracowników.

Dofinansowanie dzienne

Istotą dofinansowania dziennego jest to, że przyznajemy każdemu pracownikowi określoną kwotę dofinansowania na dzień, np. 7 zł. Takie dofinansowanie gwarantuje pracownikom codzienną możliwość zjedzenia posiłku w pracy obniżonego o daną kwotę, co zachęca ich do regularnego zamawiania dań. Dofinansowanie dzienne sprawdzi się w sytuacji, gdy w firmie jest wiele osób pracujących dodatkowo w soboty lub niedziele. Wówczas w każdy dodatkowy dzień pracy również otrzymują dofinansowanie do posiłku (kwota dofinansowania miesięcznego pozostałaby bez zmian niezależnie od liczby przepracowanych dni). Weźmy pod uwagę, że w przypadku dziennego wariantu dofinansowania pracownik, który zechce zjeść danie o cenie wyższej niż kwota dofinansowania przyznana na dzień, dopłaca brakującą część sumy z własnych pieniędzy. Ze względu na to w menu powinny znaleźć się co najmniej jedno lub dwa dania w cenie nieprzekraczającej dziennego limitu dofinansowania, aby pracownicy mieli możliwość zjedzenia darmowego posiłku. Z tego samego powodu kwota dziennego dofinansowania nie może być za niska. Co ważne, poziom wykorzystania dofinansowania dziennego rośnie wraz z jego kwotą. Im większą kwotę dołożymy pracownikom do posiłków, tym chętniej będą oni korzystać z oferowanego benefitu. Przy dofinansowaniu w wysokości 7 zł dziennie średnie wykorzystanie dofinansowania wynosi 47%, a przy kwocie 9 złotych - już 53%1.

Dofinansowanie miesięczne

W przypadku dofinansowania miesięcznego pracownicy otrzymują kwotę do wykorzystania na cały miesiąc. Ten rodzaj dofinansowania w pewien sposób zachęca ich do zamawiania droższych posiłków. Jeśli pracownik ma pewną większą kwotę do rozdysponowania, łatwiej przychodzi mu kupno dań o wyższej cenie, niż wtedy, gdy do większości posiłków dopłaca z własnej kieszeni. Z pewnością każdy doceni możliwość zjedzenia darmowego posiłku w pracy. To nie tylko oszczędność, ale także koniec obowiązku codziennego przygotowywania drugiego śniadania przed pracą czy zamartwiania się, co kupić w pobliskim sklepie do jedzenia (jeśli w ogóle taki sklep znajduje się w okolicy miejsca pracy). Miesięczny wariant dofinansowania niesie za sobą ryzyko wyczerpania całej jego sumy przed końcem danego miesiąca. Wówczas pracownik będzie w całości pokrywał koszt zamawianych posiłków. W przypadku tego wariantu średnie wykorzystanie dofinansowania również rośnie wraz z wysokością kwoty. Przy dofinansowaniu 150 zł miesięcznie dofinansowanie jest wykorzystywane w średnio w 79%, a przy kwocie 190 zł średnie wykorzystanie dofinansowania wzrasta do 84%.

Dofinansowanie procentowe

Kolejnym dostępnym w SmartLunch wariantem dofinansowania jest dofinansowanie procentowe, w którym pracodawca finansuje pracownikom określony procent od ceny posiłków (np. 20%). Pracodawcy często decydują się np. na dołożenie 50% do posiłków o maksymalnej wartości 20 zł. Pracownicy nie mają wówczas możliwości darmowego zjedzenia posiłku. Może to przyczynić się do niewykorzystywania benefitu przez część osób w firmie. Z reguły przy takim wariancie dofinansowania wyłania się jedynie grupa pracowników regularnie zamawiających posiłki.

Wariant mieszany

Poszczególne warianty dofinansowań można ze sobą łączyć. Pracodawca może na przykład przyznać pracownikom dzienne dofinansowanie w wysokości 10 złotych z limitem miesięcznym 190 złotych. Dzięki temu ma on możliwość dofinansowywania posiłków wysoką kwotą w systemie dziennym, a jednocześnie może skorzystać z ulgi ZUS na jedzenie, która przysługuje dofinansowaniu nie większemu niż 190 zł.

Dla ułatwienia statystyki średniego wykorzystania różnych kwot i wariantów dofinansowania przedstawiamy na wykresie poniżej. W przypadku dofinansowania dziennego i miesięcznego wyższa kwota dofinansowania przekłada się na wzrost średniego wykorzystania benefitu. W wyliczeniach nie uwzględniamy wariantu procentowego ani mieszanego ze względu na to, że ich wartości i zmienne różnią się od siebie w poszczególnych przypadkach.

Wybrane kwoty dofinansowania dziennego i miesięcznego a średnie wykorzystanie dofinansowania

Posiłki dla pracowników a składki ZUS

Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dotyczącego ustalania wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, od dofinansowania do posiłków dla pracowników nieprzekraczającego 190 zł nie trzeba odprowadzać składek ZUS2. Ulgą ZUS objęte są również posiłki profilaktyczne dla pracowników wykonujących prace obciążone dużym wysiłkiem fizycznym. Więcej na temat ulgi ZUS na posiłki pracownicze przeczytasz w naszym artykule pt. Wszystko, co musisz wiedzieć o uldze ZUS na posiłki dla pracowników.

Pamiętaj, że...

Ustalając rodzaj i wysokość dofinansowania do posiłków w firmie, powinniśmy kierować się celami firmy i potrzebami osób w niej zatrudnionych. Pamiętajmy też, że skuteczny benefit to taki, z którego chętnie korzystają pracownicy. Dofinansowanie nie może być zatem za małe, by pracownicy regularnie z niego korzystali oraz mieli dostęp do świeżego jedzenia w atrakcyjnych cenach. Efektem oferowania pracownikom benefitu, który będą chętnie wykorzystywać, jest wzrost ich zadowolenia z warunków pracy, ogólnej satysfakcji i motywacji do pracy.

Mamy nadzieję, że ten artykuł rozjaśnił Ci nieco kwestię dofinansowań, jakie są dostępne w ramach usługi SmartLunch. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat poszczególnych wariantów dofinansowania do posiłków lub tego, jak działa platforma SmartLunch, skontaktuj się z nami, bardzo chętnie odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania i pomożemy Ci wybrać odpowiednie dofinansowanie do posiłków dla Twoich pracowników.

  1. Statystyki podane w artykule zostały obliczone na podstawie 450 tysięcy posiłków zamówionych za pośrednictwem SmartLunch. Wszystkie przedstawione dane podajemy w skali miesiąca.
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne (§ 2, ust. 1. pkt 6, 11).

To może Cię zainteresować