Jak skutecznie motywować pracowników?

Jak skutecznie motywować pracowników?

W artykule przeczytasz o najpopularniejszych sposobach motywowania pracowników.Postawione w tytule pytanie nie bez przyczyny nieustannie przewija się przez artykuły, czasopisma i portale biznesowe.

Motywacja pracowników wciąż pozostaje popularnym trendem wśród pracodawców, kierowników firm oraz menedżerów działów HR. Należycie zmotywowany zespół wykazuje większą inicjatywę, a także pracuje bardziej wydajnie i z entuzjazmem podchodzi do wykonywanych obowiązków. Odpowiednia motywacja to również wartość dla samego pracownika, który chętniej przychodzi do pracy, co daje mu pewien komfort psychiczny i energię.

Co to jest motywacja

Jak wzbudzić i jak podtrzymać motywację wśród pracowników? W psychologii motywacja rozumiana jest jako stan gotowości istoty rozumnej do podjęcia określonego działania, lub wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych określający podłoże zachowań i ich zmian. W uproszczeniu motywacja pracowników to poziom energii, zaangażowania i kreatywności, które firmy wnoszą w swoją pracę. To złożony proces, przedsiębiorcy mają do dyspozycji różne skuteczne sposoby motywowania pracowników. Pamiętajmy, że warto poznać potrzeby pracowników i podjąć działania na różnych obszarach, ponieważ motywacja do pracy jest stanem zależnym od różnych czynników. Wynagrodzenie oczywiście jest ważne, jednak w myśl teorii motywacji F. Herzberga po osiągnięciu danego pułapu wynagrodzenia, podwyżka nie jest pierwszym czynnikiem wpływających na zadowolenie pracy. Istotne są również inne motywatory tj. możliwość rozwoju, benefity oraz atmosfera i warunki pracy. Przedstawiamy 7 porad, jak motywować pracowników w Twojej firmie.

Inwestuj w rozwój

Skutecznym sposobem motywacji pracowników do pracy jest zapewnienie im możliwości do rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji. Można robić to na różne sposoby motywacji - finansować lub dofinansowywać szkolenia, udział w konferencjach czy wydarzeniach branżowych bądź zorganizować opłacane przez firmę szkolenia językowe. Niektóre firmy często decydują się też na finansowanie studiów zatrudnionym u siebie osobom. Dobrym pomysłem jest także stworzenie w biurze biblioteki z książkami i czasopismami z branży, w której działamy, oraz z pozycjami z zakresu zarządzania, przywództwa oraz metodologii lean. Inny ze sposobów na edukowanie załogi jest organizowanie cyklicznych szkoleń wewnętrznych, które wspierają swobodny przepływ wiedzy w firmie. Zapewniając pracownikom możliwość rozwoju budujesz w nich poczucie, że firma nie boi się w nich inwestować i stwarza możliwość nabywania nowych umiejętności i doświadczenia oraz spełniania własnej potrzeby samorealizacji możesz budować w nich poczucie, że firma nie boi się w nich inwestować i stwarza możliwość rozwoju zapewniając warunki do zdobywanie wiedzy oraz rozwijania kompetencji. Naturalnym następstwem takiego działania jest entuzjazm i większa chęć do pracy, które przekładają się na lepsze samopoczucie pracownika. Rzecz jasna, wszystkie wymienione wyżej metody na zwiększenie motywacji, a w efekcie osiągnięć danego pracownika wymagają od przełożonego poniesienia pewnych kosztów. Najważniejsze jest jednak to, że powinieneś jednak spojrzeć na nie jak na inwestycję w człowieka i jego umiejętności, dzięki którym firma zyskuje coraz bardziej wykwalifikowanych pracowników.

Nagradzaj sukcesy

Ludzie często lubią wyzwania, lubią również otrzymywać nagrody. Tę cechę ludzkiej natury chętnie wykorzystują pracodawcy, motywując pracowników rozmaitymi bonusami czy premiami przyznawanymi w zamian za wykonanie dodatkowych zadań lub osiągnięcie określonych wyników. W każdej firmie znaleźć możemy ludzi, którzy związani są z nią od wielu lat - najważniejsze, aby mimo upływu czasu czuli się oni tak samo zmotywowani do pracy jak na początku swojej kariery.

Motywatory pozafinansowe

Warto zwrócić na dostępne sposoby motywowania zespołu, które nie będą wymagały od nas wkładu finansowego. Motywatory finansowe są oczywiście też bardzo ważne, lecz nie powinniśmy zapominać o tym, że nasi pracownicy mają potrzeby bycia szanowanym i uznanym przez szefa czy menedżera. Motywowanie pracownika przy użyciu tylko i wyłącznie pieniędzy może nie dać takich efektów, jakich będziemy oczekiwać.Przyznana pracownikowi nagroda stanowiąca pochwałę i uznanie szefa za osiągnięte wyniki w obecności całego zespołu sprawia, że czuje się on bardziej doceniony zachęca go to do stawiania sobie do realizacji coraz bardziej ambitnych celów i osiągania kolejnych sukcesów. Twoja pochwała na temat wykonanego zadania często ma także wpływ na lojalność pracownika wobec Ciebie.Podobne zadanie ma danie pracownikowi możliwości brania udziału w rozwoju firmy, poprzez możliwość zgłaszania swoich pomysłów i uwag dotyczących działania biznesu. Jeśli szef bierze podpowiedzi swojego zespołu pod uwagę i wdraża najlepsze z nich, zaangażowanie, uznanie i poczucie przynależności do grupy wśród pracowników wzrasta i jest dobrą motywacją.

System premiowy

Najczęściej wybierane sposoby motywacji opierają się na motywatorach finansowych. Po pierwsze, aby premie i nagrody pieniężne spełniły swoją rolę, powinny bazować na tzw. pozytywnej motywacji pracowników, czyli system powinien być skonstruowany tak, aby jedynie nagradzać pracownika za pewne osiągnięcia i wyniki. Negatywne motywowanie pracowników uważane jest za przestarzałe narzędzia zarządzania i obniża skuteczność. Zamiast karać za brak wyników, pozwólmy, aby brak nagrody stał się dla samego pracownika wystarczającą karą. Warto pamiętać, że nagradzanie powinno mieć miejsce w krótkim czasie od wykonania zadania, za które chcesz wyróżnić pracownika. Dzięki temu w jego głowie utrwali się związek między zrealizowanym celem a premią. Co ważne - nawet najbardziej korzystny system nagród nie przełoży się na lepsze motywowanie pracowników, jeśli reguły jego działania zostaną przedstawione w niejasny sposób. Oznacza to, pracownik powinien wiedzieć, co musi zrobić, aby otrzymać premię, co konkretnie może zostanie nagrodzone. Zasady przyznawania nagród i premii w firmie muszą być precyzyjnie określone i wyjaśnione wszystkim pracownikom w organizacji oraz spisane w dostępnym dla każdego dokumencie. Pamiętaj, im bardziej wartościowa nagroda tym bardziej wpływa ona na motywowanie pracowników do realizacji swoich zadań i osiągania celów w przyszłości. W przypadku braku regularności i jasności zasad, zauważalny będzie także brak efektów takiego systemu.

Pomyśl o benefitach

Powszechnym narzędziem do podnoszenia motywacji do pracy są benefity dla pracowników. Z powodzeniem stosuje je obecnie wiele organizacji. Pracownicy bardzo cenią sobie dodatkowe świadczenia pozapłacowe, które mogą mieć pozytywne działanie na różne aspekty ich życia - od zdrowia, przez uczestnictwo w wydarzeniach kulturowych, aż po aktywność fizyczną. Rynek benefitów motywacyjnych jest bardzo rozbudowany, dlatego wybór odpowiednich świadczeń może stanowić spore wyzwanie. Nie mniej jednak, warto poświęcić temu tematowi sporo uwagi. Chodzi o to że, w przypadku wybrania odpowiedniego motywacyjnego pakietu benefitów, może on przynieść nam wiele korzyści i jednocześnie przełożyć się na lepszą pracę naszych podwładnych.

Jakie benefity dla pracowników wybrać?

Przy opracowaniu oferty benefitów dla pracowników należy przede wszystkim odpowiednio dopasować je do ich potrzeb. W tym celu najlepiej przeprowadzić w firmie specjalną ankietę, w której oddamy głos zatrudnionym osobom i pozwolimy im wypowiedzieć się, czego oczekują. Taka ankieta to doskonałe źródło informacji. Tylko świadczenia motywacyjne dopasowane do potrzeb pracowników będą przez nich chętnie wykorzystywane i rzeczywiście zwiększą ich zaangażowanie, efektywność działań oraz podniosą motywację do wykonywania obowiązków służbowych. Dobrą praktyką jest stosowanie takich benefitów, z których pracownik może korzystać w miejscu pracy (np. dofinansowanie posiłków przez pracodawcę). Dzięki czemu budujesz skojarzenie otrzymanego benefitu ze sferą zawodową.

Zadbaj o odpowiednie warunki pracy

Czynniki wpływające na poziom motywacji pracowniczej to również warunki zatrudnienia, jakie zapewniasz w pracy. Oznacza to,  że stan środowiska pracy ma bezpośrednie przełożenie na wykonywanie codziennych zadań przez pracownika. Jako przełożony nie zapominaj, że Twoim obowiązkiem jest udostępnienie pracownikom rzeczy niezbędnych do pracy. W tym celu należy zwrócić uwagę na to, aby zespół mógł szybko i sprawnie wypełniać swoje obowiązki i mieć poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę, dlatego zrób wszystko, by mu to ułatwić. Zatem nie zaszkodzi co jakiś czas zapytać o to, czy pracownik jest zadowolony z aktualnie używanego sprzętu i stanowiska pracy. Istotna jest też dbałość o całokształt miejsca, w którym mieści się firma. Staraj się tak urządzić biuro lub pomieszczenia socjalne, aby były wygodne i funkcjonalne, a także by stanowiły przestrzeń, w której można wygodnie pracować i po prostu dobrze się przebywa.

Przyjazne środowisko pracy

W przyjaznym miejscu pracuje się lepiej. Warto zadbać też o pomieszczenie, w którym pracownicy będą mieli możliwość odpoczynku, zebrania myśli czy spokojnej rozmowy. Pamiętaj o zapewnieniu im dostępu do kuchni wyposażonej w urządzenie do podgrzewania jedzenia, lodówkę oraz napoje takie, jak woda, kawa i herbata. Jeśli pracownik poprzez to czuje, że pracodawca o niego dba i zna jego potrzeby, wówczas ma poczucie, że jest ważny dla przedsiębiorstwa i ma większą chęć do wykonywania codziennych i nowych zadań.
Przeczytaj także: Employer branding, czyli jak budować wizerunek dobrego pracodawcy

Buduj dobre relacje z pracownikami

Ważny czynnik motywowania pracowników to dobra komunikacja, budowanie z nimi relacji głębszej niż ta oparta na wydawaniu poleceń i przyjmowaniu raportów z pracy. Podstawą zarządzania zespołem i organizacją, jest świadomość że każdą strukturę budują przede wszystkim ludzie. Twoi pracownicy mają potrzeby uznania, przynależności i bezpieczeństwa. Buduj w pracowniku poczucie własnej wartości.

Sposób komunikacji góra-dół ma znaczenie

Jeśli skuteczne motywowanie pracowników jest dla Ciebie istotne, podkreślaj, że jesteś do dyspozycji zespołu i że jego członkowie mogą przyjść do ciebie, gdy będą mieli jakiś problem lub trudności w pracy. Pomoc w rozwiązywaniu problemów to podstawowy czynnik w budowaniu wzajemnego zaufania. Wprowadź zwyczaj cyklicznych, indywidualnych spotkań z zatrudnionymi ludźmi, podczas których zapytasz o ich przemyślenia, cele, potrzeby i oczekiwania względem firmy jak i swojej pracy. W dużym zakładzie bardzo ciężko jest poznać potrzeby każdej z osób, więc indywidualne rozmowy pozwolą na lepszą komunikację na linii szef-pracownicy. Dbaj o regularny feedback osiągnięć każdego członka zespołu. Nie bój się mówić o tym, co można zrobić lepiej, jakich błędów można było uniknąć,ale przede wszystkim - chwal i punktuj wszelkie sukcesy swoich pracowników. Staraj się słuchać tego, co mają do powiedzenia. To nie tylko kwestia cennej informacji zwrotnej, jaką masz możliwość otrzymać podczas takiej rozmowy. Poprzez takie podejście pokazujesz swoim podwładnym, że stanowią prawdziwą wartość dla firmy, a to - naprawdę motywuje pracowników do działania.


Projektuj ścieżki kariery

Budowanie relacji z pracownikiem pomoże Ci również wdrożyć inny sposób na podniesienie motywacji czyli chęcie do działania. Pracownik jest najbardziej zaangażowany i chce wykonywać swoje zadanie, kiedy wie, po co ma je robić i ma świadomość większego celu, który za nimi stoi. Dlatego tak ważne jest aby organizować zadania ludzi w oparciu o cele całej firmy. To jednak nie wszystko. Z punktu widzenia podwładnego wykonywanie określonych zadań to nie tylko praca na rzecz organizacji, ale także podnoszenie własnych umiejętności. Staraj się przydzielać zadania poszczególnym osobom w sposób przemyślany, tak, by korespondowały z ich kompetencjami. Nie bój się pytać ludzi o ich plany, ambicje i pasje, to będzie dla nich motywujące. Dodatkowo w ten sposób możesz dobrze zaplanować ich rozwój w swojej firmie. Zaakceptuj fakt, że ambitni ludzie nie chcą tkwić latami na jednym stanowisku. Stwórz im możliwości, by stopniowo poszerzali swoje kompetencje, podejmowali ambitne zadania i nowe wyzwania,  co dodatkowo motywuje do pracy i realizowania kolejnych zadań.

Dbaj o integrację w zespole

W zwiększaniu motywacji obok relacji na linii podwładny-pracownik równie ważne są stosunki między członkami zespołów. Nie powinno to być zaskoczeniem dla nikogo, każdy pracownik bowiem chętniej i wydajniej pracuje w otoczeniu osób, wśród których czuje się dobrze i swobodnie. Dobra atmosfera wśród zatrudnionych buduje też kulturę solidarności oraz wzajemnej odpowiedzialności za dobrze wykonaną pracę i obowiązki grupy. Porozumienie między pracownikami niweluje prawdopodobieństwo stresujących konfliktów, przyczynia się do lepszego porozumienia oraz sprawnej współpracy i realizacji celów.

Imprezy integracyjne i wspólne wyjazdy

Motywowanie pracowników do pracy to także spotkania, wyjazdy i imprezy -  to nie tylko czas na dobrą zabawę, lecz naturalne sytuacje do zacieśniania więzi. Warto dać pracownikom pretekst do wspólnego spędzania czasu. Niech pokój socjalny lub salka konferencyjna w pracy od czasu do czasu stanie się pokojem gier i zabaw. Może dofinansowany przez Ciebie posiłek spożywany codziennie we wspólnej kuchni będzie doskonała okazją do rozmowy? A może dzięki organizacji firmowego kiermaszu charytatywnego zjednoczysz Waszą załogę? Na te pytania będziesz znał odpowiedź, jeśli… dobrze poznasz swoich pracowników dowiesz się więcej na temat ich celów, zainteresowań, wartości, potrzeb oraz czym kierują się w pracy i życiu.

Miej realny wpływ na motywację pracowników

Istnieje naprawdę sporo odpowiedzi na pytanie co motywuje osoby do pracy w Twojej swojej firmie. Wiele z nich polega jednak na zaangażowaniu w budowanie więzi z pracownikiem, poznaniu oraz zrozumieniu jego indywidualnych potrzeb. Sukces zależy od mądrego wykorzystania tej wiedzy w planowaniu pracy całego przedsiębiorstwa i zarządzaniu nim. Prawda jest taka, że motywacja wśród twoich podwładnych wzrośnie sama, jeśli przestaniesz myśleć o nich w kategorii zasobu, a zaczniesz w kategorii partnerów we współdziałaniu.

1A. Przewoźna-Krzemińska, Aspekty motywacji wpływające na zaangażowanie pracowników w organizacja, Humanizacja pracy, 2014, s. 75.

To może Cię zainteresować

No items found.