22 proc. pracowników mówi, że je w pośpiechu. Jak to zmienić?
Zespół SmartLunch

22 proc. pracowników mówi, że je w pośpiechu. Jak to zmienić?

Pracownicy opowiadają się za wydłużeniem przerw w pracy i spokojnym zjedzeniem posiłku. Trwające działania nad zmianami prawa pracy, idą w kierunku wprowadzenia dodatkowej, krótkiej przerwy. Co można zrobić już dziś, aby pracownik oszczędzał czas?

Żeby mieć siły do wykonywania zadań zawodowych, warto robić sobie przerwę w pracy na śniadanie. Kodeks pracy przewiduje na taki posiłek 15 minut. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do takiej właśnie przerwy, wliczanej do czasu pracy i dlatego należy się za nią wynagrodzenie. 

Jak mówi prawo, pracodawca może wprowadzić jedną przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut. 

Taka dłuższa przerwa może być przeznaczona na zjedzenie obiadu lub załatwienie spraw osobistych, za taką dodatkową przerwę nie otrzymujemy wynagrodzenia (chyba że pracodawca zdecyduje inaczej). Musimy też zostać w pracy odpowiednio dłużej.

W czasie krótkiej przerwy nie ma czasu na spokojne zjedzenie posiłku

Żyjemy w gospodarce opartej na ciągłym wzroście – ciągnie się za nami wiele pozostałości z czasów transformacji przemysłowej, kiedy liczyła się tylko praca, a nie potrzeby człowieka. 

Sytuacja zmieniła się diametralnie, w zupełnie inny sposób pracujemy, na rynek wchodzą nowe pokolenia, ludzie mają inne oczekiwania, a w prawie pracy wciąż istnieje zapis, że w ciągu sześciu godzin pracy pracownikowi przysługuje piętnaście minut przerwy na jedzenie. W ciągu piętnastu minut nie zdążymy spokojnie zjeść, nie możemy też pozwolić sobie na coś ciepłego, bo zwyczajnie nie ma czasu tego przygotować. 

Z badań zrealizowanych na potrzeby raportu „Food. Factories. Fluidity. Żywienie w fabrykach. Scenariusze przyszłości 2030” przygotowanego przez  infuture.institute na zlecenie SmartLunch wynika, iż co piąty respondent (22 proc. wskazań) mówi, że posiłki w pracy spożywa w pośpiechu. Wartość ta istotnie rośnie w przypadku kobiet (29 proc. wskazań). Oprócz tego tylko niespełna połowa respondentów (49 proc.) je w pracy co najmniej jeden ciepły posiłek, a w przypadku osób pracujących w fabryce odsetek ten jest jeszcze niższy i wynosi 44 proc. 

Chociaż prawo dopuszcza godzinną przerwę na obiad, w praktyce niewiele firm i osób z niej korzysta, ponieważ oznaczałoby to dla zatrudnionych konieczność pozostawania w pracy o godzinę dłużej. 

Wszystko to przekłada się na samopoczucie pracowników i w konsekwencji także na efektywność ich pracy. Aż 63 proc. badanych deklaruje, że zdarza im się być głodnym w pracy, i w zasadzie tyle samo (64 proc. wskazań) zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że gdy są głodni, ich efektywność spada.

Pracownicy chcą dłuższych przerw na jedzenie

Nie mając czasu na przerwę, pracownicy często jedzą przy biurku – co jest niezgodne z przepisami BHP. 

Jedzą też w samotności, podczas gdy badania jednoznacznie wskazują, że wspólne jedzenie posiłków w pracy sprzyja budowaniu relacji pomiędzy pracownikami, wdrażaniu nowych osób, a w efekcie przekłada się na pozytywną kulturę organizacyjną. 

Nic dziwnego, iż tylko 24 proc. badanych wskazuje, że ich satysfakcja z posiłków w pracy w dziesięciostopniowej skali wynosi 9–10 (średnia satysfakcji dla ogółu badanych to 7,16). Pracownicy inżynieryjni i biurowi są bardziej zadowoleni z posiłków, które jedzą w pracy, niż pracownicy fizyczni (7,4 vs 7,0). Pytani o to, co mogłoby poprawić ich satysfakcję z jedzenia, najczęściej wskazują na urozmaicenie posiłków, możliwość zjedzenia czegoś ciepłego oraz wydłużenie czasu przeznaczonego na posiłek. 

Ciekawych wniosków dostarcza również analiza deklaracji respondentów dotycząca tego, jakie powinny być posiłki w pracy w przyszłości. 

Respondenci uważają, że posiłki w pracy powinny być spożywane w zdecydowanie większym spokoju (57 proc. wskazań), zdecydowanie bardziej pełnowartościowe, dostarczające niezbędnej energii (47 proc. wskazań), dopasowane do indywidualnych oczekiwań i diety (39 proc.), zróżnicowane (39 proc.) i przygotowywane z lokalnych produktów (29 proc.). 

Lunchomat od SmartLunch pomaga pracownikom oszczędzać czas


Na powyższe potrzeby pracowników doskonale odpowiada kompleksowa usługa od SmartLunch. Pracownicy firm współpracujących ze SmartLunch już mogą korzystać z Lunchomatu. To nowoczesne urządzenie, które usprawnia proces odbierania posiłków pracowniczych zamówionych za pośrednictwem aplikacji SmartLunch.

Bezobsługowe wydawanie posiłków za pomocą Lunchomatu jest szybkie, wygodne i bezpieczne!
Chcesz poznać to rozwiązanie? KLIKNIJ

Będzie kolejna przerwa w pracy?

Jak donosi PulsHR.pl, niebawem mają wejść w życie przepisy wprowadzające unijną dyrektywę Work Life Balance. Miały one obowiązywać już od sierpnia 2022 r., ale termin przesunięto. W sytuacji, gdy czas pracy pracownika przekroczy 9 godzin, będzie przysługiwała mu dodatkowa przerwa, trwająca co najmniej 15 minut. Natomiast osoby, których czas pracy jest dłuższy niż 16 godzin, zyskają prawo do kolejnej przerwy w pracy, trwającej co najmniej 15 minut. Wszystkie przerwy mają być wliczane w czas pracy. 

Według badań OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) Polacy zajmują siódme miejsce w rankingu najbardziej zapracowanych nacji na 35 badanych krajów. Średni czas pracy Polaka w ciągu roku to 1928 godzin. Dodatkowo oprócz przerw w pracy, unijne przepisy, które wejdą do polskiego prawa zakładają m.in. dłuższy urlop rodzicielski, dodatkowe dni wolne dla pracowników załatwiających sprawy rodzinne, większą elastyczność w ustalaniu dni i godzin pracy dla rodziców. 

To może Cię zainteresować

No items found.