Czy fabryki to dobre miejsca pracy dla kobiet? Pobierz e-booka.
Zespół SmartLunch

Czy fabryki to dobre miejsca pracy dla kobiet? Pobierz e-booka.

Z ankiety przeprowadzonej wśród użytkowniczek aplikacji SmartLunch wynika, że 75 proc. z nich uważa, że branża produkcyjna jest dobrym miejscem do pracy. To jednak wcale nie oznacza, że nie ma obszarów do poprawy.

W przemyśle pracuje coraz więcej pań. Zaciera się stereotypowy podział na “męskie” i “żeńskie” zawody. Kobiety pracują w wielu dziedzinach przemysłu, ale nadal napotykają na przeszkody związane z ich płcią, takie jak dyskryminacja płacowa, niekorzystne warunki pracy, brak równych szans awansu oraz przeszkody związane z opieką nad dziećmi.

POBIERZ E-BOOKA I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Postanowiliśmy przyjrzeć się - jak wygląda środowisko pracy kobiet w zakładach produkcyjnych. O opinie na temat pracy w zakładach produkcyjnych zapytaliśmy kobiety i mężczyzn obecnie zatrudnionych w tym obszarze.

Są obszary do poprawy

Choć praca kobiet w przemyśle zależy od wielu czynników, takich jak m.in. kultura i polityka państwa, rodzaj przemysłu, poziom wykształcenia kobiet, dostępność opieki nad dziećmi oraz preferencje i umiejętności kobiet, to w naszym badaniu większość respondentów zgodziła się ze stwierdzeniem, że branża produkcyjna jest dobrym miejsce pracy dla kobiet.

Co ciekawe zdanie mężczyzn w tym obszarze nie odbiega od opinii pań. Zaledwie 3 proc. mniej panów, którzy wzięli udział w badaniu, zgodziło się z tym stwierdzeniem.

Fakt, że większość kobiet i mężczyzn biorących udział w naszym badaniu stwierdziła, że branża produkcyjna jest dobrym miejscem pracy dla kobiet, to wcale nie oznacza, że nie ma obszarów do poprawy. Mężczyźni (43 proc.) na pierwszym miejscu wymieniali kwestię zrównania poziomu zarobków kobiet i mężczyzn.

Jednym z wielu elementów mających wpływ na poprawę komfortu pracy kobiet  przemyśle jest eliminacja barier w awansie zawodowym kobiet, poprzez zapewnienie im równych szans na zdobywanie doświadczenia i kwalifikacji oraz zapobieganie dyskryminacji w zatrudnieniu. Na poprawę w tym obszarze wskazało 38 proc. kobiet oraz 20 proc. mężczyzn biorących udział w naszym badaniu.

POBIERZ E-BOOKA I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dbanie o to, aby wynagrodzenie pracowników zależało wyłącznie od ich umiejętności, kompetencji i doświadczenia, a nie od płci, pochodzenia etnicznego czy innych cech to wyzwanie dla wielu firm.

Praca fizyczna powinna być lżejsza

Blisko połowa kobiet, bo 48 proc. wskazało, że z ich perspektywy to kwestia lżejszej pracy fizycznej dla kobiet jest ważna w podniesieniu atrakcyjności pracy w fabryce. Mężczyźni nie dostrzegają tej potrzeby w tak dużym procencie, bo wskazało ją 30 proc. respondentów.

Bez wątpienia nowe technologie, digitalizacja i Przemysł 4.0 przyczyniają się do tego, że praca w sektorze przemysłowym jest lżejsza, ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia.

Aby praca w przemyśle była lżejszą pracą fizyczną dla kobiet, należy wprowadzić szereg zmian i ulepszeń w miejscu pracy m.in.: ergonomiczne stanowiska pracy, które powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowników. Dzięki temu kobiety będą mogły pracować w pozycji, która minimalizuje napięcia mięśniowe i zmniejsza ryzyko urazów. Z pewnością pracę fizyczną kobietom ułatwią także odpowiednie narzędzia i urządzenia.

Młodzi rzadziej wybierają pracę w przemyśle

Dziś na rynku pracy funkcjonują obok siebie przedstawiciele czterech pokoleń, natomiast okazuje się, że to przedstawiciele najmłodszych pokoleń niechętnie wybierają pracę w branży produkcyjnej.

POBIERZ E-BOOKA I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

W naszym badaniu tylko 69 proc. kobiet w wieku 18-25 lat zgodziło się ze stwierdzeniem, że branża produkcyjna to dobre miejsce pracy dla kobiet, dla porównania z tym stwierdzeniem zgodziło się 83 proc. pań w wieku 45-65 lat.

Istnieje kilka powodów, dlaczego przedstawiciele pokolenia Z i Y niechętnie wybierają pracę w branży produkcyjnej. Jednym z nich jest stereotypowe postrzeganie branży produkcyjnej, często jako ciężkiej pracy fizycznej, niewymagającej umiejętności i mało prestiżowej. Przedstawiciele młodszych pokoleń nie dostrzegają w branży produkcyjnej możliwości rozwoju zawodowego. Wiele stanowisk jest nisko płatnych i niewymagających specjalistycznych umiejętności, to zniechęca młodszych pracowników, którzy oczekują wyzwań i szansy na rozwój.

Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że w branży produkcyjnej często pracuje się w trudnych warunkach, np. w hałaśliwych, zanieczyszczonych lub niebezpiecznych miejscach.

POBIERZ E-BOOKA I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Work-Life Balance możliwy także na produkcji

Dbanie o Work-Life Balance jest ważne dla kobiet pracujących w branży produkcyjnej, która często jest bardzo wymagająca i czasochłonna. Jednym z elementów ułatwiającym dbanie o tę równowagę jest elastyczności czasu pracy oraz praca zdalna.

Elastyczność czasu pracy to benefit, który w ostatnim czasie zyskał na znaczeniu. W branży produkcyjnej jest z powodzeniem realizowany w działach, które nie są związane bezpośrednio z linią produkcyjną. Dla kobiet jest to bardzo ważne udogodnienie, które pomaga w godzeniu pracy z obowiązkami rodzinnymi i prywatnymi.

W naszym badaniu wśród obszarów do poprawy także znalazły się potrzeby związane z elastycznym czasem pracy. Jako element, który może pozytywnie wpłynąć na zadowolenie z pracy - wskazało go 24 proc. kobiet i 11 proc. mężczyzn.

Kwestia dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne także może pomóc kobietom w radzeniu sobie z wymaganiami pracy w fabrykach. Mogą włączyć do swojego planu dnia aktywność fizyczną, zdrową dietę, medytację lub inne techniki relaksacyjne.

POBIERZ E-BOOKA I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Benefit żywieniowy może pomóc kobietom pracującym w branży produkcyjnej przemysłowej fabrykach w utrzymaniu Work-Life Balance. Oferowanie pracownikom dostępu do zdrowych i smacznych posiłków lub ulg w opłatach za posiłki może pomóc kobietom w oszczędzaniu czasu i energii potrzebnej do przygotowywania posiłków w domu.

W naszym badaniu aż 46 proc. kobiet, które zamawiają  posiłki za pośrednictwem aplikacji SmartLunch stwierdziło, że dzięki możliwości zjedzenia w godzinach pracy dania dofinansowanego przez pracodawcę: oszczędzają czas (46 proc.), zachowują energię przez cały dzień (42 proc.) oraz oszczędzają pieniądze (42 proc.).

Wśród mężczyzn widać, że oszczędzają przede wszystkim pieniądze, bo na czas wskazało 36 proc. badanych.

Ponadto, dostęp do zdrowych posiłków może poprawić zdrowie pracowników, zwiększyć ich energię i koncentrację, co może przyczynić się do lepszej wydajności w pracy. Dlatego też, oferowanie benefitów żywieniowych przez pracodawcę może pomóc kobietom pracującym w branży produkcyjnej w utrzymaniu równowagi między pracą a życiem prywatnym, poprawieniu ich zdrowia i zwiększeniu ich zadowolenia z pracy.

POBIERZ E-BOOKA I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Metryczka badania: W badaniu przeprowadzonym za pośrednictwem ankiety w aplikacji SmartLunch w styczniu 2023 roku wzięło udział 1600 osób zatrudnionych w fabrykach na terenie Polski i korzystających z aplikacji SmartLunch. Wśród nich: 841 - kobiet i 759 - mężczyzn.  

To może Cię zainteresować

No items found.